3 nye boganmeldelser

Så er der 3 boganmeldelser klar.
Anmeldelse af bogen: Adel, bonde, borgere og soldater
Anmeldelse af Fortællinger fra Præstø nr. 2
Anmeldelse af Vordingborgs historie

Læs hele anmeldelserne på Historisk indhold / Boganmeldelser