Aktiviteter 2019AKTIVITETER

Aktiviteter 2019

Årsmøde med generalforsamling

Hvordan startes et nyt parti – og hvordan overlever det ?

Lørdag den 16.marts 2019 kl 14.00

Over Vindinge Forsamlingshus, Tinghøjvej 8, Over Vindinge, Vordingborg

Det startede i Udby Præstegård. Den farverige historie om Kristeligt Folkeparti. På en og samme tid et borgerligt oprør og et protestparti, der udviklede sig til at være parlamentarisk grundlag for skiftende regeringer til selv at være regeringsparti, til de sidste godt 10 år at være ude af Folketinget, men nægtende at give op. Hør om usædvanlige personligheder, stridigheder, men også om forsøget på at udforme en værdipolitik, der rækker udover hensyn til hurtigt skiftende politiske strømninger. Noget som mange mennesker hungrer efter. 

Foredrag v/Mogens Bak-Hansen, Ph.d. i historie og redaktør af Historisk Samfunds Årsskrift

Kl.15-16 er Samfundet vært ved kaffe/the med brød.

Generalforsamlingen indledes kl. 16 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren aflægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og revisorer

5. Drøftelse af Historisk samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2020

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt

og være formanden i hænde senest den 1.marts 2019

7. Eventuelt


Danmarksmesterskaberne i Skills i Arena Næstved og Navernes hule i Næstved.

Torsdag den 4.april     BEMÆRK : Begrænset deltagerantal !

Der stor opmærksom på håndværk i disse år, så hvorfor ikke kombinere en tur til Danmarksmesterskaberne i Skills, som viser noget af det bedste inden for moderne håndværk, med et besøg i Naverne Hule, hvor vi får fortællingen om de gamle håndværkere, der ”drog på valsen” og om huset, der har eksisteret siden 1682 og som moderne Naverhule siden 1985.

Transport : Vi kører i egne biler – fælleskørsel kan arrangeres.

Tid og sted :

Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved kl. 15-17.30

Navernes Hule, Kompagnistræde 11, 4700 Næstved kl.18.00-21.00

DM i Skills er en meget stor begivenhed, hvor dygtige unge håndværkere (og andre erhvervsuddannelser som fx SOSU-assistenter) kæmper om Danmarksmesterskabet og adgang videre til Europamesterskaberne. Der er gratis adgang, og der forventes mange besøgende. Vi samles i en gruppe udenfor efter nærmere aftale når tilmeldingerne kendes, og vi forsøger at få en gruppeomvisning.

I må meget gerne ved tilmeldingen oplyse hvilke håndværksfag, I er mest interesserede i.

Efter besøget på Skills kører vi til Kompagnistræde, hvor vi først får lidt smørrebrød og senere under foredraget om de gamle håndværkstraditioner og om huset får vi en kop kaffe/the. Øl og vand Kan købes.

En naver er håndværker, der drog udenlands for at videreuddanne sig.

Tilmelding senest den 4.februar 2019 til foreningens kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.com.

Pris: 150 - kr.som dækker smørrebrød, kaffe og kage, samt foredrag i Navernes Hule. Indbetales på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 8054118.

Man kan også nøjes med at tilmelde sig til foredraget i Navernes hule med kaffe og kage. Så er prisen 50,-kr.

Mødetid for foredraget er kl 18,30.

Der er begrænset tilmelding til 25, så det er efter først til mølle-princippet.


Mosede fort og byggeriet ”8-tallet” – kør selv tur fredag den 10.maj 2019

På denne dag er der mulighed for at opleve historieformidling og moderne arkitektur i absolut særklasse.

Vi kører først til Mosede fort. Mosede fort har opbygget en moderne udstilling, hvor alle sanser tages i brug for at formidle historien om danske krigsforberedelser under 1. verdenskrig. Alt fra den europæiske historie  ned til soldaternes hverdag bliver formidlet på en måde, så man bliver fanget af det.

Fra Mosede kører vi til Amager hvor vi Ørestaden aflægger et besøg med guidet tur i byggeriet ”8-Tallet”.

Byggeriet er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels tegnestue og er nok et af de dristigste byggerier i nyere tid. Under den guidede tur får vi også lejlighed til at se byggeriet indefra.

Efter rundturen her, kører vi til Dragør og spiser en sen frokost på Cafe Sylten på Søndre Strandvej i Dragør.

Samlet pris incl samkørsel, guidede ture i Mosede og i 8-tallet samt frokost med kaffe i alt 595 kr/person. Der betales kørselstilskud hvis man stiller bil til rådighed (ca 1 kr/km).

Turen gennemføres med mindst 16 deltagere.

Tilmelding til Aase Schmidt mail : aase.v.schmidt@gmail.com senest den 1.april.

Betaling ved tilmelding på foreningens konto reg.nr 1551 kontonr 8054118

Nærmere oplysning om kørsel mm efter tilmelding.Høsttur lørdag den 7.september 2019 til Holsteinborg og Sorø Akademi

Turen gennemføres i egne biler – fælleskørsel vil blive organiseret.

Vi mødes ved Holsteinborg Gods, Ørslevvej 334, 4243 Rude.

Familien Holstein har resideret på Holsteinborg Gods siden 1708. Oprindelig hed godset Troldholm og var ejet af familien Trolle. De fleste af bygningerne er opført af familien Trolle. Vi skal også se Snedinge Hovedgård, der er indlemmet i grevskabet Holsteinborg. Familiens gravmæle findes i kapellet ved Ørslev Kirke, som vi også besøger.

Vi nyder vores fælles medbragte sandwich i eller ved kirken. Ole G. Nielsen vil være guide på denne del af turen.

Efter besøget på Holsteinborg kører vi til Sorø Akademi.

Akademiet blev grundlagt i 1586 af Frederik den II. Hovedbygningen er fra 1826. En af Akademiets lektorer vil guide os rundt gennem de historiske lokaler og præsentere historien fra kloster over akademi til det moderne gymnasium det er i dag. Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være lejlighed til at se dejlige kunstværker af bl.a.   Eckersberg og Jens Juel.

Pris for turen incl 3 omvisninger, sandwich og kaffe og bidrag til evt. fællestransport  325,-kr

Tilmelding senest den 1.august 2019 . Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt, email aase.v.schmidt@gmail.com – betaling til foreningens konto reg. nr 1551 konto 8054118.


 


Efterårstur til Ribe, Sort sol, Jelling og Fjordenhus

Torsdag den 26. og fredag den 27.september 2019


Efter opsamling (opsamlingssteder og tider meddeles efter tilmelding) kører vi til Ribe.

De medbragte madpakker spiser vi på Ribe Vikingecenter, hvor færdiggørelsen af Ansgars kirke er et flot udført "vikingearbejde".

I Ribe indkvarterer vi os på  Hotel Dagmar og ser derefter Domkirken, kirkepladsen efter den store ombygning og den nyudgravede Ansgars (ja, samme navn) kirke.

Ved aftenstide bliver vi med naturguide kørt til Vadehavet hvor vi håber, at fuglene er klar til at vise os hvad  Sort Sol er-  og spiser derefter middag på hotellet.

Fredag morgen kører vi til Bække, hvor en 45 meter lang skibssætning ved Klebæk Høje kan beses. Videre mod Jelling, hvor frokosten indtages på Jelling Kro (fra 1820). I Jelling skal vi beundre kirken, se den enorme skibssætning (udført af Ingvar Cronhammer), runestenene og et besøg i Kongernes Jelling, hvor der er en yderst interessant og interaktiv udstilling.

Inden hjemturen gøres ophold i Vejle Lystbådehavn, hvor Olafur Eliassons vidunderlige Fjordenhus rejser sig fra vandet i et forbandt af 900.000 mursten, som hver er lagt med omhu for at disse kan reflektere lyset og vandet.

Vi forventer at være hjemme først på aftenen.

Pris for turen inkl. bustransport, guidet tur i marsken, middag torsdag aften, ophold på Hotel Dagmar med morgenmad, , frokost fredag i Jelling. Indkvartering i dobbeltværelse kr. 2450 + ekstragebyr kr. 350 for enkeltværelse.


Studiekreds om Martin A. Hansens forfatterskab.

Tanken er at vi begynder med et nyt tiltag i Historisk Samfund for Præstø Amt ved at beskæftige os med et forfatterskab, der har særlig tilknytning til vores geografiske område.

Martin A Hansens forældre boede i Strøby, og han var i jævnlig kontakt med dem. Martin A Hansen skrev i sin debutroman fra 1935 Nu opgiver han om landsbylivet og krisen i 30’erne, hvor L.S. en protestbevægelse på landet og stærk på Stevns spiller en hovedrolle. Senere kom Stevnsfortællinger og Missionskronikker, hvor Martin A Hansen vedkender sin families og egne tilknytning til en oplyst Indre Mission og i 1950 Løgneren, der foregår på en fiktiv ø, hvis omrids er en fri omformning af Stevns.

Men Martin A. Hansen beskæftigede sig også med historien bl.a. i romanen Orm og Tyr, der beskriver overgangen fra hedenskab til kristendom, og han var tillige aktiv som forfatter af illegale artikler under krigen. Særlig betydning fik Dialog om drab og ansvar fra oktober 1944, hvor han forsvarede drab på stikkere, der angav modstandsfolk til tyskerne.

For oprettelse af studiekreds skal der være mellem 4 og 8 deltagere, der i løbet af 2019 mødes 4 gange for at drøfte forskellige af forfatterens værker eller f.eks. tager på en udflugt for at besøge relevante steder.

Vi aftaler sammen løbende programmet. Der er ingen deltagerbetaling eller krav til særlige forudsætninger for deltagerne. Vi mødes efter aftale i deltagernes hjem, og hvis det er særligt praktisk at vi mødes et bestemt sted, kan alle deltagerne dele udgifterne herved. Det kan aftales nærmere.

Henvendelse sker til Mogens Bak-Hansen. Mail mogensbak11@gmail.com / telefon 51436867. Tilmelding senest 1. februar 2019.
Årsmøde med generalforsamling.

 

Lørdag den 17.marts 2018 kl.14, Cafe Algade, Algade 14, St.Heddinge


Cafe Algade var tidligere bank. Det var her den ”berømte/berygtede” pengeskabstyv

”Det borende X” begik sit sidste pengeskabstyveri. I perioden fra 1909 til 1931

var han en berygtet pengeskabstyv og en elendig forretningsdrivende. På grund af politiets

dårlige organisering og manglende samarbejde havde han i mange år  næsten frit spil til sine

indbrud i pengeskabe i banker postkontorer og forretninger mm. Som uddannet låsesmed

kendte han pengeskabene på en anden måde.

Det skal vi høre mere om på årsmødet hvor der vil blive berettet  om Det borende X –

og hvordan han fik tilnavnet – hans borgerlige navn var Julius Alfred Thorvald Framlev.


Kl.15-16 er samfundet vært ved Kaffe/the i cafeen – hvor pengeskabet står endnu.

Det lykkedes ikke Det borende X at få det brudt op – og i dag bruges det til opbevaring af vin.


Generalforsamlingen indledes kl. 16 med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægges bestyrelsens beretning

3. Kassereren aflægger regnskabet

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og revisorer

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest

Den 1.marts 2018

7. EventueltSkaf gerne et nyt medlem

Vi vil gerne være flere medlemmer !

– Jo flere vi er, jo flere arrangementer kan vi gennemføre.

Fortæl gerne din nabo, en kollega eller et familiemedlem om foreningen

- eller bestil et medlemsskab inklusive seneste årbog  som gave !


Medlemmer er altid velkomne til at invitere en ledsager med til foreningens arrangementer og ture


Se nyheder, referater og adresser mm på vores hjemmeside

www.historisk-samfund.dkTur til Grundtvigskirken og Bispebjerg Hospital

Lørdag den 5.maj 2018


Vi skal besøge det fantastiske bygningsværk Grundtvigs Kirke på Bispebjerg bakke.

Kirken blev opført i årene 1921-1940. Tårnet var færdigt i 1927 og blev brugt som tårnkirke.

Hele kirken blev indviet i 1940 – 19 år efter grundstensnedlæggelsen. Der er anvendt

ca. 5 millioner mursten – mange steder skåret i bestemte former og håndslebne.

Kirken kan rumme 1300 personer.

Den blev tegnet af arkitekten P.V.Jensen Klint og færdiggjort af sønnen Kaare Klint

som et minde om N.F.S.Grundtvig.

Den regnes i dag som et af vore ikoniske bygningsværker.


Frokosten spiser vi i Restaurant Tribeca NV som ligger i gå-afstand fra kirken.


Eftermiddagen bruger vi på Bispebjerg Hospital.

Hospitalet blev bygget i 1913 som områdets hospital. Der er i dag 3000 medarbejdere og

det servicerer et område med 400.000 indbyggere.

Under krigen var hospitalet center for modstandsbevægelsen og flygtninge på grund af det meget omfattende tunnelsystem, som forbinder de mange afdelinger . Dette system kendte tyskerne ikke..

I øjeblikket er hospitalet i gang med en omfattende ombygning og modernisering.

Det er ikke nogen simpel opgave at både bygge om holde den daglige drift i gang – og samtidig tage hensyn til fredede bygninger og anlæg – og overholde lokalplaner mm. Det betyder, at ombygningen tager længere tid end byggeri på en bar mark. Alt dette skal vi høre om under rundgangen.


Praktiske poplysninger

Vi gennemfører turen i private biler – da det er en lørdag, skulle der ikke være større trafikale problemer.

Skriv venligst ved tilmeldingen om du kører selv og evt. hvor mange du har  plads til  i bilen. Der udbetales kørselsgodtgørelse til bilerne. Nærmere om samkørsel efter tilmelding


Vi mødes ved Bispebjerg Hospitals parkeringshus ved Tuborgvej kl 10.00, Hjemkørsel ca. kl 16.


Pris : 500 kr/deltager inkl. frokost med øl/vand og kaffe og bidrag til transporten

Tilmelding til aase.v.schmidt@gmail.com senest den 1.april.

Betaling ved tilmelding på foreningens konto : reg.nr 1551 konto 8054118


Militære anlæg fra middelalderen og fra nutiden – og smukke  udsigter

Lørdag den 9.juni 2018


Vi kører i egne biler og mødes ved Lellinge – afkørsel 33 kl 10, hvor vi parkerer ved Vikingeborgen.

Vikingeborgen er cirkelrund – 145 m i diameter og formentlig en hidtil ukendt vikingeborg

– altså den 5 vikingeborg fra omkring år 980.

Kl.11.45 kører vi videre til Ejbybunkeren – ved ankomsten spiser vi den medbragte mad –

så husk madpakke og evt. drikkevarer!!

Efter frokosten er der rundvisning i ca 1 time.

Ejbybunkeren blev bygget som operationscentral  for Københavns luftforsvar på Vestvolden i Rødovre

i starten af den kolde krig. Senere blev det krigshovedkvarter for forsvaret af København og Nordsjælland.

Herfra kører vi mod Amager hvor vi på” Cafe 8-tallet” i Ørestaden får crumble og kaffe og nyder det prisbelønnede Bjarke Ingels byggeri, hvor både byggeri og omgivelser er spektakulære.

Vi slutter turen på Kongelundsfortet, hvor vi får en rundvisning kl.16-17.30.

Kongelundsfortet blev bygget under 1.verdenskrig til forsvar af København.

Under den kolde krig blev området brugt som missilbase. Her er i øvrigt en smuk udsigt mod Sjælland.


Pris for turen er 435 kr inkl samkørselsbidrag, kaffe og 3 rundvisninger.

Turen gennemføres med mindst 15 deltagere.


Tilmelding til kasserer Aase Schmidt – 30530307 eller mail aase.v.schmidt@gmail.com og betaling på foreningens konto reg,nr 1551 konto 8054118 senest den 1.maj 2018


Tur til Kalmar og Öland   - 31.aug-2.sep. 2018

(Dette er en gentagelse af turen fra sidste år hvor vi ikke samlede et tilstrækkeligt deltagerantal.

I år er vi gået sammen med en anden forening og håber derved at kunne samle de fornødne ca 25 deltagere)


1.dag  Start kl 8.00 med opsamling første sted – endelige steder og tider meddeles efter tilmelding

Vi kører over Øresundsbroen til Sölvesborg hvor vi følger kysten mod Kalmar. Vi gør holdt i Kristianopel hvor Christian IV anlagde et fort i 1599 som grænsebefæstning mod svenskerne.

Byen har haft en spændende men også  blodig historie. På vejen passerer vi stedet hvor Brömsebro-freden blev indgået.

Vi spiser frokost et passende sted på vej mod Kalmar. Indkvartering på Hotel Scandic – tid på egen hånd i Kalmar by. Middag på hotellet.


2.dag Besøg på Kalmar slot, der er et af de bedst bevarede slotte fra renæssancen. Slottet spillede en stor rolle under svenskekrigene.

Resten af dagen tilbringer vi på Öland, hvor vi bl. a. skal se Borgholm slotsruin, Raukerne, der er kalksten efterladt af havet gennem århundreder, Besøg i Gärdslösa kirke og Eketorp, der en genopført landsby fra folkevandringstiden og middelalderen. Undervejs spiser vi den medbragte madpakke fra hotellet.

Middag på hotellet.


3.dag Morgenmad på hotellet og udtjekning. Fra Kalmar kører vi til Kosta Boda glasbrug hvor der dels er besøg i museet og dels tid på egen hånd i glasbutikken. Siden 1700-tallet har der været glasproduktion i området.

Frokost med medbragt mad på vejen til Älmhult. I Älmhult besøger vi Ikea-museet, der viser dels Ikeas udvikling og dels den skiftende boligindretning fra 50’erne frem til i dag – og så kan vi også se det smukke Smålandske landskab.

Kl.ca. 17 kører vi mod Sydsjælland, hvor vi regner med ankomst kl. ca. 21.30.


Samlet pris  for transport, hotel, måltider, entreer og rundvisninger 3225,- kr .-

Tillæg for enkeltværelse 650,-kr. Turen gennemføres med mindst 25 deltagere.

Tilmelding og betaling senest 1.juli 2018 til Aase Schmidt, tlf. 30 53 03 07 eller aase.v.schmidt@gmail.com.

Foreningens konto regnr 1551 konto 8054118


Tur til Herlufsholm og Holsteinborg – lørdag den 29.september 2018


Efter opsamling (se nedenfor) starter vi med rundvisning på Herlufsholm kirke og kostskole.

Herluf Trolle og Birgitte Gøye overtog i 1560 Skovklosteret ved et mageskifte.

Selve skolen blev grundlagt i 1565.

Tidligere præst ved Herlufsholm kirke Ejlif Kristensen tager os med på en tur rundt

i kirken og på kostskolen. Vi skal høre om oprindelsen, grundlæggerne og om historiske episoder igennem stedets 450-årige eksistens. Vi kommer bl.a. til at se den gamle festsal, hvor Thomas Kluges berømte maleri af Dronning Margrethe hænger.

Derefter køres til Fuglebjerg kro, som er en Kgl. Privilegeret kro fra 1692. Her nyder vi frokost med øl/vand og kaffe.

Derefter kører vi til Holsteinsborg gods, hvor familien Holstein har resideret siden 1½708. Den hed oprindelig Trolholm – ejet af familien Trolle. Den blev sammen med Snedinge Hovedgård indlemmet i grevskabet Holsteinborg – her ser vi hovedbygning og kirke. Vi slutter med besøg i Ørslev kirke, hvor familien Holsteins gravmæle findes og hvor der er kalkmalerier. Ole G. Nielsen er guide på denne del af turen.

Samlet pris for turen inkl. bustransport og frokost er 590,-kr. Tilmelding og betaling senest 24.august til Aase Schmidt, tlf. 30530307 eller mail aase.v.schmidt@gmail.com. Indbetaling på reg.nr 1551 konto 8054118

Opsamling : Afkørsel 41, Stensved kl. 8,30, Rønnede rasteplads vest kl 9,15, Rådmandshaven kl. 9,40.Program for 2017. (Link til fil, som åbner i anden fane)


Aktiviteter marts og april 2017

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i Udby Præstegård holder professor, dr. theol. Tine Ravnsted-Larsen Reeh foredrag om Luther.


Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i Kulturarkaden, Sydhavnsvej, Vordingborg fortæller direktør for Vordingborg Køkkenet, Hjalmar Skovholm Hansen om Vordingborgs historie i samarbejde med Vordingborg Lokalhistoriske Forening.


Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30 i Stege Sognegård holder pastor emeritus Helge Rørtoft-Madsen foredrag om "Luther og det moderne".


Onsdag den 29. marts 2017 åbner Næstved Museum, Helligåndshuset, Ringstedgade 8 sin 100 års jubilæumsudstilling.


Fredag den 7. april 2017 kl. 19-20 i Faxe kirke, Kirketorvet 7 kan man opleve teaterstykket Katharina Luther - munkens brud.


Lørdag den 8. april 2017 åbner Danmarks Borgcenter i Vordingborg særudstillingen "Vikingernes metropol", som er Hedeby udstillingen, der i 2017 er flyttet fra Slesvig til Vordingborg og skulle være i verdensklasse.Sommertur lørdag den 5. august 2017.

Vi skal særligt gøre opmærksom på sommerturen Fredensborg Slot og slothave og Karen Blixen Museet, Rungstedlund lørdag den 5. august 2017. Med i arrangementet er et formøde tirsdag den 16. maj 2017 fra 19-22 på Ll. Næstved Skole, hvor man vil få en introduktion til Karen Blixens særlige forhold til Afrika, til den lokale befolkning, vi hører om kolonitiden og Danmarks rolle som kolonination.


Prisen pr. deltager for det hele er 600 kr. inklusive frokost og eftermiddagskaffe på turen og kaffe med brød til opstartsmødet. Det er billigt, men vi skal bruge nogle flere deltagere. Medlemmer såvel som ikke-medlemmer er velkomne. Henvendelse eller tilmelding kan ske til Aase Schmidt 30 53 03 07 / 58 56 13 70 eller på mail aase.v.schmidt@gmail.com 


Foreningens konto er 1551-8054118Aktiviteter 2016


Årsmøde med generalforsamling

Lørdag den 12.marts 2016, kl 14.00

Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, Rønnebæksholm 1, Næstved

Årsmødet indledes med foredrag om N.F.S Grundtvig  v/ gymnasielærer Jutta Bojsen-Møller

Kl.15 er Samfundet vært ved  kaffe på Rønnebæksholm for årsmødets deltagere.

Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 med følgende dagsorden ifølge vedtægterne :

1. Valg af dirigent

2.  Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og valg af revisorer og suppleanter

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2017

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være formanden i  hænde senest den 1.marts 2016.

7. Eventuelt

Gæster er velkomne til at deltage i hele årsmødet, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.


FORÅRSTUR             

Interessant tur til sydlige og østlige Jylland

St.Bededagsferien 5.-7.maj 2016

Forårsturen går til Ribe, Jelling, Øm kloster, Himmelbjerget og søerne ved Silkeborg, Moesgård Muesum og Den gamle by i Århus.

Vi starter i Ribe og ser den nyrestaurerede plads omkring Domkirken, hvor kirken tidligere lå nærmest i et  hul. Nu er pladsen smukt restaureret og belagt  med granit fra de nordiske lande. Her nyder vi også den medbragte frokost.

Herfra kører vi til Jelling, hvor vi skal se den gamle skibssætning, der har fået nyt liv med silkebetonsten, der viser det enorme bygningsværk. Vi spiser og sover på Scandic Hotel i Esbjerg, hvor der også vil være lejlighed til en tur rundt i byen på egen hånd.

Fredag kører vi til Øm klosterruin og museum. Her har Cisterciensermunkene fra 1172 til reformationen haft ”Deres kære Ø”, hvor de udøvende lægegerning og operationer. På museet vises  rester af klostret, lægeurtegård og utallige rester af knogler og skeletter, som viser hvad munkene kunne og vidste. Efter frokost besøges det nye Moe4sgård Museum, hvor Danmarks oldtid bliver levendegjort på formidabel vi. Oldtid og etnografi vises på en helt ny måde, der ikke er set andre steder. Fra museets tag er der en formidabel udsigt over Århus bugt og Marselisborgskovene.. Vi spiser og overnatter på Rye gamle kro (hvor der er indendørs svømmebassin, så husk evt. badetøjet) – hvis tiden tillader det , tager vi en aftentur til Himmelbjerget og søerne.

Lørdag morgen kører vi til Den gamle by i Århus, som er verdens ældste frilandsmuseum, opbygget som en købstad med 75 huse fra årene 1500-1800. En ny afdeling viser lejligheder fra ’70erne.

Efter frokosten starter vi hjemturen mod Sjælland.

Alle disse spændende oplevelser koster   3890.- kr pr person med fuld forplejning – drikkevarer for egen regning.

Af hensyn til hotelreservationer er tilmeldingsfristen allerede 1,marts 2016. Tilmelding og betaling til Aase V.Schmidt, Bellisvej 10, 4750 Lundby. Foreningens konto 3444 kontonr 8054118


Sommerudflugt

Til Mølleåen og Brede Værk

Lørdag den 4.juni 2016

Mølleåen nord for København er ofte blevet kaldt ”industriens vugge” – det var her, der i 1700-1800  tallet, skabtes nogle  af ide første industrivirksomheder i Danmark – men der har været vandmøller langs åen i mere end 1000 år. Det var vandkraften, der dannede basis for den nye industri.

Vi starter på Friboeshvile i Lyngby, hvor tidl. Stadsarkivar Jeppe Tønsberg vil vise og fortælle Mølleåens spændende historie.

Vi besøger også Nordre mølle i Lyngby – det er en af de gamle vandmøller – og vi ser den forhåbentlig i drift. Efter frokost i Lyngby kører vi over Frederiksdal og Fuglevad møller til Brede Værk, der var en af de største industrivirksomheder i landet. Brede var et helt lille samfund , med alle de faciliteter der krævedes. Vi besøger Nationalmuseets samlinger og ser det store bygningsværk, der rummede industrien – bedst kendt var klædefabrikken, men der har også været andre former for industri –kobberværk, krudtmølle, våbenfabrik  mm. De fleste af de gamle arbejderboliger er for længst revet ned, men der er et par eksempler bevaret, ligesom hovedbygningen – direktør-boligen er bevaret.

Efter besøget i Brede køres med bussen videre til møllerne i  Ørholm, Stampen og Rådvad. Eftermiddagskaffe og byrundtur i Rådvad. På vejen hjem passerer vi den sidste af møllerne, Strandmøllen ved Øresund, hvor Mølleåen har sit udløb efter en tur fra Bastrup sø til Øresund på godt 27 km og et samlet fald på omkring 28 meter.

Pris pr. deltager 550 kr incl frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding og betaling (550 kr)  senest den 4.maj 2016. Tilmelding til Aase.V.Schmidt tlf .58 56 13 70,eller mail aase.v.schmidt@gmail.com.

Foreningens konto 3444 kontonr 8054118

Opsamlingssteder og tidspunkter meddeles efter tilmelding


Sommertur til Tyskland

Schlagsdorf – landsbyen med den drabelige grænsekontrol

Lørdag den 27.-søndag den 28.august 2016

Vi starter tidligt hjemmefra denne lørdag med kurs mod Lübeck, hvor vi får en rundtur i byen – og spiser frokost på egen hånd. Efter frokost kører vi til  grænsemuseet i Schlagsdorf. I det gamle grænsehus vises hvordan den indre tyske grænse – mellem øst  og vest-  satte sit tydelige præg på landsbyen, med vagttårne, hegn og kontrolzone og minerede områder og med selvskydende anlæg. Som en sikkert utilsigtet virkning, blev grænsezonen et paradis for vildtbestanden.

Vi spiser og overnatter på Hotel Alter Speicher i Wismar.

Søndag morgen er der guidet byrundtur i Wismar og besøg i kirken i Bad Doberan. Kirken har været en del af et kloster og er opført i det der kaldes ”mur-stens gotik”, idet der ikke var naturlige sten i området.

Fra Bad Doberan kører vi til Warnemünde, hvor der er frokost for egen regning inden vi tager færgen fra Rostock

Nærmere oplysninger om tidspunkter og opsamlingssteder meddeles efter tilmelding.

Turen gennemføres i samarbejde med arkivet i Langebæk.

Pris for turen : 1550,-kr – tillæg for enkeltværelse 225,-kr.

Husk pas og rejseforsikring (hvis man ikke har en årsrejseforsikring)

Tilmelding  og indbetaling af beløbet senest den  15.juni (af hensyn til hotelreservation) til Aase V. Schmidt, Bellisvej 10, 4750 Lundby,

Beløbet indsættes på foreningens konto 3444 kontonr. 8054118


Høstmøde

Arbejdermuseet og Politimuseet i København

Søndag den 18.september 2016

I fagbevægelsens ældste forsamlingshus i Rømersgade åbnedes  Arbejdermuseet i 1983.

Her kan vi opleve 1950’ernes København og træde direkte ind i TV-serien Krøniken eller i familien Sørensen 3 generationer af ufaglærte københavnere fra 1885 til 1990.

Frokosten indtager  vi i Cafe og Ølhalle, som er nøjagtig som det var ved indvielsen i 1892. Her serveres en frokostplatte med 3 forskellige ting. Salt er lavet fra bunden, som en husmor ville have gjort det i gamle dage. Til frokosten kan nydes en rigtig arbejderøl fra Stjernen – arbejdernes bryggeri. (øllen er for egen regning).

Fra Arbejdermuseet spadserer vi (ca 1,5 km) til Fælledvej, hvor der i den tidligere Station 6 nu er indrettet Politimuseum. Her får vi et godt indblik i politiets ofte dramatiske historie fra middelalderens barske ”ordenshåndhævelse”  til det 20 århundredes bekæmpelse af sociale uroligheder og vidt forgrenede internationale politisamarbejde.

Der er bl.a. mulighed for at besøger detentionen, et politikontor fra 1880’erne, ”/Det borende X”, drabsrummet o.s.v.

Museet giver også det indtryk af politiets håndtering af forskellige former for kriminalitet fra bondefangeri, forfalskninger, tyveri og drab til prostitution og pornografi.

Transporten til København er med bus – dog med den lille spadseretur mellem de to museer.

Der vil være opsamling fra Vordingborg og Næstved – nærmere oplyses efter tilmelding, der skal ske senest den 18.august til Aase V. Schmidt, tlf 58 56 13 70 eller  mail : aase.v.schmidt@gmail.com - samtidig indbetales prisen på 500 kr der dækker transport, entre og frokost (minus drikkevarer).

Foreningens konto 3444 kontonr. 8054118
Aktiviteter 2015


Årsmøde med generalforsamling d. 7. marts

Forårs - / sommertur til Bornholm 14.maj til 17. maj

Prisen er 3665  kr. og ikke som tidligere oplyst 2950 kr.

Sommerudflugt til Hven d. 29. august

Høstmøde på Danmarks Borgcenter Vordingborg d. 24. september


Læs mere om de enkelte begivenheder nedenfor.
ÅRSMØDE MED GENERALFORSAMLING

Gisselfeld Klostercaféen, Gisselfeldvej 3, Haslev

Lørdag den 7. marts 2015 kl. 14.30

Årsmødet indledes med et indlæg fra Gisselfeld om slottet og dets historie. Efter indlægget er Samfundet vært ved kaffe for årsmødets deltagere.

Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 med dagsorden ifølge ved- tægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til styrelsen samt valg af suppleanter og

valg af revisorer og suppleanter

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af

kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være

formanden i hænde senest den 1. marts 2015.

7. Eventuelt

Gæster er velkomne til at deltage i hele årsmødet, men kun medlem- mer har stemmeret på generalforsamlingen.


FORÅRS-/SOMMERTUR

Spændende tur til Bornholm

Torsdag den 14. - søndag den 17. maj 2015.

Program:

Kr. Himmelfartsferien

TORSDAG, kl. 9.30: afgang fra Rådmandshaven, Næstved med bus fra Ørslev Turistfart mod Ystad. Madpakke udleveres undervejs. Færge fra Ystad, kl. 12.30 med ankomst i Rønne kl. 13.50 hvor vi bli- ver afhentet af lokal bus. Fra Rønne kører vi til hotel „Siemsens gård“ i Svaneke. Efter indkvartering i det hyggelige gamle hotel på kanten af havnen, er der tid til en tur i byen inden vi mødes til aftensmad på hotellet kl. 18. Aftenen til fri disposition.

FREDAG, Kl. 8: Morgenmad. Kl. 10: Med bus til „Natur Bornholm“ i Åkirkeby. Et oplevelsesland med tidsmaskine, jordskælv, akvarium og levende krokodiller - her bliver Bornholms historie på 1.700 mil- lioner år gjort levende. Efter besøget en kort spadseretur til „Klinte- bakken“, der er et spændende geologiks område. Frokost i Neksø. Besøg på „Bornholm Kunstmuseum“ med udstilling af værker af bornholmske kunstnere - og en spændende arkitektur. Derefter retur til Svaneke. Kl. 18.30 Spisning på hotellet.

LØRDAG, Efter morgenmaden skal vi på besøg på „Oluf Høst mu- seet“ i Gudhjem. Det er malerens tidligere hjem, der er indrettet til museum med en skøn klippehave og pragtfuld havudsigt. Kl. 12: Fro- kost på restaurant ved havnen - måske med et stykke med „Sol over Gudhjem“. Efter frokost besøg i Bornholms smukke rundkirke, Øster- lars kirke, der er den største af de 4 rundkirker. En kirke med en spændende historie helt tilbage fra 1150. Aftenspisning på hotellet. Aftenen til fri disposition.

SØNDAG, kl. 8: Morgenmad. Vi pakker. Kl. 9 Afgang med bus til Rønne, hvorfra færgen sejler kl. 10.30. Frokost på færgen for egen reg- ning. Ankomst til Ystad 11.50. Rådmandshaven kl. ca. 15.

Turen gennemføres ved mindst 30 deltagere: Derfor skal tilmelding foregå umiddelbart efter nytår med indbetaling af et á contobeløb på 500 kr/person. Restbeløbet indbetales senest den 15. april på konto regnr. 3444 konto 8054118 - husk navn på indbetalingen.

Tilmelding til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, e-mail: guhn@palaug.dk.

Pris pr. deltager 2950,- kr. inkl. overnatning, 3x morgenmad, 2x fro- kost, 3x aftenspisning (drikkevarer for egen regning) samt bustrans- port, færge, entreer og guidning.SOMMERUDFLUGT

Ø-rundtur på Hven med besøg på

Tycho Brahe Museet Lørdag den 29. august 2015

Turen måtte aflyses i 2014-programmet, da „Hven-selskabet“ var under afvikling. Med „Spar-shippings“ overtagelse af sejladsen og arrangementerne springer vi atter på de spændende tilbud om besøg på den lille svenske ø Hven - der i mange år var dansk.

Egen transport til Havnegade i København (enten afgang med tog eller samkørsel), hvor vi skal sejle med M/S Jeppe kl. 9.15 - Sejlturen varer ca 11⁄2 time og undervejs får vi serveret morgenmad - der er re- serveret pladser til os.

Ved ankomsten venter en bus, som transporterer os til Tycho Brahe- museet, hvor der guidet rundvisning. Herefter bydes der på en læk- ker 2-retters frokost (drikkevarer for egen regning).

Efter frokosten er der en rundtur i bus på øen - med et kort stop ved „Gamla Kyrkan“ - og evt. et stop mere, hvis tiden tillader. Derefter tilbage til Backavigen havn, hvorfra vi sejler kl. 16. Retur i Havne- gade kl. ca. 17.30.

Prisen er 625,- kr./person.

Interessen var stor sidste år! Hvis du ønsker at deltage, bedes du sna- rest muligt tilmelde dig, så vi kan arbejde videre med den endelige bestilling.

Tilmelding til: Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365, e-mail: guhn@palaug.dk

Yderligere praktiske oplysninger - betaling mm vil tilgå i løbet af for- året.
Danmarks Borgcenter Vordingborg

Torsdag den 24. september 2015 kl. 10.00

- bemærk at det er torsdag!

Vi mødes ved Det gamle rådhus, Slotstorvet. Parkering: Karoline- pladsen ved Voldgade. Den røde løber fører fra Karolinepladsen til mødestedet.

Dorthe Wille-Jørgensen vil guide os en tur igennem Borgcentret og fortælle om Borgcentrets etablering, udgravningerne i forbindelse med etableringen og tiden før. Vi vil besigtige de flotte voldgrave der er etableret. Det er Valdemarernes borg, Prins Jørgens slot og Vor- dingborg Ryttergods’ borg.

Efter rundvisningen serveres en frokosttallerken i Cafe Borgen. Drik- kevarer for egen regning. Efterfølgende vil der være en lille overra- skelse.

Pris for omvisning, frokosttallerken m.m. 250 kr./person Tilmelding senest 11. september til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø tlf. 55 96 53 65, mail: guhn@palaug.dk

Ved tilmelding oplys mailadresse.Aktiviteter for 2014


Årsmøde med generalforsamling d. 15. marts.

Forårstur d. 17. maj - Turen er til Helsingør.

Sommerudflugt d. 14. juni.

Høstmødet d. 6. september.

Efterårsmødet d. 4. oktober.


Læs mere om de enkelte begivenheder nedenfor.
ÅRSMØDE MED GENERALFORSAMLING

Det gamle rådhus Slotstorvet, Vordingborg

Lørdag den 15. marts 2014 kl. 14.30


Årsmødet indledes med et indlæg fra Borgcentret, dels om det gamle rådhus og dels om Borgcentret, der åbner i foråret 2014.


Efter indlægget er Samfundet vært ved kaffe for årsmødets deltagere.


Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 med dagsorden ifølge ved- tægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til styrelsen samt valg af suppleanter og

valg af revisorer og suppleanter

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af

kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være

formanden i hænde senest den 1. marts 2014.

7. Eventuelt


Gæster er velkomne til at deltage i hele årsmødet, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
FORÅRSTUR


Besøg i det nye skibsfartsmuseum og på Kronborg.

Kontakt Knud Erik Antonsen for yderlige oplysninger.

Telefon: 55 50 15 21 - E-mail: kejy@privat.dk
SOMMERUDFLGT

Danmarks Samlermuseum Thorsvang Allé 7, 4760 Stege

og mønsk ølbrygning i Borre Lørdag den 14. juni 2014, kl. 13.00


Vi mødes på Samlermuseet kl. 13. Samlermuseet er et forholdsvis nyt museum på Møn. Her er alt muligt udstillet! Det siges, at det er en konkurrent til Frilandsmuseet, Arbejdermuseet og Den gamle by i Århus - alt samlet på et sted. Bl.a. er der en hel gammel isenkramforretning fra Island Brygge - den fyldte 32 vognlæs. Den er nu efter en grundig sortering opstillet som et fint eksempel på en ikke så fjern fortid.


Vi får en guidet rundvisning og efterfølgende kaffe.


Hvis du vil se mere inden besøget, så gå ind på www.danmarkssamlermuseum.dk.


Efter besøget kører vi til Nøddebjerggård, Søndre Landevej 69, Buse- marke, 4791 Borre. Ejeren vil fortælle om ølbrygning som hendes mormor - den på Møn berømte Olga - gjorde det. Vi får lejlighed til at smage på øllet , krydret med gode historier og ikke mindst 3 stk smør- rebrød pr. deltager.

Prisen for hele arrangementet er 160 kr./person.


Tilmelding senest den 1. juni til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 55 96 53 65, mail: guhn@palaug.dkHØSTMØDE


Landbomuseet Lundekrog i Skensved ved Køge

Lørdag den 6. september 2014


Vi mødes kl. 13.00 ved Landbomuseet, Ejbyvej 32, Ll. Skensved.


Landbomuseet Lundekrog er indrettet i en gammel firlænget gård, hvor der er udstillinger både inde og ude. Der er masser af plads til både børn og voksne, og stedet er handicapvenligt indrettet. Her er en oplagt mulighed for en familietur med flere generationer.


Museet drives af museumsforening med ca. 150 medlemmer - heraf arbejder ca 20 som frivillig arbejdskraft.


Der er en meget stor samling landbrugs- og husholdningsredskaber fra perioden 1840-1950 ligesom samlingerne også rummer beklæd- ning, møbler og maskiner fra denne periode. Bl. a. en stor samling af vaskemaskiner fra før elektriciteten og frem til de moderne maskiner. En stor samling af hestetrukne høstredskaber og hestevogne. Endvi- dere er der mulighed for at se værksteder med gamle håndværk: Børstenbinder, karetmager, sadelmager, smedje og en købmandsbutik som den så ud i 1940 - sammen med en skolestue som den så ud på den tid - inden computere og ergonomisk rigtige skolemøbler.


Der er et stort velanlagt udendørsareal, hvor der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe.

Pris: 50 kr./deltager (entre og kaffe)


Tilmelding senest den 1. august til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf 55 96 53 65, mail: guhn@palaug.dkEFTERÅRSMØDE


Byvandring i Middelalderbyen Køge

Lørdag den 4. oktober 2014, kl. 13.00


Vi mødes ved Frederik den VII statuen på Køge Torv.


Køge er en ældre købstad med en række gamle smukke og velholdte huse. På Torvet står H. W. Bissens statue af Frederik den VII. Den blev afsløret den 5.juni 1869, 20 år efter vedtagelsen af Grundloven i 1849.


Tæt ved Torvet findes bl.a. Køge Rådhus og Kong Hans’ Gård fra hen- holdsvis 1550 og 1636. Sct. Nicolai Kirke er en gotisk kirkebygning opført 1250-1300 med et 43 meter højt tårn.

Vi skal også høre om hekseprocessen - kendt som Køge Huskors, træ- skoslaget i 1807 og om H.C. Andersens ophold i byen i 1836.


Den guidede tur varer ca 11⁄2 time. Der er desværre ikke mulighed for fælles servering af kaffe eller andet, så her er plads til det frie initia- tiv. Man kan også på egen hånd besøge KØS - Køge skitsesamling med bl.a Bjørn Nørgaards skitser til Dronningens gobeliner, som findes i Riddersalen på Christiansborg Slot (KØS har åbent til kl. 17)


Pris for byvandringen er 50,-kr./person.


Tilmelding senest fredag den 26. september 2014


Tilmelding til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365, mail: guhn@palaug.dkMedlemmer er altid velkomne til at invitere en ledsager med til samfundets arrangementer og ture
Aktiviteter for 2013

 

Forårstur - 26.-28. april

Sommertur - 9. juni

Høstmøde - 7. september

Efterårsmøde - 5. oktober

 

 


Forårstur


Västgötaland

26.-28. april 2013 (St. Bededagsferien)

 

Danskerne har før været i Västgötaland - i 1208 brændte danskerne kirken i Kungslen under Valdemar Sejrs forsøg på at erobre området. Kirken er et af de mange besøgsmål i det, der i dag er blevet „genopdaget“ i forbindelse med Jan Guillous romaner om Arn - det er „Arns land“ vi skal besøge.

 

Varnhem klosterruin - engang et fornemt cistersienserkloster - bliver også besøgt.

 

Undervejs skal vi bl.a. besøge Knysta Hall - et af de 40 grænsemærker mellem Sverige og Danmark.

 

Trollhättan skal også beses. - med mange sluser og kraftværker. I

Skara bliver der besøg i domkirken og museet. Stenbruddet Kinnekulle ved sydspidsen af Vänern er også et af målene.

 

Forhåbentlig er der stadig traner ved Hornborgasjöen når vi besøger området. Den smukt beliggende fæstning Bohus i Kungälv besøges på vejen hjem.

 

Turen foregår i bus med start om morgenen den 26. april - og hjemkomst den 28. april først på aftenen - nærmere om detaljeret program samt tidspunkter for start og slut efter tilmelding.

 

Indkvartering sker på Billingehus hotel på dobbeltværelser inkl.

Halvpension, entreer og guider. Pris: 2950 kr - Tillæg for enkeltværelse 500 kr. Rabat hvis 3 personer deler værelse.

 

Maximalt deltagerantal er 32.

Turen ledes af Peter Bjørn Jensen, Ole G. Nielsen og Vagn Nielsen.

 

Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2013 til Henning Nielsen,

Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365 eller mail: guhn@palaug.dk

 

 

 

Sommertur

 

Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm

Søndag den 9. juni 2013, kl. 11.

 

„Der kommer altid en sporvogn og en pige til …

Sangtekst fra Ved Kongelunden 1953

med Dirch Passer og Ove Sprogøe.

 

Det er nu 40 år siden der sidst kørte sporvogne i Danmark, så derfor er et besøg på Sporvejsmuseet en oplevelse for både børn og voksne - så tag børn eller børnebørn med!

 

Stig på en sporvogn og tag en rejse tilbage i tiden - når entreen er betalt, er der fri kørsel så længe man orker. Museet er Danmarks længste! - med et skinneanlæg på 2 km og remiser og vognsamlinger.

 

Den medbragte madkurv nydes ved endestationen Eilers Eg - her er salg af drikkevarer og forfriskninger.

 

Mødested: Parkeringspladsen ved Museet, Skjoldenæsholmvej 107,

Jystrup mellem Ringsted og Roskilde kl. 11.

 

Pris: Voksne 80 kr. - børn: 40 kr.

 

Sidste frist for tilmelding er den 1. juni 2013 til Henning Nielsen,

Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365 eller mail: guhn@palaug.dk

 

 

 

Høstmøde

 

Sprogø i Storebælt

Lørdag den 7. september 2013 kl. 14-17.

 

I programmet for 2012 indgik en tur til Sprogø. Disse ture arrangeres af Visitsydvestsjælland, og vi havde kun fået 20 pladser. Det viste sig langtfra at være nok! Vi har derfor valgt at gentage turen, og vi har igen formået at få 20 pladser.

 

Nedenstående beskrivelse er den samme som i 2012:

De fleste af os har på et eller andet tidspunkt passeret Sprogø - enten i bil, med tog eller med færge i Storebæltsoverfartens tid, men de færreste har besøgt øen. Der er i dag ikke offentlig adgang til øen - kun arrangerede ture, hvor der ofte er lang ventetid for at komme med.

 

Øen har gennem historien haft et tvivlsomt ry: Adam af Bremen udtalte allerede i 1070: Mellem Sjælland og Fyn ligger der en meget lille ø, som kaldes Sprogø. Det er en ren røverkule og en rædsel for de forbifarende.

 

Øen har spillet en væsentlig rolle i Danmarkshistorien:

• 1571 opførtes et herberg for strandede gæster - adskillige konger har måttet søge ly på øen

• 1710 var øen karantænestation under den store pestepedemi

• 1922-1961 Hjem for „faldne og løsagtige kvinder“

 

I forbindelse med Storebæltsforbindelsen skete der store ændringer og byggearbejder på øen. Arealet blev firedoblet og der blev tilført 700.000 kbm jord bl.a. fra udgravningen af tunnelen.

 

Øen har et enestående dyre- og planteliv. Der yngler over 50 forskellige fuglearter og mange fugle bruger øen på trækruterne. På øen findes den grønbrogede tudse, der blev taget et særligt hensyn til ved anlæggelsen af broen.

 

På turen oplever vi både den gamle og den nye del af Sprogø. Den gl. ø besøges til fods med besigtigelse af pigehjemmet og fyrtårnet udefra - den ny del af øen besøges med bus.

 

Yderligere oplysninger om mødested og tidspunkt mv. tilsendes tilmeldte. Der gøres opmærksom på, at turen ikke er egnet for gangbesværede og kørestolsbrugere.

 

Pris for turen foreligger ikke endeligt, men vil være omkring 300,-

kr./person for guided tur og bustransport fra Korsør t/r -

 

Tilmelding senest 1. juli 2013 til

Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, e-mail: guhn@palaug.dk

 

 

 

Efterårsmøde

 

Arboretet i Hørsholm og byvandring i Hørsholm

Lørdag den 5. oktober 2013.

 

Arboretet i Hørsholm er en unik samling af ca. 2000 arter af træer og buske, og er dermed den største samling i Danmark.

Parken er en videreførsel af Forstbotanisk Have i Charlottenlund, og den hører under Københavns universitet og indgår i undervisningen.

 

Arboretet fremstår som en smuk park eller måske nærmere en eksotisk skov.

 

Vi får en guidet rundvisning og efter rundvisningen spiser vi den

medbragte mad (Historisk Samfund sørger for mad og drikkekvarer).

 

Derefter er der byvandring i Hørsholm, hvor en medarbejder fra

Hørsholm Museum vil guide og fortælle om Hørsholms seværdigheder.

 

Turen, der er en heldagstur, foregår i bus med opsamling undervejs - nærmere vil følge efter tilmelding.

 

Pris 500 kr pr. deltager. Prisen omfatter: Bustransport fra Sydsjælland, frokost med øl eller vand og eftermiddagskaffe samt

entreer og guider.

 

Tilmelding senest den 1. juli til:

Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø eller tlf. 55 96 53 65,

mail: guhn@turbopost.dk

 

Turen gennemføres kun såfremt der er min. 25 deltagere.

 


Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk