REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 3. AUG. 2021

  • Post author:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 3. AUG. 2021 HOS POUL CHRISTIANSEN. Deltagere: Poul, Jens, Leoni, Finn, Mogens Niss, Birgitte og Anette   REFERAT AF MØDET DEN 2. JUNI:  Dette blev godkendt. GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Denne blev godkendt. SIDEN SIDST – SOMMERENS TURE – TILMELDINGER: Tur til Kulsbjerg blev afviklet i egne biler med madpakke og tilfredse deltagere. Der var militær flere steder, som gjorde besøget begrænset. Maden blev indtaget i beværterhuset. Turen til Rûgen har pt.…

Fortsæt med at læseREFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 3. AUG. 2021

Referat bestyrelsesmøde d. 2. juni 2021.

Hermed nyt referat af mødet den 2. juni 2021 hos Vagn med de rettelser, som er indløbet. TILSTEDE VAR:   Jens Hallqvist, Mogens Niss, Aase Schmidt, Mogens Bak-Hansen, Leoni Pedersen, Vagn Nielsen, Poul Christiansen, Birgitte Stenhøj Larsen og Anette Christoffersen. DAGSORDEN:  Mogens Bak ville gerne have et punkt 6a. Derefter blev dagsordenen godkendt. REFERAT AFMØDET DEN 6. OKT. 2020:   Dette var der ingen kommentarer til. ÅRSMØDET 2021:  Der var bred enighed om, at vente til næste…

Fortsæt med at læseReferat bestyrelsesmøde d. 2. juni 2021.