Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00

hos Egon Damgaard Hansen, Holtug Linievej 9, 4660 St. Heddinge. Afbud fra: Mogens Niss og Aase Schmidt DAGSORDEN: Traditionen tro, indledtes mødet af det medlem med størst anciennitet, efter Henning er trådt ud af bestyrelsen, Det var værten, Egon, som styrede konstitueringen og derefter overgav styringen af mødet til formanden.Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen ,suppleant: Leoni B. PedersenKonstituering: Formand – næstformand og hjemmeside-redaktør – sekretær-kasserer – Bogdepot- Redaktør af årsskrift/PR mand Formand: Jens Hallqvist,-…

Fortsæt med at læseBestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00

Bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag, den 13. januar 2015, kl. 19.00

hos Anette Christoffersen, Indre Vordingborgvej 34, T, Næstved DAGSORDEN : 1.Godkendelse af referat fra sidste møde hos Vagn Nielsen, d. 6.august -14: Godkendt Siden sidst: Årbog/program/folder. Herunder præsentation af årbogen i Rejseladen, Glumsø. Der har indsneget sig en del fejl i programmet. Disse er rettet og på hjemmesiden er programmet lagt ud med rettelserne påført. Fin hvervefolder, som deles ud til bibliotekerne. Præsentationen af årbogen fandt sted ved en hyggelig sammenkomst i Glumsø, Rejseladen.Årbog 2015:…

Fortsæt med at læseBestyrelsesmøde afholdtes tirsdag, den 13. januar 2015, kl. 19.00

Bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 21.oktober 2014. kl. 19.00

Afbud fra Vagn Nielsen Mødested: Præstø skole, (tidl. Abildhøjskolen), skolevej. Vi mødtes på P-pladsen for enden af Skolevej- ved tandklinikken. Efterfølgende kørte vi til Henning på Næbvej 28 og afviklede selve mødet. Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget besked om, at John Bennedsen med øjeblikkeligt varsel udtræder af bestyrelsen på grund af sygdom. I hans sted indtræder Anette Christoffersen.. Bestyrelsen sender John sine varmeste hilsener med ønsket om god bedring. (kassereren vil sørge…

Fortsæt med at læseBestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 21.oktober 2014. kl. 19.00

Styrelsesmøde afholdtes, tirsdag den 19. august 2014

hos Vagn Nielsen. Askemarksvej 40, Vordingborg. Afbud fra Mogens Niss Referat: DAGSORDEN: 1/ Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts: godkendt 2/ Siden sidst: Afviklede arrangementer: Vellykkede arrangementer til Helsingør Skibsmuseum den 17.maj samt til Danmarks Samlermuseum og ølbrygning den 14.juni 3/ Kommende arrangementer: Høstmødet til Landbomuseet Lundekrog d. 6/9. har 15 tilmeldinger .Byvandring i Køge den 4/10 har 27 tilmeldinger. 4/ Årbog 2014: Redaktion – indhold: Ny redaktør er ikke fundet. Foreløbig er…

Fortsæt med at læseStyrelsesmøde afholdtes, tirsdag den 19. august 2014

Bestyrelsesmøde torsdag den 27.marts, 2014

hos John Bennedsen. Traditionen tro indledtes mødet af det medlem med størst anciennitet, Henning Nielsen. Han gav ordet til formanden, som herefter styrede dagsordenen. Formanden orienterede om, at Jens Tybjerg samtidig med sit ophør som redaktør, betragtede sig som udtrådt af bestyrelsen. Der blev overbragt en hilsen til alle fra ham. Samtidig blev den nyvalgte suppleant, Annette Christoffersen, budt velkommen i bestyrelsen. Dagsordenen: Konstituering: Genvalg til alle. Formand: Jens Hallquist, - Næstformand og “Hjemmeside-redaktør”: Mogens…

Fortsæt med at læseBestyrelsesmøde torsdag den 27.marts, 2014

Styrelsesmøde, torsdag den 16. januar 2014, kl. 19.00

  hos Svend Skov, Klostervej 8, Spejlsby, Stege. Dagsorden for mødet:Afbud fra Jens Tybjerg REFERAT: 1.Godkendelse af referat fra mødet hos Jens Tybjerg, den 10. okt. 2013: Godkendt Siden sidst:, herunder præsentation af årbogen. Hyggeligt arrangement i Øster Egesborg kirke, hvor præsten og Olav Foged fortalte om kirken. Der blev budt på snitter og et glas vin. Foreningen kontaktes angående ældre og nye eksemplarer af årbogen. Det blev foreslået at udarbejde en aktuel oversigt over…

Fortsæt med at læseStyrelsesmøde, torsdag den 16. januar 2014, kl. 19.00

Styrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2013, kl. 19

hos Jens Tybjerg. Afbud fra: Henning Nielsen - John Bennedsen-Svend Skov Referat fra mødet: Dagsorden: 1/ Godkendelse af referat fra mødet den 6. august : Godkendt 2/ Siden sidst: Turen til Sprogø forløb fint . 30 deltagere,- dygtig guide . Hørsholmturen måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger. 3/ Årbog 2013, Indhold : Artikler om: a/ ”Oremandsgård” - ”Øster Egesborg kirke” –”Vordingborg Kasernes jubilæum”-” Våbenskjoldene hos Historisk Samfund” – Anmeldelser-Årets ture-årsberetning. Deadline senest 14.november. Præsentation…

Fortsæt med at læseStyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2013, kl. 19