Referater af gennemførte arrangementer


REFERATER AF GENNEMFØRTE ARRANGEMENTER
Arrangementer 2107

Fredensborg slot og Rungstedlund


Sommerturen til Fredensborg slot og Rungstedlund den 5.august 2017 foregik i egne biler, da vi ikke var så mange deltagere som forventet.


Som noget nyt i Historisk samfund havde Aase Schmidt tilrettelagt en aften i maj måned, hvor vi hørte om Karen Blixens baggrund og især om livet i Afrika.


Meget spændende og en god introduktion til besøget på Rungstedlund.


Lørdag den 5 august kom vi så til Fredensborg.


Under kyndig vejledning blev vi guidet rundt inde på Fredensborg slot. Her måtte man ikke fotografere, men TV havde netop haft en udsendelse på tv, hvor dronningen selv viste rundt og fortalte.


Dernæst gik turen rundt i dels den offentligt tilgængelige park og dernæst i den private urtehave.


Også her blev vi guidet rundt af en fagperson. Der blev fortalt om parkens store – og gamle træer. Nogle af dem langt over 100 år. Der bliver stadig plantet nye træer, som engang i fremtiden kan erstatte de gamle kæmper.


Der var smukke staudebede. Nogle af disse var nyplantede efter en af dronningens mærkedage, idet ønskesedlen var ca 100 stauder, som dronningen på forhånd havde ønsket sig. Der var også et æbletræ med 24 podede sorter hvoraf ca 15 trivedes.


Der var en urtehave, som var helt fantastisk. Herfra blev kongehuset forsynet med friske grøntsager året rundt. TV har også tidligere vist en udsendelse, hvor prins Henrik viste rundt i urtehaven. Der var god inspiration at hente.


I parken var der en stor sten med 15 navne indgraveret. Det var navnene på kongefamiliens afdøde hunde.


Efter en dejlig frokost i Fredensborg gik turen til Rungstedlund.


I stuerne var der – ligesom på Karen Blixens tid de smukkeste buketter. Også her var der kyndig guidning, ligesom vi så en film. Karen Blixen ligger begravet i udkanten af skoven og der var tid til en spadseretur hertil. Undervejs i området hørte og så vi det rige fugleliv. Dagen sluttede med kaffe og kage på Rungstedlund.


Hanne


BESØG PÅ ARBEJDERMUSEET OG POLITIMUSEET


Søndag d. 5.marts tog 43 deltagere fra Historisk Samfund og fra Øst Danmarks Landbocenters senior afdeling med bus til København.

Da bussen passerede Danmarks sidst fundne vikingeborg fik deltagerne en orientering om Borgring.

Den blev bygget ca. 980 for at styrke Harald Blåtands magt. Borgen var omgivet af et skanseværk med tilspidsede træpæle. Der er ingen voldgrav, men Køge Ådal havde i vikingetiden én af Sjællands bedste naturhavne. Der graves stadig ved Borgring, men der er endnu ikke fundet huse, smykker eller lignende – kun en lille bitte glasperle. Der skal stadig graves til næste år.

Museum Sydøstdanmark vil gerne have Borgring optaget på listen over Unesco World Heritage – som er listen over umistelig verdensarv – sammen med de andre ringborge i Danmark.

Første stop på turen var Arbejder Museet i Rømersgade.

Deltagerne blev delt i 2 hold med følgende tema:

Forretningsliv i 1950´erne og Familien Sørensen.

Første besøg på omvisningen Forretningsliv var i museets kaffebar.

Vi fik fortalt om Rich´s – det, der drikkes – og om kiksekage, som dengang havde en gennemtrængende smag af palmin og kakao. De fleste af deltagerne kunne godt nikke genkendende til beskrivelsen.

Arbejder Museets forretningsgade viste, hvordan en typisk gade så ud i 1950´erne. Husmoderen skulle dengang  gå fra butik til butik for at handle ind til aftensmaden.

Af butikker kan nævnes A.C. Hansens trikotage forretning med kjoler, strikkevarer, arbejdstøj og metervarer. Der var også amerikansk inspireret modetøj, så som cowboybukser samt dyre skjorte og damestrømper i det nye materiale – nylon.

Meyers ismejeri solgte smør fra store dritler, æg i løs vægt, mælk i glasflasker samt stangis til datidens isskabe.

Besøg i Familien Sørensens toværelses lejlighed på Østerbro i

1950´erne. Familien bestod af far og mor og 5 hjemmeboende børn.

Den yngste datter Yrsa blev boende i lejligheden indtil 1989, hvor hun flyttede på plejehjem. Arvingerne forærede alt indhold til arbejdermuseet. Gulvene er overalt de gamle ferniserede fyrretræsgulve. Flyttede man møblerne, ser man, at de altid har stået det samme sted. Der er simpelthen ferniseret uden om møblerne. Der var selvfølgelig lokum i gården. Der kom senere WC i forbindelse med køkkentrappen.

Frokosten blev indtaget i Café og Øl-Halle fra 1892. En meget fin anretning bestående af datidens inspireret pålæg og rugbrød  samt mulighed for at nyde en øl af den gammeldaws type – bl.a. STAR. Der var mulighed for at købe snaps samt nyde en kop kaffe.


Efter en kort bustur var næste besøg Politimuseet, som var den tidligere STATION 6. Her boede stationslederen med sin familie samt de ugifte betjente. Der var også indrettet celler i bygningen.

Museet var opdelt i mange forskellige emner. Deltagerne havde på egen hånd mulighed for at se de mange forskellige afdelinger med hvert sit emne.

Her skal bl.a. nævnes

Efterforskningen, hvor der blev vist de mest moderne metoder, som bruges til identifikation af forbrydere.

Drabsrummet, som beskrev de forskellige former for drab begået i Danmark. Det var muligt , at læse beskrivelser om de mange drab samt se diverse drabsvåben knive, økser o.l. Det blev anbefalet, at børn ikke besøgte rummet.

Det var et spændende besøg, hvor det var muligt at få et indblik i politiets mange arbejdsområder før og nu.

Deltagerne kunne derefter sætte sig ind i bussen med kurs mod Sydsjælland mættet med de mange spændende indtryk.

Mogens Niss.


Arrangementer 2016


                 Sommertur til Tyskland

Til Schlagsdorf – Landsbyen med den drabelige grænsekontrol – 100 km. Fra Puttgarden.

Lørdag den 27. august – søndag den28. august 2016

Turen gik over Rødby – Putgarden. Vi startede med en bytur i Lübeck. Vi så den historiske bymidte. Den blev ødelagt meget under krigen, men er blevet genopført helt.

Derefter gik turen til Grænsemuseet i Schlagsdorf. Det er et stort museum både udendørs og indendørs. Vi havde et par gode guider. De fortalte, om den drabelige grænsekontrol DDR belemrede sine borgere med. Den var betydeligt skrappere end de fleste af os var klar over.

Det var en grænse, der var indrettet til at holde egne beboere inde. Normalt er en grænse ellers indrettet til at holde fremmede ude. Der var en zone med selvskydende anlæg, samt en mur med en grav foran, så man ikke kunne køre hen til den med en traktor. Dernæst var der en 5 km. bred zone hvor der næsten ikke boede nogen.

Den 12. november 1989, tre dage senere end Berlinmuren, faldt Schlagsdorf –muren (og muren gennem hele Tyskland) og de selvskydende anlæg standsede.

Vi overnattede i Wismar. På byrundturen kunne vi se, at den smukke gamle by var restaureret efter krig og DDR-tid.

Derefter gik turen til kurbyen Bad Doberan. Den flotte kirke var heldigvis gået fri af krigens bombardementer. Vi så gravmælet for den danske dronning Margrethe Sprænghest, der havde regeret Danmark i 5 år for sin søn Erik Klipping. Hun tilbragte sit otium i Bad Doberan i 22 år; men blandede sig meget i sønnens udøvelse af magten.

Derefter nød vi menneskehavet ved Warnemünde og spiste frokost. Mågerne deltog i festen og snuppede en laksemad.

Derefter gik turen hjem til Danmark over Rostock – Gedser.

Referant Vagn Nielsen

 
Referat af Sommerudflugt til Mølleåen, lørdag den 4. juni 2016


Efter opsamling om morgenen kørte vi til Lyngby, hvor vi skulle mødes på Friboeshvile, et skønt rokokolandsted, bygget i 1756 og givet i bryllupsgave til general Friboe og hustru. I smukke lokaler fortalte tidl. stadsarkivar Jeppe Tønsberg os om Mølleåen, udbygningen af åens løb og de industrier, der opstod langs denne for områdets fantastiske vandvej, som faktisk er 27 km med et samlet fald på 28 meter.

Foredraget var langt, men interessant og i sommerheden gik vi til Nordre Mølle, som er indrettet til arbejdende museum. Tønsberg demonstrerede møllens simple, men ganske geniale opbygning, snore og trisser, hjul og spil, vand, støv og mus.

Vi spiste godt smørrebrød i Lyngby og derefter videre over Frederiksdal og Fuglevad møller, smuk tur igennem Nordsjællands landskaber.

Vi ankom til Brede Værk – et kæmpe foretagende, som udover klædefabrik samtidig var et helt samfund for de arbejdende familier med skole, spisehus, fritidsaktiviteter samt boliger for alle, de fleste nu nedrevet.

Nationalmuseet har bevaret de store fabrikshaller, hvor forskellige arbejderes opgaver var godt illustreret og legemliggjort ved ”dukker” og maskiner. Man fik et virkelig indtryk af fabrikkens produktion, direktørens store magt, men samtidig et arbejdssted, hvor der blev sørget for ”hele familien”.

Efter det spændende besøg på Brede Værk fortsatte turen forbi møllerne i Ørholm og Stampen. Stampen eller Stampemøllen valkede uldklædet med store stolper, så dette blev fast i strukturen. De andre møller langs ruten har enten været Krudtmøller, våbenfabrikker, kobberværker og selvfølgelig knivfabrikken Raadvad.

Fabrikken Raadvad blev grundlangt i 1758. Der blev især produceret husgeråd, men efter 1. verdenskrig skiftede fabrikken navn til Raadvads Knivfabrikker (kun knive og brødmaskiner) I 1970´erne flyttede virksomheden til Brønderslev og er i dag en del af koncernen Fiskars.

Vi kunne se enkelte af bygningerne, især én hvor støbende kunstnere udstillede og fremstillede deres værker. Stedet fremstod som kedeligt og slidt, men en hurtig kop kaffe kunne dog drikkes på bænke ved åen.

Efter rundturen i Raadvad kørte vi forbi den sidste af møllerne: Strandmøllen, som ligger helt ude ved Øresund, hvor Mølleåen har sit udløb. Kaffe og kage indtog vi i Tårbæk i en gammel restaurant med fin udsigt.

Vi var hjemme ved 18-tiden efter en god dag.


Referant Anette Christoffersen


Arrangementer 2015


Høsttur til Danmarks Borgcenter og Rosenfeldt 24. september


Dorthe Wille-Jørgensen guidede os henover ruinterrænet og gennem Valdemarernes danmarkshistorie. Det var interessant med mange fortællinger om de arkæologiske fund gennem de sidste 124 år og om de flotte voldgrave, der blev etableret op til 2014.

Det var også fortællingen om Valdemarernes bygninger og deres kirke, Andreaskirken, der ikke er der mere. Valdemar Atterdags borg var enorm, som den rejste sig i landsskabet med sine 800 meter lange og 9 meter høje mure og med 8 tårne, hvor Gåsetårner var det største. Det var en fortælling om deres hverdag og deres møde med naboerne – venderne og senere hansestæderne, brandenburgerne og svenskerne.

Efter rundvisningen nød vi en kulinarisk Frokosttallerken på Cafe Borgen. Vagn B. Nielsen fortalte lidt om mordet på Vordingborgs ridefoged, Peder Hammer på Skovvængegaard i 1681. Han var født på Masnedsund Færgegård .

Dorthe Wille fortalte også lidt om Prins Jørgens Slot og Vordingborg Ryttergods. For at få fortsættelsen af dette besøgte vi Rosenfeldt og dennes avlsgård opført i 1776. Landsbyen Steenbjerg, der ellers lå der, blev flyttet til Remkolde.

Godsejer Peter Tillisch gav en omvisning på godset og startede ved portnerboligerne, hvorimellem der havde været en port, der var afspærret, som skulle åbnes hver gang der var besøgende til godset. Han viste os også den nærliggende Valdemarsrende, der var blevet gravet som kanal i 1067, og leverede vand fra moserne til Badstuesøen og voldgravene i 600 år

Han fortalte om landbruget, fredede bygninger og Knudshoved Odde, der er fredet, og om naturprojekterne ved den. Han beklagede, at man lavede nogle naturprojekter uden, at have målet for dem på plads. De havde planer om at prøve et projekt med græssende kvæg i skovbunden.

Sluttelig fortalte han om hovedbygningen, der var etableret i 1868, mens der var mange ansatte på godset, mere end 120. Nu er der kun 9 til 2200 ha (mere end dengang).

Vagn Nielsen


Sommerturen gik til Hven.


Vejret var perfekt, da årets sommertur blev afviklet lørdag den 29. august. Målet var Hven og 57 havde tilmeldt sig turen. Om bord på færgen i Havnegade var der sørget godt for os. Der var dækket op til morgenmad og vi kunne nyde et dejligt morgenmåltid, mens vi nød sejladsen ud af Københavns kanal mod Hven.                                                                                                                                                                               

Turen tog godt 1½ time. De store flotte krydstogtskibe imponerede med deres størrelse, da vi passerede forbi. Ved ankomsten til Hven holdt en af øens busser parat til at transportere os til Tycho Brahes museum, Uranienborg, som var hans bolig og observatorium, indtil han udvidede med Stjerneborg, som ligger ved siden af. . Undervejs var det klart, at andre besøgende havde sat kurs mod Hven i det dejlige sensommervejr. Den enorme cykeludlejning af de karakteristiske gule cykler havde travlt.                           

Med to dygtige svensktalende guider blev vi ved museet indført i historien om Tycho og hans verdenssyn.,-ligesom multimedieforestillingen var et spændende islæt. Herfra gik turen til spisestedet, ”Spirit of Hven”, hvor der blev budt på en lunchbuffet . Efter denne frokost gik turen videre til ”Gamla kyrkan”, hvor man udover at kunne se den idylliske kirke og dens smukke omgivelser, fik mulighed for at overvære ankomsten af et vordende brudepar med deres gæster.

Herefter gik turen atter mod havnen, hvorfra færgen atter skulle føre os tilbage til Havnegade.                                                                                                                              Alt i alt kunne deltagerne glæde sig over en vellykket sommertur til den lille smukke ø i Øresund.


Knud Erik Antonsen


Forårstur til Bornholm maj 2015


Torsdag den 14. maj tog vi afsted fra Præstø, Næstved, Ølby og Kastrup og videre mod Ystad med stop for smurte boller. I Rønne blev vi hentet af Bent fra det lokale busselskab, som i de flg. fire dage skulle køre os rundt på øen. Vores hotel Siemsens gård i Svaneke var fint og lå lige ved havnen. Efter god middag på hotellet gik vi alle en rundtur i byen, langs havnen og røgerierne.


Fredag den 15. maj gik turen til Natur Bornholm, som er et stort oplevelsescenter med udstillede fortidsdyr i tableauer, øens geologiske tid og meget mere. En engageret guide fortalte om stedet og udstillingerne, som omfattede fund fra Bornholms undergrund, modeller til forståelse af tiden, som tidsmaskine en lille biograf, hvor øens 1.700 millioner års tilblivelse pædagogisk blev forklaret af selveste Bent Jørgensen (fra Zoo i gl. dage).  

Solen skinnede og vor tur til Klintebakken var smuk med orkideer, gøgeurt og små køer i det bakkede landskab. Klintebakken er en opgravet og nu blottet del af øen, hvor netop de tre bjergarter: Gnejs, Nexøsandsten og Balkasandsten kan ses.  I den blotlagte forkastningszone er det muligt at skræve over 1.2 milliarder år. Den gamle gnejs og den 500 millioner gamle Nexøsandsten. Vi så forstenet sandbund, fossiler og "fandt" små stykker af millioner år gamle småstykker. Fantastisk !

Derefter frokost i Nexø gamle Røgeri, hvor diverse sild blev nydt med udsigt over vandet.

Eftermiddagens program var Bornholms Kunstmuseum ved Helligdomsklipperne, hvor museet fra 1993 (udvidet i 2003) ligger smukt placeret i tre niveauer ned til Østersøen. Igennem hele bygningen løber den hellige kilde, som før i tiden blev tillagt helbredende kraft.

Martin Bigum udstillede netop nu og nogle bifaldt denne kunstners farverige, skarpe og særegne malerier, men vi så alle de typiske bornholmske landskaber udført af forskellige danske malere og fortalt om af stedets guide. Da vi alle igen var samlede kørte vi til hotellet med Bent, som faktisk også var en slags guide, idet han fortalte stort og småt om de områder og byer vi kørte igennem.


Lørdag den 16. maj var dagen for Oluf Høst museet i Gudhjem. Vi blev vel modtaget af den kyndige guide og i Oluf Høsts hus hørte vi om hans ikke alt for morsomme liv, hans kones depressioner, hans søns død på Østfronten og så de vidunderlige malerier fra Bornholm. Haven bag huset var så dejlig, fyldt med vilde vækster, niveauer og steder for fordybelse.  Så skulle der spises frokost igen og Gudhjems bedst beliggende restaurant serverede fiskebuffet til os. Tid til besøg i byens fristende butikker blev der også.

Østerlars rundkirke havde vi også bestilt tid til, men guiden kunne ikke fortælle, da kirken pludselig blev besøgt af en stor turistbus, men vi gik da selv rundt og op i kirkens to stokværk med fin udsigt og besværlige trapper.

Efter fin middag på Siemsens gård havde Anette besluttet, at hele holdet skulle til quiz på hotellets første sal, hvor vi fik kaffe, kage og en lille een.  Quizzen blev vundet af Birthe C. og hun fik en æske chokolade for sejren.


Søndag den 16. maj skulle vi forlade Bornholm for denne gang. Bent var på pletten med bussen og da vi havde god tid, kørte hans os lidt mere rundt, så vi fik set rester af den gamle borg ved Almindingen og Dannebrog, som lå i Rønne havn. Ved middagstid var vi igen i Ystad, hvor Ørslev-bussen ventede og kørte os til de respektive opsamlingssteder. Alle 23 deltagere sagde farvel og syntes, at vi da havde haft en meget god tur.


Referent Anette Christoffersen.Arrangementer 2013


Forårsturen til Väster Götaland startede Store Bededag den 26. april 2013.


Vi var 25 deltagere, der blev samlet op af bussen fra Ørslev Turisttrafik på vej til Helsingør Færgehavn. Vi havde morgenkaffe og rundstykker med i bussen. Vores første mål i Sverige var den store grænsesten, Knysta Hall, mellem Halland og Småland.


Næste mål var Kungslena, hvor det store slag om den svenske kongemagt fandt sted i 1208. Det var med deltagelse af Valdemar Sejrs udsendinge Sunesønnerne fra den danske Hvideslægt. Nu var vi kommet til de steder, der blev beskrevet som Arns Rige i Tempelridderen. Det var Sverkerne og Sunesønnerne, der tabte. Sunesønnerne kom lidt sent til krigsskuepladsen og havde ikke det rytteri som Eriksætten havde. 2 af Sunesønerne deriblandt  lederen faldt.

Vores historiefortæller Peter Bjørn Jensen fortalte 4 historier. Han fortalte om relationerne mellem Väster Götaland og Sjælland og om navnesammenfald mellem de 2 regioner. Samt om krigene i Väster Götaland. Der blev udkæmpet mange krige mellem Danmark og Sverige. Det gik hårdt ud over lokalbefolkningen.


Derefter besøgte vi Gudhem Kloster, hvor Arns fæstemø Cecilia måtte afsone 20 år efter, at hun var lyst i band sammen med Arn.


Efter en lang og spændende tur kom vi til det flot beliggende hotel Billingehus. Selv om vi havde anmeldt fra bussen, at vi kom en lille smule senere og havde været i kontakt med hotellet hele 2 gange, så var der ikke kontakt mellem hotellets afdelinger. Så der var faktisk ikke mad til os, da vi nåede frem. Men hotellets oldfrue sørgede alligevel for, at der var en engelsk bøf til os en halv time senere.


Om lørdagen besøgte vi Domkirken (1150) og Museet i Skara. I krypten så vi resterne af en endnu ældre domkirke fra o. 1065. Vi besøgte kirken og klosterruinen Varnhem fra år 1200. Det var det største munkekloster i Sverige.


Derefter gik turen videre til Kinnekulle, hvor der var en flot udsigt over Vänern. På hjemvejen besøgte vi Forshem Kirke, hvor der var flere spændende stenrelieffer, og Husaby Kirke, Der havde været Sveriges første domkirke.


Vi havde endnu en dejlig aften på Billingehus med den smukke udsigt ud over landsskabet. Søndag morgen kørte vi ud til Hornborgasjöen, hvor vi så traner. Der havde været 1200 traner den dag. Det var selvfølgelig ingeting i forhold til, at der i højsæsonen havde været 20 000.

Vi besøgte sluserne ved Trollhättan samt den flot beliggende fæstning Bohus ved Götaelven i Kungävl. Den havde været grænsepost mellem Norge og Sverige.


Ole G. Nielsen fra Slagelse var rejseleder, og Vagn B. Nielsen var turleder.


 


Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk