Velkommen til Historisk Samfund for Præstø Amt

Om Historisk Samfund


I over 100 år har Historisk Samfund for Præstø amt arbejdet på at formidle historien om lokalsamfundet – det gamle Præstø amt. Kommunalreformer og amtsændringer har ikke formået at ændre navnet eller det geografiske interesseområde gennem de mere end 100 år.

Vi ser det fortsat som en fornem opgave at formidle denne historie og har aldrig været bundet af bestemte emner eller tidsperioder. Men derfor kan man jo godt tænke nyt.
Lokalhistorie behøver ikke at være kedelig eller støvet.
Ture og arrangementer
Der er gennem mange år skabt en tradition for, at Samfundet arrangerer ture og ekskursioner, der kan gå til interessante steder i vores eget område, men ofte går turene også til steder udenfor det gamle amt. En nærmere omtale af de enkelte arrangementer fremgår af denne folder.

Årbøger
Årbøgerne har altid været en vigtig aktivitet. Vi har sat os som mål, at læseren skal føle sig enten godt underholdt eller er blevet klogere – og gerne begge dele – efter at have læst en artikel i vores årbog. Normalt er årbogen blevet udsendt i december måned –
det har ikke været muligt i år, så derfor kommer den nu i januar. Med velvilje og stor hjælp fra Slægtsforskernes Bibliotek kan alle vores årbøger nu findes på nettet, hvorfra de gratis kan downloades. Nærmere omtale findes i årbogen og på hjemmesiden.

Vi har et mindre lager af årbøger og særtryk – se også omtale af dette i årbogen. Der findes også et samlet registrer over årbøgerne fra 1912 til 2002. Register og øvrige årbøger kan købes ved henvendelse til formand Jens Hallqvist, telefon 40 74 18 70 eller mail : jens@hallqvist.dk.

Medlemskab
Kontingentet for et års medlemskab inkl. den seneste årbog er 225 kr. I medlemskabet er også inkluderet deltagelse i årets generalforsamling. Der altid er kombineret med et arrangement eller foredrag. Endvidere tilbyder vi nu at medlemmerne kan få nyhedsbreve med oplysninger om arrangementer i vores dækningsområde. Hvis du ønsker denne service skal din mailadresse meddeles til vores kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.com eller tlf. 3053 0307.

Opkrævning af medlemskontingent sendes samtidig med årbogen og programmet i starten af 2022.
Nytilkomne medlemmer får – så længe oplaget rækker – et eksemplar af den senest udgivne årbog.

Vi vil gerne være flere medlemmer, så giv gerne opfordringen til dine venner eller et familiemedlem – et medlemskab er også en oplagt gaveide !
Foreningens kontonummer er reg.nr. 1551 konto 8054118.

 

Formand
Jens Hallqvist
Næstformand
Mogens Niss
Kasserer
Aase Schmidt
Sekretær
Anette Christoffersen
Redaktør
Mogens Bak-Hansen
Bestyrelsesmedlem
Poul Christiansen
Bestyrelsesmedlem
Finn Thorshøj
Bestyrelsesmedlem
Leoni Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Vagn Nielsen
Suppleant
Pernille Jelsgaard Gram
Suppleant
Birgitte Stenshøj
Litteraturanmelder
Ubesat
Bestyrelsen april 2019
Bestyrelsen august 2017