Forside

NYHEDER

Siden sidst:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar er lagt ind under bestyrelsesmøder i venstre side.

 

Læs om turen til Fredensborg og Rungstedlund og se billeder under

referat af gennemførte arrangementer og medlemsfotos.

 

Her er TV Møns præsentation af årbogen på youtube.

Brug dette link :

https://youtu.be/73mv3LBa8hk

Af Mogens Niss d. 7. februar 2018

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. oktober er lagt ind under bestyrelsesmøder i venstre side.

Af Mogens Niss d. 17. januar 2018

 

Årbog 2017 er nu udsendt til alle medlemmer.

Hvis du ikke har modtaget årbogen, så kontakt bestyrelsen - se i venstre side under KONTAKT.

God fornøjelse.

Historisk samfund ønsker alle sine medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Måske ses vi til én af foreningens arrangementer i 2018.

Årsprogrammet for 2018 er lagt ind på siden under "Aktiviteter".

Læs om turen til Arbejdermuseet og Politimuseet og se billeder under

referat af gennemførte arrangementer og medlemsfotos.

Af Mogens Niss d. 21. december 2017

 

Referat fra de 2 sidste bestyrrelsesmøder - d. 26.marts og d. 14. august - se under bestyrelsesmøder i venstres side.

Af Mogens Niss d. 4. september 2017

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar er lagt ind under bestyrelsesmøder i venstre side.

Af Mogens Niss d. 14. marts 2017

 

Aktiviteter i marts og april og sommerturen i august.

Klik her og læs om aktiviteter i marts og april og om sommerturen i august. Glem ikke generalforsamling 18. marts, se nedenståede nyhed.

Af Mogens Niss 12. marts.

 

Kørselsvejledning til Stensved Radarstation i forbindelse med Generalforsamling 18. marts.

Den gamle radarstation ligger nord for Stensved og øst for Kulsbjerg Øvelsesplads inde i skoven nord for Skovhuse Gade, øst for Lille Skovhuse. Kør ind i skoven ved skiltet HJC Skovhuse (rød klat). Radardomen kan ses de fleste steder i Sydsjælland og på Møn-Bogø samt på Googlekort (som her).

Af Mogens Niss 12. marts.

 

 

Læs Vagn Boberg Nielsens omtale af dødkogeriet i Skovhuse.

Se under artikler.

Af Mogens Niss 9. marts

 

 

Der er mulighed for at se / høre og læse om Historisk Samfund for Præstø Amt

Kulturtimen i Radio HSR søndag den 29.01.2017 kl. 13-14 (redaktør Mogens Bak-Hansen om årbogen og historisk samfund generelt og psykolog Nina Vrang om hippierne på Møn)

Kulturtimen i Radio HSR søndag den 12.02.2017 kl. 13-14 (museumsinspektør Susanne Outzen om Holmegaard glasværk historisk set og om det kommende oplevelsescenter)

 

Radio HSR findes på FM 95,6 MHz

Stege Fællesantenne på 91,5 MHz

Vordingborg Fællesantenne på 94,5 MHz

Alle der er tilsluttet YouSee.

 

Har været:

 

En anmeldelse af Historisk Samfunds årbog 2016 kan læses i Sjællandske 28.12.2016

Om Spejlsby Kloster kan man læse i Sydsjællands Tidende 18.12.2016

 

Årbog 2015 er præsenteret i TV Sydsjællands programarkiv på nettet (præsentation Præstø Lokalarkiv december 2015).

Årbog 2016 er præsenteret i TV Sydsjællands programarkiv på nettet (præsentation Næstved Museum Boderne december 2016).

 

TV Sydsjælland har i øvrigt en del historiske programmer.

Fra programarkivet kan vi f.eks. nævne:

Stevns Lokalhistoriske Arkiv 2016

Arkivdag i Fladså Arkiv 2016

Faxe Ladeplads Miniby

Vandmøllerne ved Hulemosesøen

Gøngemarked i Lundby 2016

På besøg i Præstø 1-6.

Mogens Bak-Hansen

 

Af Mogens Niss 27. januar.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. oktober er lagt ind under bestyrelsesmøder i venstre side.

Af Mogens Niss d. 26. januar 2017

 

Årsprogram for 2017.

Årsprogram for 2017 er lagt ind på siden under "Aktiviteter".

Af Mogens Niss d. 26. december

 

 

Årbog 2016 er nu udsendt til alle medlemmer.

Hvis du ikke har modtaget årbogen, så kontakt bestyrelsen - se i venstre side under KONTAKT.

God fornøjelse.

Historisk samfund ønsker alle sine medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Måske ses vi til én af foreningens arrangementeri 2017.

Af Mogens Niss d. 19. december

 

Historisk Samfund vil gerne udsende nyhedsmail til alle medlemmer.

Det gør vi, når vi vil fortælle om nye tiltag, historiske nyheder, gøre opmærksom på vores arrangementer o.l.

Hvis du vil modtage disse nyhedsmails, skal du sende dit navn og mailadresse til kassereren.

Det gøres rent praktisk ved at gå ind på KONTAKT i venstre side af forsiden.

Håber det har din interesse.

Af Mogens Niss d. 7. november

 

Læs om turen til Schlagsdorf.

Turen foregik d. 27. august og 28. august 2016

Af Mogens Niss d. 1. november.

 

Oplysninger om foreningen er opdateret med billeder.

Af Mogens Niss d. 19. oktober.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er indsat under bestyrelsesmøder i venstre spalte.

Af Mogens Niss d. 22. september.

 

Vi må desværre aflyse vores tur til Arbejder Museet og Politi Museet d. 18. september, da der er for få tilmeldinger.

Turen vil forsøges gennemført i 2017.

Af Mogens Niss d. 5. september

 

Læs om turen til Mølleåen og Brede Værk.

Turen foregik lørdag d. 4. juni.

Se under Referater af gennemførte arrangementer.

Af Mogens Niss 5. august.

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er indsat under bestyrelsesmøder i venstre spalte.

Læs bl.a. om den nye bestyrelses sammensætning.

Af Mogens Niss 10. juni.

 

Læs referatet fra generalforsamlingen d. 12. marts.

Se under generalforsamling i venstre side.

Af Mogens Niss 15. marts.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 20. januar 2016 er indsat under bestyrelsesmøder.

Bemærk fejl i folderen:

Forårsturen er i Kr. Himmelfartferien.

Af Mgens Niss 28. januar.

 

Årbogen 2015 er blevet udsendt til alle medlemmer.

Aktivitererne for 2016 - som er beskrevet i folderen - kan også læses under punktet aktiviteter i venstre side.

Af Mogens Niss 15. december.

 

På siden Årbogsregister fra 2000 til 2015 i venstre side kan du læse om indholdet i årbøgerne fra 2000 til 2015.

Af Mogens Niss 22. november.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 27, oktober er blevet indsat under bestyrelsesmøder i venstre side.

Af Mogens Niss 2. november

 

Læs om høst mødet på Danmarks Borgcenter og besøget på Rosenfeldt Gods.

Se omtalen fra høstmødet under referat af gennemførte arrangementer

Se billeder fra mødet under medlemfotos.

Af Mogens Niss 7. oktober

 

Læs om turen til Hven og se billeder under medlemsfotos fra turen.

Referatet fra sidste bestyrrelsesmøde d. 27 august - se under bestyrelsesmøder.

Det nye punkt i venstre side

- Referater fra gennemførte arrangementer -

har følgende indhold:

Turen til Bornhlm maj 2015

Turen til Hven d. 29. august 2015.

Turen til Väster Götaland 26. april 2013.

Af Mogens Niss 3. september

 

Læs Vagn Boberg Nielsens beretning om Tvingbro.

Her fortælles bl.a. om blodskam og henrettelse.

Historien findes under punktet artikler

Af Mogens Niss d.28. august.

 

Husk at se billeder fra Årsmødet og turen til Bornholm under medlemsfotos.

Af Mogens Niss d. 21. juli.

 

Referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2015

Af Mogens Niss d. 28. maj.

Referat kan findes under Bestyrelsesmøder.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde - se under bestyrelsesmøder

Af Mogens Niss d. 29. marts.

 

Referatet fra årsmødet på Gisselfeldd. 7. marts kan læse under punktet generalforsamling i venstre side.

Af Mogens Niss d. 12. marts

 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde - læs under bestyrelsesmøder

 

Der er stadig pladser på turen til Bornholm - læs om turen under aktiiteter - kontakt kasseren for tilmelding - se under kontakt

 

Læs om foreningens hvervefolder neden for.

Af Mogens Niss d. 20. januar

 

Hvervefolder

Er du interesseret i den lokale historie?

- så er et medlemsskab af Historisk Samfund for Præstø amt sikkert noget for dig.

I over hundrede år har foreningen Historisk Samfund samlet mennesker med interesse for den lokale historie - historien fra lokalområdet i det for længst nedlagte Præstø amt. Foreningen har bevaret de gamle amtsgrænser fra 1920 som den geografiske begrænsning af vores primære interesseom- råde.

Historisk Samfund indsamler artikler, beretninger mm og publicerer dem i Årsskrif- tet, der - som navnet siger - udkommer en gang om året, og har gjort det i stort set alle de 100 år.

Vi beskæftiger os med alt hvad der har „historisk interesse“ om det så er få år gam- melt eller flere tusind år gammelt - vi er ikke begrænset af specielle emner eller tids- perioder.

Ud over årsskriftet indbyder Historisk Samfund også til ture og ekskursioner. Disse ture går dels til interessante steder i vores eget lokalområde og dels til andre egne af Danmark og det nære udland.

Hvert år holdes generalforsamling et sted i området. Gerne et sted med en vis historisk interesse. På årsmødet vælges bestyrelsen på 9 medlemmer af og blandt medlemmerne - og der aflægges regnskab og beretning for aktiviteterne. Ofte indledes årsmødet med et foredrag eller et besøg af historisk interesse.

Foreningen holder liv i historien - dels gennem årsskriftets artikler g dels genneforedrag og beretninger på ture og møder.

 

Forenngen har i dag godt 300 familier og enkeltpersner som medlemmer

- men der er plads til flere!

 

KONKURRENCE

På årsmødet vil vi trække lod blandt nye medlemmr - prænien vil 2 flasker god rødvin

 

ÅRBOGEN 2014 er på vej til medlemmerne.

Læs bl.a om

Kongeduge til Christiansborg slot

Landevejskroer i Danmark

BEMÆRK:

Medlemskab er 175 kr., som er påtrykt girokortet.

Ved en fejl er beløbet desværre ikke blevet ændret på den vedlagte gule seddel.

Af Mogens Niss 11. december 2014

 

Der er kommet et nyt galleri med fotos. Det gør nemmere, at finde rundt i de forskellige arrangementer.

 

 

Allersidste nyt 2014

Af Mogens Niss 10. november 2014

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget besked om, at John Bennedsen med øjeblikkeligt varsel udtræder af bestyrelsen på grund af sygdom. I hans sted indtræder Anette Christoffersen.. Bestyrelsen sender John sine varmeste hilsener med ønsket om god bedring.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 21. oktober kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 19. august kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

 

Referatetet fra det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen findes under bestyrelsesmøder.

 

Det nye vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, findes under foreningen.

 

 

Referatet fra generalforsanlingen lørdag d. 15. marts kan læses under generalforsamling i venstre side.

 

 

Læs om Årbogen 2013 under Årbøger

Nye medlemmer:

Kontingentet for et års medlemsskab er 175 kr. Opkrævning udsendes sammen med årbogen og programfolderen sidst på året. Nytilmeldte medlemmer får - så længe oplaget rækker - et eksemplar af den senest udkomne årbog.

Kontakt kassereren - se under Kontakt i venstre side.

Vedtægter for Historisk Samfund kan læses under foreningen - se under foreningen i venstre side.

 

 

Styrelsesmøde

Af Mogens Niss 20. oktober 2013

 

Se referat under styrelsesmøder i venstre side.

Der er blevet afholdt møde d. 19. august 2014

Der er blevet afholdt møde d. 16. januar 2014

Der er blevet afholdt møde d.10. oktober 2013

Der er blevet afholdt møde d. 6. august 2013

Der er blevet afholdt møde d. 9. april 2013

Der er blevet afholdt møde d. 10. januar 2013

 

Historisk samfund for Præstø Amt havde i 2012 100 års jubilæum.

Se længere artikel om emnet i årbog 2012.

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk