Årbogsregister fra 2000 til 2018


ÅRBOGSREGISTER 2000 OG FREM

Kilderne til de enkelte artikler findes i den årbog fra Historisk Samfund, hvor den pågældende artikel findes.

Oversigt over årbøgernes indhold fra 1912 til 2002 findes i bogform.

Den kan købes ved henvendelse til formanden.

Pris 20 kr

Årbogen 2018 har følgende indhold:

Bryllupstraditioner på Møn .................. Inge Christiansen

Helligsåndskirken i Vordingborg ..........Berit M. Christensen

Familien Johansen og Villa Galina ..........Gudrun Jessen

Hulveje i  det sydlige Sjælland........ P. Jensen & H. Jensen

Stor Heddinge Kirke ............................Leif Plith Lauritsen

Arven fra 1968 i Vordingborg.................Ib Brøkner Christiansen

Årsberetning m.v. …............................Jens Hallqvist m. fl.

Litteratur om Præstø Amt ..............…...... Boganmeldelser


Årbogen 2017 har følgende indhold:

Marienborgs fald …................................Bent Jørgensen

Valdemar Atterdag og Højerup Kirke …....Ebbe Nyborg

En bagerslægt i 100 år …..............................Erik Rønholt

Kulsbjerg ….....................................Vagn Bobjerg Nielsen

De fattige i Øster Egesborg i 1800 -tallet ....... Villy Blom

Indre Mission ….............................Mogens Bak – Hansen

Årsberetning m.v. …............................Jens Hallqvist m. fl.

Litteratur om Præstø Amt 2016 / 17 …...... Boganmeldelser


Årbog 2016 har følgende indhold:

Hippiebevægelsen på Møn ...... Nina Vrang

Barn af hippietiden på Møn ...... Stina Vrang Elias

Spejlsby kloster ...... Svend Skov

Brugsforeningerne i den tidligere Langebæk kommune ...... N.H.Frandsen

Kählers kander ...... Mette Bielefeldt Bruun

Holmegaard Glasværk ...... Susanne Outzen

Fodbold og tilskuere sparkede avisens sportsmagasin i gang ...... Poul Aage Nielsen

Fra nær og fjern spil banko i Mern ...... Holger Fugl Jacobsen

Årsberetning mv. ...... Jens Hallqvist m.fl.

Litteratur om Præstø Amt ....... Boganmeldelse


Årbog 2015 har følgende indhold:

Malaria i Danmark og Stormfloderne …...Vagn Boberg Nielsen

Kvindernes kamp for stemmeret …... Anna Sarah Rye Vestergaard

Da Tivoli kom til Næstved …... Knud Erik Antonsen

Kaptajn Borgelin i Estland …... Ann-Mari Borgelin

Husflid …... Jens Hallqvist

Prædikebrødre i Præstø Amt …... Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen

Keld Bak …... Mogens Bak-Hansen

Årsberetning mv. …... Jens Hallqvist m fl.

Litteratur om Præst Amt 2014/2015 …... Carsten Koch


Årbog 2014 har følgende indhold:

Landevejskroer i Danmark …... Knud Erik Antonsen

Kongeduge til Christiansborg Slot …... Per Ole Schovsbo

Danmarks Borgcenter Vordingborg Ryttergods …... Vagn Bobereg Nielsen

Asylere i ældre tid …... Knud Erik Antonsen

Årsberetning mv. …... Jens Hallqvist m.fl.

Litteratur om Præstø amt 2013/14 ….. Carsten Koch


Årbog 2013 har følgende indhold:

Øster Egesborg Kirke og kirkelade …... Olav Foged Olsen

Oremandsgaard …... Anna Sarah Rye Vestergaard

Vordingborg kasrne og garnision 100 år …... Peter Bjørn Jensen

Købstædernes våbenskjolde …... Knud Erik Antonsen

Årsberetning mv. …... Jens Hallqvistm.fl.

Litteratur om Præstø amt 2012/13 ...... Carsten Koch


Årbog 2012 har følgende indhold:

Historisk Samfund for Præstø Amt gennem 100 år …... Knud Erik Antonsen

Hvorfor denne pludselige interesse for Fr.VII `s mindesmærker 1870? …... Thomas Nielsen

Lercheslægten i Sydsjælland og Høfdingshus …... Vagn Boberg Nielsen og Lars Skovvang Larsen

”Niels Rybergs Køng” …... Knud Erik Antonsen

Årsberening mv. …... Jens Hallqvist m.fl.

Litteratur om Præstø amt 2011/12 ..... Carsten Koch 


Årbog 2011 har følgende indhold:

Kirker og kirkeejere på Sydsjælland i nyere tid …... Berit M.Christensen

Fra Høvdingshus til Høvdingsgaard …... Ib Hjort-Hansen

”Rævehøj” i Vester Egesborg …... Klaus Ebbesen

H. C. Andersen  og Møn …... Aage Jørgensen

Årsberetning m. …... Jens Hallqvist

Litteratur om Præstø amt 2010/11 …... Carsten Koch


Årbog 2010 har følgende indhold:

Gøngehøvdingen …... Gitte Kjær

Hjalet – En historie om en strandvejsvilla ved Bakkebøle Strand  …... Carsten Koch

Åsberetning mv. …... Jens Hallqvist

Litteratur om Præstø amt 2009 …... Carsten Koch


Årbog 2009 har følgende indhold:

Rytterskolerne hed oprindeligt De kongelige Skoler …... Karen Johansson

Et købmandsvarelager fra 1600-tallets Næstved …... Camilla Luise Dahl

Min oldefar og brugsforeningen i Landsled …... Ove Christiansen

Raunstrup lejrskole i 30`erne …... Kund Erik Antonsen

Årsberetning ...... Jens Hallqvist m.fl.

Litteratur om Præstø amt 208 ...... Carsten Koch


Årbog 2008 har følgende indhold:

Borge og voldsteder i Næstved Kommune …... Susanne Outzen

Vordingborg – en by uden præg af luksus …... Dorthe Wille- Jørgensen

Næstved Jernbeton – skibsbyggeri 191r7 – 1925 …... Ole Nørgaard

Sheriffen fra Lundby ….. Knud Erik Antonsen

Præstø-dreng i spejderuniform …... Nils Hartmann

Årsberetning …... Jens Hallqvist m.fl.

Litteratur om Præstø amt 2007 …... Svend C. Dahl


Årbog 2007 har følgende indhold:

Det 20.århundredes Vordingborg-kunstner Gertrud Boberg…... Henning Gøtz

Barmose I …... Jens Johannsen, Anders Rasmussen & Marie Brinch

Tappernøje …... Jens Beck

Vrangsgaard Voldsted …... Niels Riegels

Syv fod og syv tommer efter sjælandsk mål på Stege borg i 1314 …... Helge Kudahl

Glimt af livet i Næstved 1866 …... Otto Elbo

Årsberetning …... Allis Bro

Litteratur om Præstø amt 2006 …... Svend C. Dahl


Årborg 2006 har følgende indhold:

Tre institutioner på 100 år

   Faksinge Sanatorium …... Ole E. Hansen

   Evensølund …... Arne Johansen

   Tokai Boarding School …... Kai Christiansen

Mødrehjælpen i Næstved …... Mie Andersen

Spil på Stege Borg ….. Helge J. Kudahl

Jens Andersen i Skelby – Bonde og Rigsdagsmand …... Svend B. Jørgensen

Tivoli i Næstved …... Nils Hartmann

Årsberetning …... Allis Bro

Litteratur om Præstø amt 2005 …... Svend C. Dahl


Årbog 2005 har følgende indhold:

Højstrup – en hovedgårds historie …... Rikke Agnete Olsen og Mogens Bencard

Erik Menved og Stegegård …... Mikael Venge

Livet på Sophiehøj 1940 – 45 …... Ida Kindt

Kronprinsesse Louises asyl …... Bent Hansen

Da kalkstenene trillede ned ad bakken ….. Arne Aasbjerg

Hemming Olsens sække ….. Olav Foged Olsen

Årsberetning …... Allis Bro

Litteratur om Præstø amt 2003 …... Svend C. Dahl


Årbog 2004 har følgende indhold:

Maleren L A. Ring – 150 år …... Gertrud Oelsner

Den sidste duel i Danmark …... J.O.Hass

Landmænds nødforsyning af København 1945 …... Jørgen Skovbæk

Velkommen i den grønne lund …... Verner Jensen

Mønske toldere og syndere …... Kirsten Lûtchen-Lehn

Tyge Rothe – en europæer på Tybjerggård …... Bernhard Mortensen

Frihedstræ og tiendesten ….. Thomas Nielsen

Årsberetning …... Allis Bro

Litteratur om Præstø amt 2003 …... Svend C. Dahl


Årbog 2003 har følgende indhold:

I sikre hænder …... Heidi Pfeffer

- men den, som leder, skal finde …... Henning Poulsen

Den lærde Dr. Hammer i Herlufmagle …... Bernhard Mortensen

De Staunstrup bønder og byloven 1725 …... Erling Petersen

Møens Tørmælksfabrik …... Svend Børge Karlsen

Missionshuse på Sydsjælland og Møn …... Hermann Petersen

Årsberetning …... Allis Bro

Litteratur om Præstø Amt 2002 …... Svend C. Dahl


Årbog 2002 har følgende indhold:

Stege Borg 1314 – En tvangsborg på Møn? …... Henriette Rensbro

Vordingborg Slot – fortsat! …... Dorthe Wille- Jøgensen

Skanser i Præstø Amt 1600-1814 …... Ole L. Frantzen

Masnedøfort …... Per Ole Schovsbo

Flyvestation Avnø …... Per Ole Schovsbo

Stevnsfort – Danmarks sidste fort …... Tom Wismann

Beretning for 2002 …... Allis Bro

Litteratur om Præstø Amt 2001 …... Svens C. Dahl


Årbog 2001 har følgende indhold:

Marie Grubbes mønske ti-år …... Kirsten Lütchen-Lehn

En af dem, som var med helt forrest …... J.P. Skou

Præster, kirke  og sogn …... Verner Larsen

Thorvald Staunings yngste år i Østsjælland …... Søren Lindehøj Jensen

En hel jernbane engang – udgiften på 888.400 kr. …... Keld Nørreslet

Den katolske menighed omkring Holmgaards glasærk og Fensmark …... Ole Pilegaard Hansen

Førstelærer fra Lundby samlede sine kolleger ved sin pensionering …... Henning Jessen

”Vestpå” med Historisk Samfund …... Bent Hansen

Beretning for 2001 …... Allis Br

Litteratur om Præstø Amt 2000 …... Svend C. Dahl


Årbog 2000 har følgende indhold:

Elgjægere ved Lundby mose …... Keld Møller Hansen

Sydsjæland-Møn første landsdel med total rationallisereng   

af andels-grovvarehandelen …...  Svend Børge Karlsen

Små og store dramaer i hverdagen som lærling …... Viggo Nielsen

Maleren i mosen …... Jette Baagøe

Håndværkeren, der huggede file …... Henning Jessen

Stevnsk stormandsgåd fra senjernalder og vikingeti ….. Svend Åge Tornbjerg

Sommerlig, historisk tur i Halland …... Bent Hansen

Beretning for 2000 …... Allis Bro

Litteratur om Præstø Amt 1999 …... Svend C. Dahl

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk