Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn

Redigeret af Mogens Bak-Hansen og Pernille Jelsgaard Gram. Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt, 2019, 48 sider. 

Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn er en antologi med 10 artikler, som beskæftiger sig med en række væsentlige begivenhedsforløb eller personer, der alle har haft en relation til Vordingborg-området (i enkelte tilfælde dog udvidet med nært beliggende øer). De tre første artikler drejer sig om hændelser mellem ca. 1050 og 1250. Herefter følger et bidrag om Gøngehøvdingen (ca. 1610-1679) og fem artikler med fokus på begivenheder i 1800-1900-tallet, hvoraf de to belyser den ældre og nyere del af forsøgsstationen Lindholms historie. Den ene af disse tekster er skrevet af den ansvarshavende redaktør Mogens Bak-Hansen, og han har også stået for den sidste artikel, der giver en god, sammenfattende karakteristik af Vordingborgs udvikling fra midten af 1800-tallet til i dag. 

Forfattergruppen består både af velmeriterede forskere, nyuddannede historikere og lokalhistorisk interesserede personer fra Sydsjælland, og der er derfor naturligt nok ret stor forskel på skrivestil. Langt de fleste af artiklerne er dog ganske vellykkede, og der er bl.a. grund til at fremhæve Dorthe Wille-Jørgensens, Ditlev Tamms og Michael Bregnsbos perspektivrige artikler om hhv. ”Dannebrog og Vordingborg”, ”Jyske Lov og Vordingborg 1241” og ”Grænser for ytringsfrihed under den sene enevælde og fem systemkritikere fra Sydsjælland og Møn”. Flere af disse artikler får ikke blot sat Vordingborg på Danmarkskortet, men også placeret byen og regionen i en større international kontekst. Dette gælder også Jan Skamby Madsens artikel om udgravningerne ved Fribrødre Å, der belyser de tætte relationer mellem Falster og det vendiske område i tidlig middelalder. Denne artikel udmærker sig også ved at være en god sammenfatning af flere årtiers arkæologisk arbejde med det, der må have været et ganske imponerende skibsværft efter datidens standard. Der er i alt fald fundet dele af ikke færre end 123 skibe ved Fribrødre Å.

En anden interessant artikel er Gunnar Stobbes beskrivelse af Gøngehøvdingen, hvis dramatiske liv bliver præsenteret på en sådan måde, at man bestemt får lyst til at læse videre. Men desværre er dette bidrag – i modsætning til de fleste andre i antologien – ikke forsynet med litteraturliste, og der er heller ikke referencer til de i øvrigt meget velvalgte citater, som bliver bragt i artiklen.

Bogen blev til i anledning af Dannebrogsjubilæet d. 15. juni 2019, og som det fremgår af Dorthe Wille-Jørgensens elegante artikel, gav det god mening at markere 800-årsdagen i den sydsjællandske borgby. For ganske vist var Vordingborg ikke direkte involveret i begivenhederne i 1219, men Valdemar Sejr var tættere forbundet med denne by end de fleste andre steder i Danmark. Bogen blev uddelt til årets dimitterende gymnasie- og HF-elever i Vordingborg, og den er nu sat i fri handel.

Boganmelder: Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet.