Referat bestyrelsesmøde d. 2. november 2022

  • Post author:

Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund for Præstø Amt d. 2. november 2022Deltagere: Aase, Mogens Niss, Leoni, Vagn, Birgitte, Poul, Jens og Anette. Godkendelse af dagsordena. GodkendtReferat af sidste mødea. Blev sat på hjemmesiden med bemærkning om af flytte kr. 125000 fra Sparekassen tilDanske Bank, hvor der er et indestående på kr. 33000.Årsprograma. Forårstur d. 16. maj til Stevns Experience og Boesdal kalkbrud med guide i egne biler. Viskal se Højerup Kirke og spiser på Højeruplund. Derefter…

Fortsæt med at læseReferat bestyrelsesmøde d. 2. november 2022

REFERAT af bestyrelsesmøde d. 13. september 2022

  • Post author:

På Rytterskolen i Lille Heddinge samledes hele bestyrelsen: Jens, Aase Leoni, Poul, Vagn, Birgitte, Mogens Niss, Mogens Bak Hansen, Finn og Anette GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Denne blev godkendt REFERAT af mødet den 25. maj 2022:  Dette blev godkendt. SOMMERENS TURE:  Forårsturen den 17. maj til Svendborg og Ladbyskibet ventede vi blev dyr pga. bussen til kr. 12.000,00. Vi så Svendborg Forsorgsmuseum, som var et ret specielt sted, hvor vi med gode guider blev vist rundt…

Fortsæt med at læseREFERAT af bestyrelsesmøde d. 13. september 2022