Bogudgivelse ”Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn”

I de sidste måneder har Historisk Samfund for Præstø Amts nuværende redaktører –
Mogens Bak-Hansen og Pernille Jelsgaard Gram arbejdet med historiehæftet
”Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn”. Med Historisk Samfund for
Præstø Amts bestyrelse i ryggen i form af delvis udgiftsdækning og derudover nogle
lokale sponsorers støtte blev hæftet trykt og uddelt ved dimissionsfesten på Vordingborg
gymnasium til dimitterende gymnasium- og HF elever og Mogens fik lov til at holde en
kort tale på 2 minutter for eleverne og øvrige indbudte.

Hæftet er på 48 sider og indeholder artikler om Fribrødre Å ved Stubbekøbing, Dannebrog
og Vordingborg, Jyske Lov og Vordingborg 1241, Svend Poulsen (Gøngehøvdingen),
Grænser for ytringsfrihed under den sene enevælde og fem systemkritikere fra Sydsjælland
og Møn, Antisemitisme i Danmark – en refleksion, Kvinders valgret, Forsøgsstation
Lindholm del 1 og 2 (om forskning og øen som flygtningecenter) og Det moderne
Vordingborg.

Hæftet sælges nu i Bog & Idé i Vordingborg, og hæftet, der har i alt 9 forfattere vil blive
præsenteret dels hos Ældresagen, Kirketorvet 12 A fredag den 23. august kl. 14-16 og
dels på Vordingborg Bibliotek torsdag den 29. august kl. 16-17, Sydhavnsvej 6. Alle
er velkomne begge steder. Der kan købes kaffe og kage.

Hæftet kan købes for 70 kr. i boghandlen eller ved et af de 2 arrangementer.