Våbenskjold


VÅBENSKJOLDE

Præstø Amt

St. Hedding hørte under Præstø Amt indtil 1970. I amtsvåbnet ses Gåsetårnet i Vordingborg flankeret af de to hvide kridtklinter, Stevns klint og Møns klint.

AmtKøbstader

Præstø

Præstø købstads våbenskjold viser en præst, som holder en gulfarvet kalk i sin venstre hånd mens den højre er hævet som for at foretage en velsignelse.

I 1403 fik Præstø købstadsrettigheder.


Vordingborg

Vordingborg købstads våbenskjold viser del af en borgmur forsynet med et tårn placeret over blå bølger.Over borgmuren er placeret 4 pyramideformede figurer.

Vordingborgs nye byvåben forestiller den fritflyvende vildgås

Store Heddinge

Store Heddinges våbenskjold forestiller byens hvide kridtstenskirke med en stor rundbuet port og kors placeret 3 steder. Over den svæver en sekssidet stjerne, en måne i aftagende og en gedebuk.

Det latinske navn for gedebuk er Hædus = Heddinge.

Efter 1970 blev kommunevåbnet overtaget af den nye Stevns kommune.

Næstved

Det er smukt med den blå bund, de korslagte guld nøgler, som er Sct. Peders nøgler til himmerriget.

De 3 dele i skjoldet fortæller om byen Næstved :

Nationalitet - Den danske konges krone

Kultur - Symboliseret ved Sct. Peders nøgler.

Geografien - De hvide bølge striber er Susåen.

Byvåbnet er fra 1280  - måske Danmarks ældste.

Stege

Steges byvåben viser et uddrag af byens borg, symmetrisk opbygget med indgangstårnet centralt placeret i midten med borgmurene herfra udgående, hver med et tårn.

Stege blev købstad i perioden 1535 - 1850.

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk