Foreningen


HVAD ER HISTORISK SAMFUND?


Historisk Samfund for Præstø amt har siden oprettelsen i 1912 haft til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Præstø amts lokalhistorie i alle dens former.


Historisk Samfund udsender hvert år sin årbog, som medlemmerne modtager gratis. Årbogen indehol der illustrerede artikler med emner fra amtets ældre og nyere tids historie samt anmeldelser og omtale af nyudgivet, lokalhistorisk litteratur.

 

Historisk Samfund arrangerer hvert år udflugter og foredrag. Udflugterne går normalt til lokaliteter uden for amtet, medens de andre arrangementer finder sted inden for det gamle Præstø Amt.

 

Historisk Samfund ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet.Formand

Jens Hallqvist

Jens HallqvistNæstformand

Mogens Niss

Mogens NissKasserer

Aase Schmidt

Aase SchmidtSekretær

Anette Christoffersen

Anette Christoffersen


Redaktør

Mogens Bak - Hansen
Mogens Bak-Hansen
Bestyrelsesmedlemmer

Hanne TømmerupLars Mathiasen


Leoni Pedersen


Vagn Nielsen


SuppleantJonna Pedersen
Poul Christiansen

mangler foto

Litteraturanmelder


Bestyrelsen August 2017

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk