Aktiviteter

AKTIVITETER

Aktiviteter 2017

 

Program for 2017. (Link til fil, som åbner i anden fane)

 

Aktiviteter marts og april 2017

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i Udby Præstegård holder professor, dr. theol. Tine Ravnsted-Larsen Reeh foredrag om Luther.

 

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i Kulturarkaden, Sydhavnsvej, Vordingborg fortæller direktør for Vordingborg Køkkenet, Hjalmar Skovholm Hansen om Vordingborgs historie i samarbejde med Vordingborg Lokalhistoriske Forening.

 

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30 i Stege Sognegård holder pastor emeritus Helge Rørtoft-Madsen foredrag om "Luther og det moderne".

 

Onsdag den 29. marts 2017 åbner Næstved Museum, Helligåndshuset, Ringstedgade 8 sin 100 års jubilæumsudstilling.

 

Fredag den 7. april 2017 kl. 19-20 i Faxe kirke, Kirketorvet 7 kan man opleve teaterstykket Katharina Luther - munkens brud.

 

Lørdag den 8. april 2017 åbner Danmarks Borgcenter i Vordingborg særudstillingen "Vikingernes metropol", som er Hedeby udstillingen, der i 2017 er flyttet fra Slesvig til Vordingborg og skulle være i verdensklasse.

 

 

Sommertur lørdag den 5. august 2017.

Vi skal særligt gøre opmærksom på sommerturen Fredensborg Slot og slothave og Karen Blixen Museet, Rungstedlund lørdag den 5. august 2017. Med i arrangementet er et formøde tirsdag den 16. maj 2017 fra 19-22 på Ll. Næstved Skole, hvor man vil få en introduktion til Karen Blixens særlige forhold til Afrika, til den lokale befolkning, vi hører om kolonitiden og Danmarks rolle som kolonination.

 

Prisen pr. deltager for det hele er 600 kr. inklusive frokost og eftermiddagskaffe på turen og kaffe med brød til opstartsmødet. Det er billigt, men vi skal bruge nogle flere deltagere. Medlemmer såvel som ikke-medlemmer er velkomne. Henvendelse eller tilmelding kan ske til Aase Schmidt 30 53 03 07 / 58 56 13 70 eller på mail aase.v.schmidt@gmail.com 

 

Foreningens konto er 1551-8054118

 

 

Aktiviteter 2016

 

Årsmøde med generalforsamling

Lørdag den 12.marts 2016, kl 14.00

Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, Rønnebæksholm 1, Næstved

Årsmødet indledes med foredrag om N.F.S Grundtvig v/ gymnasielærer Jutta Bojsen-Møller

Kl.15 er Samfundet vært ved kaffe på Rønnebæksholm for årsmødets deltagere.

Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 med følgende dagsorden ifølge vedtægterne :

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og valg af revisorer og suppleanter

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2017

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest den 1.marts 2016.

7. Eventuelt

Gæster er velkomne til at deltage i hele årsmødet, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

FORÅRSTUR

Interessant tur til sydlige og østlige Jylland

St.Bededagsferien 5.-7.maj 2016

Forårsturen går til Ribe, Jelling, Øm kloster, Himmelbjerget og søerne ved Silkeborg, Moesgård Muesum og Den gamle by i Århus.

Vi starter i Ribe og ser den nyrestaurerede plads omkring Domkirken, hvor kirken tidligere lå nærmest i et hul. Nu er pladsen smukt restaureret og belagt med granit fra de nordiske lande. Her nyder vi også den medbragte frokost.

Herfra kører vi til Jelling, hvor vi skal se den gamle skibssætning, der har fået nyt liv med silkebetonsten, der viser det enorme bygningsværk. Vi spiser og sover på Scandic Hotel i Esbjerg, hvor der også vil være lejlighed til en tur rundt i byen på egen hånd.

Fredag kører vi til Øm klosterruin og museum. Her har Cisterciensermunkene fra 1172 til reformationen haft ”Deres kære Ø”, hvor de udøvende lægegerning og operationer. På museet vises rester af klostret, lægeurtegård og utallige rester af knogler og skeletter, som viser hvad munkene kunne og vidste. Efter frokost besøges det nye Moe4sgård Museum, hvor Danmarks oldtid bliver levendegjort på formidabel vi. Oldtid og etnografi vises på en helt ny måde, der ikke er set andre steder. Fra museets tag er der en formidabel udsigt over Århus bugt og Marselisborgskovene.. Vi spiser og overnatter på Rye gamle kro (hvor der er indendørs svømmebassin, så husk evt. badetøjet) – hvis tiden tillader det , tager vi en aftentur til Himmelbjerget og søerne.

Lørdag morgen kører vi til Den gamle by i Århus, som er verdens ældste frilandsmuseum, opbygget som en købstad med 75 huse fra årene 1500-1800. En ny afdeling viser lejligheder fra ’70erne.

Efter frokosten starter vi hjemturen mod Sjælland.

Alle disse spændende oplevelser koster 3890.- kr pr person med fuld forplejning – drikkevarer for egen regning.

Af hensyn til hotelreservationer er tilmeldingsfristen allerede 1,marts 2016. Tilmelding og betaling til Aase V.Schmidt, Bellisvej 10, 4750 Lundby. Foreningens konto 3444 kontonr 8054118

 

Sommerudflugt

Til Mølleåen og Brede Værk

Lørdag den 4.juni 2016

Mølleåen nord for København er ofte blevet kaldt ”industriens vugge” – det var her, der i 1700-1800 tallet, skabtes nogle af ide første industrivirksomheder i Danmark – men der har været vandmøller langs åen i mere end 1000 år. Det var vandkraften, der dannede basis for den nye industri.

Vi starter på Friboeshvile i Lyngby, hvor tidl. Stadsarkivar Jeppe Tønsberg vil vise og fortælle Mølleåens spændende historie.

Vi besøger også Nordre mølle i Lyngby – det er en af de gamle vandmøller – og vi ser den forhåbentlig i drift. Efter frokost i Lyngby kører vi over Frederiksdal og Fuglevad møller til Brede Værk, der var en af de største industrivirksomheder i landet. Brede var et helt lille samfund , med alle de faciliteter der krævedes. Vi besøger Nationalmuseets samlinger og ser det store bygningsværk, der rummede industrien – bedst kendt var klædefabrikken, men der har også været andre former for industri –kobberværk, krudtmølle, våbenfabrik mm. De fleste af de gamle arbejderboliger er for længst revet ned, men der er et par eksempler bevaret, ligesom hovedbygningen – direktør-boligen er bevaret.

Efter besøget i Brede køres med bussen videre til møllerne i Ørholm, Stampen og Rådvad. Eftermiddagskaffe og byrundtur i Rådvad. På vejen hjem passerer vi den sidste af møllerne, Strandmøllen ved Øresund, hvor Mølleåen har sit udløb efter en tur fra Bastrup sø til Øresund på godt 27 km og et samlet fald på omkring 28 meter.

Pris pr. deltager 550 kr incl frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding og betaling (550 kr) senest den 4.maj 2016. Tilmelding til Aase.V.Schmidt tlf .58 56 13 70,eller mail aase.v.schmidt@gmail.com.

Foreningens konto 3444 kontonr 8054118

Opsamlingssteder og tidspunkter meddeles efter tilmelding

 

Sommertur til Tyskland

Schlagsdorf – landsbyen med den drabelige grænsekontrol

Lørdag den 27.-søndag den 28.august 2016

Vi starter tidligt hjemmefra denne lørdag med kurs mod Lübeck, hvor vi får en rundtur i byen – og spiser frokost på egen hånd. Efter frokost kører vi til grænsemuseet i Schlagsdorf. I det gamle grænsehus vises hvordan den indre tyske grænse – mellem øst og vest- satte sit tydelige præg på landsbyen, med vagttårne, hegn og kontrolzone og minerede områder og med selvskydende anlæg. Som en sikkert utilsigtet virkning, blev grænsezonen et paradis for vildtbestanden.

Vi spiser og overnatter på Hotel Alter Speicher i Wismar.

Søndag morgen er der guidet byrundtur i Wismar og besøg i kirken i Bad Doberan. Kirken har været en del af et kloster og er opført i det der kaldes ”mur-stens gotik”, idet der ikke var naturlige sten i området.

Fra Bad Doberan kører vi til Warnemünde, hvor der er frokost for egen regning inden vi tager færgen fra Rostock

Nærmere oplysninger om tidspunkter og opsamlingssteder meddeles efter tilmelding.

Turen gennemføres i samarbejde med arkivet i Langebæk.

Pris for turen : 1550,-kr – tillæg for enkeltværelse 225,-kr.

Husk pas og rejseforsikring (hvis man ikke har en årsrejseforsikring)

Tilmelding og indbetaling af beløbet senest den 15.juni (af hensyn til hotelreservation) til Aase V. Schmidt, Bellisvej 10, 4750 Lundby,

Beløbet indsættes på foreningens konto 3444 kontonr. 8054118

 

Høstmøde

Arbejdermuseet og Politimuseet i København

Søndag den 18.september 2016

I fagbevægelsens ældste forsamlingshus i Rømersgade åbnedes Arbejdermuseet i 1983.

Her kan vi opleve 1950’ernes København og træde direkte ind i TV-serien Krøniken eller i familien Sørensen 3 generationer af ufaglærte københavnere fra 1885 til 1990.

Frokosten indtager vi i Cafe og Ølhalle, som er nøjagtig som det var ved indvielsen i 1892. Her serveres en frokostplatte med 3 forskellige ting. Salt er lavet fra bunden, som en husmor ville have gjort det i gamle dage. Til frokosten kan nydes en rigtig arbejderøl fra Stjernen – arbejdernes bryggeri. (øllen er for egen regning).

Fra Arbejdermuseet spadserer vi (ca 1,5 km) til Fælledvej, hvor der i den tidligere Station 6 nu er indrettet Politimuseum. Her får vi et godt indblik i politiets ofte dramatiske historie fra middelalderens barske ”ordenshåndhævelse” til det 20 århundredes bekæmpelse af sociale uroligheder og vidt forgrenede internationale politisamarbejde.

Der er bl.a. mulighed for at besøger detentionen, et politikontor fra 1880’erne, ”/Det borende X”, drabsrummet o.s.v.

Museet giver også det indtryk af politiets håndtering af forskellige former for kriminalitet fra bondefangeri, forfalskninger, tyveri og drab til prostitution og pornografi.

Transporten til København er med bus – dog med den lille spadseretur mellem de to museer.

Der vil være opsamling fra Vordingborg og Næstved – nærmere oplyses efter tilmelding, der skal ske senest den 18.august til Aase V. Schmidt, tlf 58 56 13 70 eller mail : aase.v.schmidt@gmail.com - samtidig indbetales prisen på 500 kr der dækker transport, entre og frokost (minus drikkevarer).

Foreningens konto 3444 kontonr. 8054118

 

 

 

Aktiviteter 2015

 

Årsmøde med generalforsamling d. 7. marts

Forårs - / sommertur til Bornholm 14.maj til 17. maj

Prisen er 3665 kr. og ikke som tidligere oplyst 2950 kr.

Sommerudflugt til Hven d. 29. august

Høstmøde på Danmarks Borgcenter Vordingborg d. 24. september

 

Læs mere om de enkelte begivenheder nedenfor.

 

 

 

ÅRSMØDE MED GENERALFORSAMLING

Gisselfeld Klostercaféen, Gisselfeldvej 3, Haslev

Lørdag den 7. marts 2015 kl. 14.30

Årsmødet indledes med et indlæg fra Gisselfeld om slottet og dets historie. Efter indlægget er Samfundet vært ved kaffe for årsmødets deltagere.

Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 med dagsorden ifølge ved- tægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til styrelsen samt valg af suppleanter og

valg af revisorer og suppleanter

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af

kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være

formanden i hænde senest den 1. marts 2015.

7. Eventuelt

Gæster er velkomne til at deltage i hele årsmødet, men kun medlem- mer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

FORÅRS-/SOMMERTUR

Spændende tur til Bornholm

Torsdag den 14. - søndag den 17. maj 2015.

Program:

Kr. Himmelfartsferien

TORSDAG, kl. 9.30: afgang fra Rådmandshaven, Næstved med bus fra Ørslev Turistfart mod Ystad. Madpakke udleveres undervejs. Færge fra Ystad, kl. 12.30 med ankomst i Rønne kl. 13.50 hvor vi bli- ver afhentet af lokal bus. Fra Rønne kører vi til hotel „Siemsens gård“ i Svaneke. Efter indkvartering i det hyggelige gamle hotel på kanten af havnen, er der tid til en tur i byen inden vi mødes til aftensmad på hotellet kl. 18. Aftenen til fri disposition.

FREDAG, Kl. 8: Morgenmad. Kl. 10: Med bus til „Natur Bornholm“ i Åkirkeby. Et oplevelsesland med tidsmaskine, jordskælv, akvarium og levende krokodiller - her bliver Bornholms historie på 1.700 mil- lioner år gjort levende. Efter besøget en kort spadseretur til „Klinte- bakken“, der er et spændende geologiks område. Frokost i Neksø. Besøg på „Bornholm Kunstmuseum“ med udstilling af værker af bornholmske kunstnere - og en spændende arkitektur. Derefter retur til Svaneke. Kl. 18.30 Spisning på hotellet.

LØRDAG, Efter morgenmaden skal vi på besøg på „Oluf Høst mu- seet“ i Gudhjem. Det er malerens tidligere hjem, der er indrettet til museum med en skøn klippehave og pragtfuld havudsigt. Kl. 12: Fro- kost på restaurant ved havnen - måske med et stykke med „Sol over Gudhjem“. Efter frokost besøg i Bornholms smukke rundkirke, Øster- lars kirke, der er den største af de 4 rundkirker. En kirke med en spændende historie helt tilbage fra 1150. Aftenspisning på hotellet. Aftenen til fri disposition.

SØNDAG, kl. 8: Morgenmad. Vi pakker. Kl. 9 Afgang med bus til Rønne, hvorfra færgen sejler kl. 10.30. Frokost på færgen for egen reg- ning. Ankomst til Ystad 11.50. Rådmandshaven kl. ca. 15.

Turen gennemføres ved mindst 30 deltagere: Derfor skal tilmelding foregå umiddelbart efter nytår med indbetaling af et á contobeløb på 500 kr/person. Restbeløbet indbetales senest den 15. april på konto regnr. 3444 konto 8054118 - husk navn på indbetalingen.

Tilmelding til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, e-mail: guhn@palaug.dk.

Pris pr. deltager 2950,- kr. inkl. overnatning, 3x morgenmad, 2x fro- kost, 3x aftenspisning (drikkevarer for egen regning) samt bustrans- port, færge, entreer og guidning.

 

 

SOMMERUDFLUGT

Ø-rundtur på Hven med besøg på

Tycho Brahe Museet Lørdag den 29. august 2015

Turen måtte aflyses i 2014-programmet, da „Hven-selskabet“ var under afvikling. Med „Spar-shippings“ overtagelse af sejladsen og arrangementerne springer vi atter på de spændende tilbud om besøg på den lille svenske ø Hven - der i mange år var dansk.

Egen transport til Havnegade i København (enten afgang med tog eller samkørsel), hvor vi skal sejle med M/S Jeppe kl. 9.15 - Sejlturen varer ca 11⁄2 time og undervejs får vi serveret morgenmad - der er re- serveret pladser til os.

Ved ankomsten venter en bus, som transporterer os til Tycho Brahe- museet, hvor der guidet rundvisning. Herefter bydes der på en læk- ker 2-retters frokost (drikkevarer for egen regning).

Efter frokosten er der en rundtur i bus på øen - med et kort stop ved „Gamla Kyrkan“ - og evt. et stop mere, hvis tiden tillader. Derefter tilbage til Backavigen havn, hvorfra vi sejler kl. 16. Retur i Havne- gade kl. ca. 17.30.

Prisen er 625,- kr./person.

Interessen var stor sidste år! Hvis du ønsker at deltage, bedes du sna- rest muligt tilmelde dig, så vi kan arbejde videre med den endelige bestilling.

Tilmelding til: Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365, e-mail: guhn@palaug.dk

Yderligere praktiske oplysninger - betaling mm vil tilgå i løbet af for- året.

 

 

 

Danmarks Borgcenter Vordingborg

Torsdag den 24. september 2015 kl. 10.00

- bemærk at det er torsdag!

Vi mødes ved Det gamle rådhus, Slotstorvet. Parkering: Karoline- pladsen ved Voldgade. Den røde løber fører fra Karolinepladsen til mødestedet.

Dorthe Wille-Jørgensen vil guide os en tur igennem Borgcentret og fortælle om Borgcentrets etablering, udgravningerne i forbindelse med etableringen og tiden før. Vi vil besigtige de flotte voldgrave der er etableret. Det er Valdemarernes borg, Prins Jørgens slot og Vor- dingborg Ryttergods’ borg.

Efter rundvisningen serveres en frokosttallerken i Cafe Borgen. Drik- kevarer for egen regning. Efterfølgende vil der være en lille overra- skelse.

Pris for omvisning, frokosttallerken m.m. 250 kr./person Tilmelding senest 11. september til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø tlf. 55 96 53 65, mail: guhn@palaug.dk

Ved tilmelding oplys mailadresse.

 

 

Aktiviteter for 2014

 

Årsmøde med generalforsamling d. 15. marts.

Forårstur d. 17. maj - Turen er til Helsingør.

Sommerudflugt d. 14. juni.

Høstmødet d. 6. september.

Efterårsmødet d. 4. oktober.

 

Læs mere om de enkelte begivenheder nedenfor.

 

 

 

ÅRSMØDE MED GENERALFORSAMLING

Det gamle rådhus Slotstorvet, Vordingborg

Lørdag den 15. marts 2014 kl. 14.30

 

Årsmødet indledes med et indlæg fra Borgcentret, dels om det gamle rådhus og dels om Borgcentret, der åbner i foråret 2014.

 

Efter indlægget er Samfundet vært ved kaffe for årsmødets deltagere.

 

Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 med dagsorden ifølge ved- tægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet

4. Valg af medlemmer til styrelsen samt valg af suppleanter og

valg af revisorer og suppleanter

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af

kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være

formanden i hænde senest den 1. marts 2014.

7. Eventuelt

 

Gæster er velkomne til at deltage i hele årsmødet, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

 

FORÅRSTUR

 

Besøg i det nye skibsfartsmuseum og på Kronborg.

Kontakt Knud Erik Antonsen for yderlige oplysninger.

Telefon: 55 50 15 21 - E-mail: kejy@privat.dk

 

 

 

SOMMERUDFLGT

Danmarks Samlermuseum Thorsvang Allé 7, 4760 Stege

og mønsk ølbrygning i Borre Lørdag den 14. juni 2014, kl. 13.00

 

Vi mødes på Samlermuseet kl. 13. Samlermuseet er et forholdsvis nyt museum på Møn. Her er alt muligt udstillet! Det siges, at det er en konkurrent til Frilandsmuseet, Arbejdermuseet og Den gamle by i Århus - alt samlet på et sted. Bl.a. er der en hel gammel isenkramforretning fra Island Brygge - den fyldte 32 vognlæs. Den er nu efter en grundig sortering opstillet som et fint eksempel på en ikke så fjern fortid.

 

Vi får en guidet rundvisning og efterfølgende kaffe.

 

Hvis du vil se mere inden besøget, så gå ind på www.danmarkssamlermuseum.dk.

 

Efter besøget kører vi til Nøddebjerggård, Søndre Landevej 69, Buse- marke, 4791 Borre. Ejeren vil fortælle om ølbrygning som hendes mormor - den på Møn berømte Olga - gjorde det. Vi får lejlighed til at smage på øllet , krydret med gode historier og ikke mindst 3 stk smør- rebrød pr. deltager.

Prisen for hele arrangementet er 160 kr./person.

 

Tilmelding senest den 1. juni til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 55 96 53 65, mail: guhn@palaug.dk

 

 

HØSTMØDE

 

Landbomuseet Lundekrog i Skensved ved Køge

Lørdag den 6. september 2014

 

Vi mødes kl. 13.00 ved Landbomuseet, Ejbyvej 32, Ll. Skensved.

 

Landbomuseet Lundekrog er indrettet i en gammel firlænget gård, hvor der er udstillinger både inde og ude. Der er masser af plads til både børn og voksne, og stedet er handicapvenligt indrettet. Her er en oplagt mulighed for en familietur med flere generationer.

 

Museet drives af museumsforening med ca. 150 medlemmer - heraf arbejder ca 20 som frivillig arbejdskraft.

 

Der er en meget stor samling landbrugs- og husholdningsredskaber fra perioden 1840-1950 ligesom samlingerne også rummer beklæd- ning, møbler og maskiner fra denne periode. Bl. a. en stor samling af vaskemaskiner fra før elektriciteten og frem til de moderne maskiner. En stor samling af hestetrukne høstredskaber og hestevogne. Endvi- dere er der mulighed for at se værksteder med gamle håndværk: Børstenbinder, karetmager, sadelmager, smedje og en købmandsbutik som den så ud i 1940 - sammen med en skolestue som den så ud på den tid - inden computere og ergonomisk rigtige skolemøbler.

 

Der er et stort velanlagt udendørsareal, hvor der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe.

Pris: 50 kr./deltager (entre og kaffe)

 

Tilmelding senest den 1. august til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf 55 96 53 65, mail: guhn@palaug.dk

 

 

EFTERÅRSMØDE

 

Byvandring i Middelalderbyen Køge

Lørdag den 4. oktober 2014, kl. 13.00

 

Vi mødes ved Frederik den VII statuen på Køge Torv.

 

Køge er en ældre købstad med en række gamle smukke og velholdte huse. På Torvet står H. W. Bissens statue af Frederik den VII. Den blev afsløret den 5.juni 1869, 20 år efter vedtagelsen af Grundloven i 1849.

 

Tæt ved Torvet findes bl.a. Køge Rådhus og Kong Hans’ Gård fra hen- holdsvis 1550 og 1636. Sct. Nicolai Kirke er en gotisk kirkebygning opført 1250-1300 med et 43 meter højt tårn.

Vi skal også høre om hekseprocessen - kendt som Køge Huskors, træ- skoslaget i 1807 og om H.C. Andersens ophold i byen i 1836.

 

Den guidede tur varer ca 11⁄2 time. Der er desværre ikke mulighed for fælles servering af kaffe eller andet, så her er plads til det frie initia- tiv. Man kan også på egen hånd besøge KØS - Køge skitsesamling med bl.a Bjørn Nørgaards skitser til Dronningens gobeliner, som findes i Riddersalen på Christiansborg Slot (KØS har åbent til kl. 17)

 

Pris for byvandringen er 50,-kr./person.

 

Tilmelding senest fredag den 26. september 2014

 

Tilmelding til Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365, mail: guhn@palaug.dk

 

 

Medlemmer er altid velkomne til at invitere en ledsager med til samfundets arrangementer og ture

 

 

 

Aktiviteter for 2013

Forårstur - 26.-28. april

Sommertur - 9. juni

Høstmøde - 7. september

Efterårsmøde - 5. oktober

 

Forårstur

 

Västgötaland

26.-28. april 2013 (St. Bededagsferien)

Danskerne har før været i Västgötaland - i 1208 brændte danskerne kirken i Kungslen under Valdemar Sejrs forsøg på at erobre området. Kirken er et af de mange besøgsmål i det, der i dag er blevet „genopdaget“ i forbindelse med Jan Guillous romaner om Arn - det er „Arns land“ vi skal besøge.

Varnhem klosterruin - engang et fornemt cistersienserkloster - bliver også besøgt.

Undervejs skal vi bl.a. besøge Knysta Hall - et af de 40 grænsemærker mellem Sverige og Danmark.

Trollhättan skal også beses. - med mange sluser og kraftværker. I

Skara bliver der besøg i domkirken og museet. Stenbruddet Kinnekulle ved sydspidsen af Vänern er også et af målene.

Forhåbentlig er der stadig traner ved Hornborgasjöen når vi besøger området. Den smukt beliggende fæstning Bohus i Kungälv besøges på vejen hjem.

Turen foregår i bus med start om morgenen den 26. april - og hjemkomst den 28. april først på aftenen - nærmere om detaljeret program samt tidspunkter for start og slut efter tilmelding.

Indkvartering sker på Billingehus hotel på dobbeltværelser inkl.

Halvpension, entreer og guider. Pris: 2950 kr - Tillæg for enkeltværelse 500 kr. Rabat hvis 3 personer deler værelse.

Maximalt deltagerantal er 32.

Turen ledes af Peter Bjørn Jensen, Ole G. Nielsen og Vagn Nielsen.

Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2013 til Henning Nielsen,

Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365 eller mail: guhn@palaug.dk

Sommertur

Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm

Søndag den 9. juni 2013, kl. 11.

„Der kommer altid en sporvogn og en pige til …

Sangtekst fra Ved Kongelunden 1953

med Dirch Passer og Ove Sprogøe.

Det er nu 40 år siden der sidst kørte sporvogne i Danmark, så derfor er et besøg på Sporvejsmuseet en oplevelse for både børn og voksne - så tag børn eller børnebørn med!

Stig på en sporvogn og tag en rejse tilbage i tiden - når entreen er betalt, er der fri kørsel så længe man orker. Museet er Danmarks længste! - med et skinneanlæg på 2 km og remiser og vognsamlinger.

Den medbragte madkurv nydes ved endestationen Eilers Eg - her er salg af drikkevarer og forfriskninger.

Mødested: Parkeringspladsen ved Museet, Skjoldenæsholmvej 107,

Jystrup mellem Ringsted og Roskilde kl. 11.

Pris: Voksne 80 kr. - børn: 40 kr.

Sidste frist for tilmelding er den 1. juni 2013 til Henning Nielsen,

Næbvej 28, 4720 Præstø, tlf. 5596 5365 eller mail: guhn@palaug.dk

Høstmøde

Sprogø i Storebælt

Lørdag den 7. september 2013 kl. 14-17.

I programmet for 2012 indgik en tur til Sprogø. Disse ture arrangeres af Visitsydvestsjælland, og vi havde kun fået 20 pladser. Det viste sig langtfra at være nok! Vi har derfor valgt at gentage turen, og vi har igen formået at få 20 pladser.

Nedenstående beskrivelse er den samme som i 2012:

De fleste af os har på et eller andet tidspunkt passeret Sprogø - enten i bil, med tog eller med færge i Storebæltsoverfartens tid, men de færreste har besøgt øen. Der er i dag ikke offentlig adgang til øen - kun arrangerede ture, hvor der ofte er lang ventetid for at komme med.

Øen har gennem historien haft et tvivlsomt ry: Adam af Bremen udtalte allerede i 1070: Mellem Sjælland og Fyn ligger der en meget lille ø, som kaldes Sprogø. Det er en ren røverkule og en rædsel for de forbifarende.

Øen har spillet en væsentlig rolle i Danmarkshistorien:

• 1571 opførtes et herberg for strandede gæster - adskillige konger har måttet søge ly på øen

• 1710 var øen karantænestation under den store pestepedemi

• 1922-1961 Hjem for „faldne og løsagtige kvinder“

I forbindelse med Storebæltsforbindelsen skete der store ændringer og byggearbejder på øen. Arealet blev firedoblet og der blev tilført 700.000 kbm jord bl.a. fra udgravningen af tunnelen.

Øen har et enestående dyre- og planteliv. Der yngler over 50 forskellige fuglearter og mange fugle bruger øen på trækruterne. På øen findes den grønbrogede tudse, der blev taget et særligt hensyn til ved anlæggelsen af broen.

På turen oplever vi både den gamle og den nye del af Sprogø. Den gl. ø besøges til fods med besigtigelse af pigehjemmet og fyrtårnet udefra - den ny del af øen besøges med bus.

Yderligere oplysninger om mødested og tidspunkt mv. tilsendes tilmeldte. Der gøres opmærksom på, at turen ikke er egnet for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Pris for turen foreligger ikke endeligt, men vil være omkring 300,-

kr./person for guided tur og bustransport fra Korsør t/r -

Tilmelding senest 1. juli 2013 til

Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø, e-mail: guhn@palaug.dk

Efterårsmøde

Arboretet i Hørsholm og byvandring i Hørsholm

Lørdag den 5. oktober 2013.

Arboretet i Hørsholm er en unik samling af ca. 2000 arter af træer og buske, og er dermed den største samling i Danmark.

Parken er en videreførsel af Forstbotanisk Have i Charlottenlund, og den hører under Københavns universitet og indgår i undervisningen.

Arboretet fremstår som en smuk park eller måske nærmere en eksotisk skov.

Vi får en guidet rundvisning og efter rundvisningen spiser vi den

medbragte mad (Historisk Samfund sørger for mad og drikkekvarer).

Derefter er der byvandring i Hørsholm, hvor en medarbejder fra

Hørsholm Museum vil guide og fortælle om Hørsholms seværdigheder.

Turen, der er en heldagstur, foregår i bus med opsamling undervejs - nærmere vil følge efter tilmelding.

Pris 500 kr pr. deltager. Prisen omfatter: Bustransport fra Sydsjælland, frokost med øl eller vand og eftermiddagskaffe samt

entreer og guider.

Tilmelding senest den 1. juli til:

Henning Nielsen, Næbvej 28, 4720 Præstø eller tlf. 55 96 53 65,

mail: guhn@turbopost.dk

Turen gennemføres kun såfremt der er min. 25 deltagere.

 

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk