Velkommen til Historisk Samfund for Præstø Amt

HVAD ER HISTORISK SAMFUND?

Historisk Samfund for Præstø amt har siden oprettelsen i 1912 haft til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Præstø amts lokalhistorie i alle dens former.

Historisk Samfund udsender hvert år sin årbog, som medlemmerne modtager gratis. Årbogen indehol der illustrerede artikler med emner fra amtets ældre og nyere tids historie samt anmeldelser og omtale af nyudgivet, lokalhistorisk litteratur.

Historisk Samfund arrangerer hvert år udflugter og foredrag. Udflugterne går normalt til lokaliteter uden for amtet, medens de andre arrangementer finder sted inden for det gamle Præstø Amt.

Historisk Samfund ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet.

Kontingent er fastsat til  kr. 225,- pr. år. (2019)

Formand
Jens Hallqvist
Næstformand
Mogens Niss
Kasserer
Aase Schmidt
Sekretær
Anette Christoffersen
Redaktør
Mogens Bak-Hansen
Bestyrelsesmedlem
Poul Christiansen
Bestyrelsesmedlem
Finn Thorshøj
Bestyrelsesmedlem
Leoni Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Vagn Nielsen
Suppleant
Pernille Jelsgaard Gram
Suppleant
Birgitte Stenshøj
Litteraturanmelder
Ubesat
Bestyrelsen april 2019
Bestyrelsen august 2017