• fre
  01
  feb
  2019

  Tanken er at vi begynder med et nyt tiltag i Historisk Samfund for Præstø Amt ved at beskæftige os med et forfatterskab, der har særlig tilknytning til vores geografiske område.

  Martin A Hansens forældre boede i Strøby, og han var i jævnlig kontakt med dem. Martin A Hansen skrev i sin debutroman fra 1935 Nu opgiver han om landsbylivet og krisen i 30’erne, hvor L.S. en protestbevægelse på landet og stærk på Stevns spiller en hovedrolle. Senere kom Stevnsfortællinger og Missionskronikker, hvor Martin A Hansen vedkender sin families og egne tilknytning til en oplyst Indre Mission og i 1950 Løgneren, der foregår på en fiktiv ø, hvis omrids er en fri omformning af Stevns.

  Men Martin A. Hansen beskæftigede sig også med historien bl.a. i romanen Orm og Tyr, der beskriver overgangen fra hedenskab til kristendom, og han var tillige aktiv som forfatter af illegale artikler under krigen. Særlig betydning fik Dialog om drab og ansvar fra oktober 1944, hvor han forsvarede drab på stikkere, der angav modstandsfolk til tyskerne.

  For oprettelse af studiekreds skal der være mellem 4 og 8 deltagere, der i løbet af 2019 mødes 4 gange for at drøfte forskellige af forfatterens værker eller f.eks. tager på en udflugt for at besøge relevante steder.
  Vi aftaler sammen løbende programmet. Der er ingen deltagerbetaling eller krav til særlige forudsætninger for deltagerne. Vi mødes efter aftale i deltagernes hjem, og hvis det er særligt praktisk at vi mødes et bestemt sted, kan alle deltagerne dele udgifterne herved. Det kan aftales nærmere.

  Henvendelse sker til Mogens Bak-Hansen. Mail mogensbak11@gmail.com / telefon 51436867. Tilmelding senest 1. februar 2019.

 • lør
  16
  mar
  2019

  Hvordan startes et nyt parti – og hvordan overlever det ?

  Lørdag den 16.marts 2019 kl 14.00

  Over Vindinge Forsamlingshus, Tinghøjvej 8, Over Vindinge, Vordingborg
  Det startede i Udby Præstegård. Den farverige historie om Kristeligt Folkeparti. På en og samme tid et borgerligt oprør og et protestparti, der udviklede sig til at være parlamentarisk grundlag for skiftende regeringer til selv at være regeringsparti, til de sidste godt 10 år at være ude af Folketinget, men nægtende at give op. Hør om usædvanlige personligheder, stridigheder, men også om forsøget på at udforme en værdipolitik, der rækker udover hensyn til hurtigt skiftende politiske strømninger. Noget som mange mennesker hungrer efter.

  Foredrag v/Mogens Bak-Hansen, Ph.d. i historie og redaktør af Historisk Samfunds Årsskrift Kl.15-16 er Samfundet vært ved kaffe/the med brød.

  Generalforsamlingen indledes kl. 16 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Kassereren aflægger årsregnskabet
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og revisorer
  5. Drøftelse af Historisk samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2020
  6. Behandling af indkomne forslag.
   Forslag som ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt
   og være formanden i hænde senest den 1.marts 2019
  7. Eventuelt
 • tors
  04
  apr
  2019

  Der stor opmærksom på håndværk i disse år, så hvorfor ikke kombinere en tur til Danmarksmesterskaberne i Skills, som viser noget af det bedste inden for moderne håndværk, med et besøg i Naverne Hule, hvor vi får fortællingen om de gamle håndværkere, der ”drog på valsen” og om huset, der har eksisteret siden 1682 og som moderne Naverhule siden 1985.

  Transport : Vi kører i egne biler – fælleskørsel kan arrangeres.

  Tid og sted :
  Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved kl. 15-17.30
  Navernes Hule, Kompagnistræde 11, 4700 Næstved kl.18.00-21.00
  DM i Skills er en meget stor begivenhed, hvor dygtige unge håndværkere (og andre erhvervsuddannelser som fx SOSU-assistenter) kæmper om Danmarksmesterskabet og adgang videre til Europamesterskaberne. Der er gratis adgang, og der forventes mange besøgende. Vi samles i en gruppe udenfor efter nærmere aftale når tilmeldingerne kendes, og vi forsøger at få en gruppeomvisning.

  I må meget gerne ved tilmeldingen oplyse hvilke håndværksfag, I er mest interesserede i.

  Efter besøget på Skills kører vi til Kompagnistræde, hvor vi først får lidt smørrebrød og senere under foredraget om de gamle håndværkstraditioner og om huset får vi en kop kaffe/the. Øl og vand Kan købes.

  En naver er håndværker, der drog udenlands for at videreuddanne sig.

  Tilmelding senest den 4.februar 2019 til foreningens kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.com.

  Man kan også nøjes med at tilmelde sig til foredraget i Navernes hule med kaffe og kage. Så er prisen 50,-kr.

  Mødetid for foredraget er kl 18,30.

  Der er begrænset tilmelding til 25, så det er efter først til mølle-princippet.

 • fre
  10
  maj
  2019

  På denne dag er der mulighed for at opleve historieformidling og moderne arkitektur i absolut særklasse.

  Tilmelding til Aase Schmidt mail : aase.v.schmidt@gmail.com senest den 1.april.

  Vi kører først til Mosede fort. Mosede fort har opbygget en moderne udstilling, hvor alle sanser tages i brug for at formidle historien om danske krigsforberedelser under 1. verdenskrig. Alt fra den europæiske historie ned til soldaternes hverdag bliver formidlet på en måde, så man bliver fanget af det.
  Fra Mosede kører vi til Amager hvor vi Ørestaden aflægger et besøg med guidet tur i byggeriet ”8-Tallet”.

  Byggeriet er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels tegnestue og er nok et af de dristigste byggerier i nyere tid. Under den guidede tur får vi også lejlighed til at se byggeriet indefra.

  Efter rundturen her, kører vi til Dragør og spiser en sen frokost på Cafe Sylten på Søndre Strandvej i Dragør.

  Samlet pris incl samkørsel, guidede ture i Mosede og i 8-tallet samt frokost med kaffe i alt 595 kr/person. Der betales kørselstilskud hvis man stiller bil til rådighed (ca 1 kr/km).

  Turen gennemføres med mindst 16 deltagere.

  Tilmelding til Aase Schmidt mail : aase.v.schmidt@gmail.com senest den 1.april.

  Betaling ved tilmelding på foreningens konto reg.nr 1551 kontonr 8054118

  Nærmere oplysning om kørsel mm efter tilmelding.

 • lør
  07
  sep
  2019

  Turen gennemføres i egne biler – fælleskørsel vil blive organiseret.

  Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt, email aase.v.schmidt@gmail.com – betaling til foreningens konto reg. nr 1551 konto 8054118.

  Vi mødes ved Holsteinborg Gods, Ørslevvej 334, 4243 Rude kl. 10.

  Forventet afslutning ved Akademiet kl. 16.

  Familien Holstein har resideret på Holsteinborg Gods siden 1708. Oprindelig hed godset Troldholm og var ejet af familien Trolle. De fleste af bygningerne er opført af familien Trolle. Vi skal også se Snedinge Hovedgård, der er indlemmet i grevskabet Holsteinborg. Familiens gravmæle findes i kapellet ved Ørslev Kirke, som vi også besøger.

  Vi nyder vores fælles medbragte sandwich i eller ved kirken. Ole G. Nielsen vil være guide på denne del af turen.

  Efter besøget på Holsteinborg kører vi til Sorø Akademi.

  Akademiet blev grundlagt i 1586 af Frederik den II. Hovedbygningen er fra 1826.

  En af Akademiets lektorer vil guide os rundt gennem de historiske lokaler og præsentere historien fra kloster over akademi til det moderne gymnasium det er i dag. Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være lejlighed til at se dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og Jens Juel.

  Pris for turen incl 3 omvisninger, sandwich og kaffe og bidrag til evt. fællestransport 325,-kr

  Tilmelding senest den 1.august 2019 . Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

  Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt, email aase.v.schmidt@gmail.com – betaling til foreningens konto reg. nr 1551 konto 8054118.

 • tors
  26
  sep
  2019
  fre
  27
  sep
  2019

  Efter opsamling (opsamlingssteder og tider meddeles efter tilmelding) kører vi til Ribe.

  De medbragte madpakker spiser vi på Ribe Vikingecenter, hvor færdiggørelsen af Ansgars kirke er et flot udført “vikingearbejde”.

  I Ribe indkvarterer vi os på Hotel Dagmar og ser derefter Domkirken, kirkepladsen efter den store ombygning og den nyudgravede Ansgars (ja, samme navn) kirke.

  Ved aftenstide bliver vi med naturguide kørt til Vadehavet hvor vi håber, at fuglene er klar til at vise os hvad Sort Sol er- og spiser derefter middag på hotellet.

  Fredag morgen kører vi til Bække, hvor en 45 meter lang skibssætning ved Klebæk Høje kan beses. Videre mod Jelling, hvor frokosten indtages på Jelling Kro (fra 1820). I Jelling skal vi beundre kirken, se den enorme skibssætning (udført af Ingvar Cronhammer), runestenene og et besøg i Kongernes Jelling, hvor der er en yderst interessant og interaktiv udstilling.

  Inden hjemturen gøres ophold i Vejle Lystbådehavn, hvor Olafur Eliassons vidunderlige Fjordenhus rejser sig fra vandet i et forbandt af 900.000 mursten, som hver er lagt med omhu for at disse kan reflektere lyset og vandet.

  Vi forventer at være hjemme først på aftenen.

  Pris for turen inkl. bustransport, guidet tur i marsken, middag torsdag aften, ophold på Hotel Dagmar med morgenmad, , frokost fredag i Jelling. Indkvartering i dobbeltværelse kr. 2450 + ekstragebyr kr. 350 for enkeltværelse.

 • man
  28
  okt
  2019
  kl. 19-21Samlingssalen Kulsbjerg Skole

  Byhistorie i Danmark og Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn.

  Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet, fortæller om hvad der definerer en by, byudvikling i Danmark siden Middelalderen, forskning og formidling på området.

  Mogens Bak-Hansen fortæller dernæst om tankerne bag Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn, der udkom denne sommer, og noget om tidligere byhistorie for Vordingborg.

  Indlæggene forventes at vare en halv time hver. Efter kaffe og kage vil der være mulighed for spørgsmål.

  Der kan købes kaffe/the og kage for kr. 20,- pr. person. Alle er velkomne.

  Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn kan også købes for 70 kr.

  Sted: Samlingssalen Kulsbjerg Skole, Nyråd afd., Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg.

 • lør
  09
  nov
  2019
  kl. 10-16Kulturarkaden, Vordingborg

  VordingBOGmesse 2019

  Bogmesse med lokale forfattere, hvor der vil være foredrag og cafésnak

  Hovednavnene er Lisbeth Zornig & Mikael Lindholm, som i foråret udgav krimien "Et ubetydeligt mord". Du kan også opleve Mathilde Walter Clark, som blev nomineret til DR's Romanpris 2019 for "Lone Star" og derudover kommer Lotte Kaa Andersen, der med sine romaner "Hambros Allé 7-9-13", "100 dage" og "Syv sind" har skabt sit eget læserpublikum.

  Der vil være forfattere fra Sydsjælland og Lolland Falster, hvoraf nogle af dem er med i NewPub Sydsjælland og/eller forfattergruppen StORDstrømmen. Der er både forfattere, der har en enkelt udgivelse med, men også forfattere med flere udgivelser bag sig.
  Det vil være muligt at gå rundt mellem standene og tale med de lokale forfattere samt købe deres bøger til en fordelagtig pris og få dem signeret.
   
  Du kan møde disse forfattere: Manfred Johannsen, Lone Rytsel, Ida Eowyn, Marianne Rasmussen Lindegaard, Marianne Christensen, Anna Prai Olsen, Lene Elise Andersen, Else Lefmann, Hans-Willy Bautz, Forlaget på Tredje v. Tolstrup og Pryds, Abelone Glahn, Peter Abrahamsen, Bent Christensen, Kia Lundsgaard, Historisk Samfund for Præstø Amt, Middelalderhaven v. Lars Larsen, Susan Nielsen, Sørren Levin, Jørgen Munck Rasmussen, Susan Hemmingsen, Hanne Børner, Kat Lassen, Frank Gravesen, Michael Næsted Nielsen, Mona Hvid, Farmorhuset v. Gitte Stolberg, Bog & idé Vordingborg.
   
  Vordingborgskolen er klar med en lille cafe, hvor der kan købes kaffe, kage og sandwich. De lokale boghandlere har også en stand og er klar med gode tilbud.
   
  VordingBOGmessen foregår lørdag d. 9. november kl. 10-16 i Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg.
   
  I samarbejde med foreningen VordingBOGmesse
 • man
  09
  dec
  2019
  Kl. 16-17.30Lundby bibliotek

  Præsentation af Historisk Samfund for Præstø Amts Årbog 2019

  Mandag den 9. december kl. 16-17.30 på Lundby bibliotek.

  Program:

  16-16.15 Redaktør Mogens Bak-Hansen fortæller generelt om årbogen

  16.15-16.25 Vagn Boberg Nielsen om Stensbyforliget i 1238 og forholdet til Estland

  16.25-16.40 Linette Bach om Fensmark fortællinger

  Gratis kaffe og brød og mulighed for at se/købe ny årbog og andre materialer fra foreningen.

  17.10-17.25 Villy Blom fortæller om sin barndom på Lundbygaard.

   

  Årbogen bliver sidst i november/først i december bragt ud eller leveret med posten til foreningens medlemmer.