Marianne Rimmen Raasted (red.) Adel, bonde, borgere og soldater. Vores Danmarkshistorier, Faxe Kommunes Arkiver, 2019.

Anmeldelse af Marianne Rimmen Raasted (red.) Adel, bonde, borgere og soldater. Vores Danmarkshistorier, Faxe Kommunes Arkiver, 2019. 

Bogen forhandles i Boghuset i Fakse eller på Faxe Kommunes Arkiver til 99 kr. 

Her fortælles Danmarkshistorie ved hjælp af lokale historier. Pudsigt og tilfældigt er grebet det samme, som i vores egen Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn. Historierne i Adel, bonde, borgere og soldater er hentet med udgangspunkt i Faxe Kommunes Arkiver suppleret med andet materiale. Hver historie indledes med et afsnit, hvor relevant Danmarkshistorie ridses op. Historierne er skrevet af medarbejdere ved Fakse Kommunes Arkiver – overvejende af frivillige og demonstrerer hvor betydningsfuldt et stykke arbejde frivillige på landets arkiver udfører – og hvilke potentiale der også ligger gemt i, hvis de formidler deres opsamlede viden.

Fra Faxe Kommunes Kommunes Arkiver er tidligere udkommet bøgerne Fest, flæsk, øllebrød og tæsk. Gode historier fra Faxe Kommunes Arkiver i 2013 og Jubii, Jubilæum! Flere gode historier fra Faxe Kommunes Arkiver i 2015.

Historierne i Adel, bonde, borgere og soldater er overvejende relativt korte, men alligevel får man en afrundet historie, og det vil sige, at bogen er meget læsevenlig, hvis man ind imellem kun har lidt tid til sin rådighed. Bogen er generelt velskrevet  og fint redigeret. Mange artikler kunne fremhæves. Efterfølgende bliver her nogle af dem nævnt.

Ind imellem kan de personlige historier bedre end den almene historie give læseren et billede af andre historiske epoker. Mona Lillelund Hamanns historie om Søren Petersen og hans forlovede Dorthe Sophie og deres udvandring til Amerika er et eksempel, hvor deres mange personlige trængsler giver et indblik i, hvor udfordrende springet var for de mange, der tog det. Kurt Jensens ”Bombemaskiner over Haslev” får henad vejen en til at leve sig mere og mere ind i hændelserne for så at komme til en overraskende slutning. Alice Aasbjergs ”Flaskepost fra øst” fortæller historien om en kontakt på tværs af jerntæppet.  Arkivar Else Gade Gyldenkærne fortæller dels historien om Lindersvold som julemærkehjem og dets udvikling fra hjem for syge og underernærede børn til hjem for børn med sociale udfordringer og dels historien om ”Da den spanske syge hærgede”, der i disse corona tider bliver ekstra interessant. Arkivleder Marianne Rimmen Raasted fortæller i ”Kongens mand og Bregentved” om Adam Gottlob Moltke, hvis voldsomt stigende karriere munder ud i, at han reelt er Frederik 5.’s førende rådgiver og lægger meget af politikken – både mht. skatter, drift i landbruget  og anlæggelse af Frederiksstaden i København. Efter Frederik 5’s død i 1766 udmanøvreres grev Moltke af andre kræfter ved hoffet og trækker sig tilbage til godset Bregentved.

Mogens Bak-Hansen