• fre
  01
  feb
  2019

  Tanken er at vi begynder med et nyt tiltag i Historisk Samfund for Præstø Amt ved at beskæftige os med et forfatterskab, der har særlig tilknytning til vores geografiske område.

  Martin A Hansens forældre boede i Strøby, og han var i jævnlig kontakt med dem. Martin A Hansen skrev i sin debutroman fra 1935 Nu opgiver han om landsbylivet og krisen i 30’erne, hvor L.S. en protestbevægelse på landet og stærk på Stevns spiller en hovedrolle. Senere kom Stevnsfortællinger og Missionskronikker, hvor Martin A Hansen vedkender sin families og egne tilknytning til en oplyst Indre Mission og i 1950 Løgneren, der foregår på en fiktiv ø, hvis omrids er en fri omformning af Stevns.

  Men Martin A. Hansen beskæftigede sig også med historien bl.a. i romanen Orm og Tyr, der beskriver overgangen fra hedenskab til kristendom, og han var tillige aktiv som forfatter af illegale artikler under krigen. Særlig betydning fik Dialog om drab og ansvar fra oktober 1944, hvor han forsvarede drab på stikkere, der angav modstandsfolk til tyskerne.

  For oprettelse af studiekreds skal der være mellem 4 og 8 deltagere, der i løbet af 2019 mødes 4 gange for at drøfte forskellige af forfatterens værker eller f.eks. tager på en udflugt for at besøge relevante steder.
  Vi aftaler sammen løbende programmet. Der er ingen deltagerbetaling eller krav til særlige forudsætninger for deltagerne. Vi mødes efter aftale i deltagernes hjem, og hvis det er særligt praktisk at vi mødes et bestemt sted, kan alle deltagerne dele udgifterne herved. Det kan aftales nærmere.

  Henvendelse sker til Mogens Bak-Hansen. Mail mogensbak11@gmail.com / telefon 51436867. Tilmelding senest 1. februar 2019.

 • lør
  16
  mar
  2019

  Hvordan startes et nyt parti – og hvordan overlever det ?

  Lørdag den 16.marts 2019 kl 14.00

  Over Vindinge Forsamlingshus, Tinghøjvej 8, Over Vindinge, Vordingborg
  Det startede i Udby Præstegård. Den farverige historie om Kristeligt Folkeparti. På en og samme tid et borgerligt oprør og et protestparti, der udviklede sig til at være parlamentarisk grundlag for skiftende regeringer til selv at være regeringsparti, til de sidste godt 10 år at være ude af Folketinget, men nægtende at give op. Hør om usædvanlige personligheder, stridigheder, men også om forsøget på at udforme en værdipolitik, der rækker udover hensyn til hurtigt skiftende politiske strømninger. Noget som mange mennesker hungrer efter.

  Foredrag v/Mogens Bak-Hansen, Ph.d. i historie og redaktør af Historisk Samfunds Årsskrift Kl.15-16 er Samfundet vært ved kaffe/the med brød.

  Generalforsamlingen indledes kl. 16 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Kassereren aflægger årsregnskabet
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og revisorer
  5. Drøftelse af Historisk samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2020
  6. Behandling af indkomne forslag.
   Forslag som ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt
   og være formanden i hænde senest den 1.marts 2019
  7. Eventuelt
 • tors
  04
  apr
  2019

  Der stor opmærksom på håndværk i disse år, så hvorfor ikke kombinere en tur til Danmarksmesterskaberne i Skills, som viser noget af det bedste inden for moderne håndværk, med et besøg i Naverne Hule, hvor vi får fortællingen om de gamle håndværkere, der ”drog på valsen” og om huset, der har eksisteret siden 1682 og som moderne Naverhule siden 1985.

  Transport : Vi kører i egne biler – fælleskørsel kan arrangeres.

  Tid og sted :
  Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved kl. 15-17.30
  Navernes Hule, Kompagnistræde 11, 4700 Næstved kl.18.00-21.00
  DM i Skills er en meget stor begivenhed, hvor dygtige unge håndværkere (og andre erhvervsuddannelser som fx SOSU-assistenter) kæmper om Danmarksmesterskabet og adgang videre til Europamesterskaberne. Der er gratis adgang, og der forventes mange besøgende. Vi samles i en gruppe udenfor efter nærmere aftale når tilmeldingerne kendes, og vi forsøger at få en gruppeomvisning.

  I må meget gerne ved tilmeldingen oplyse hvilke håndværksfag, I er mest interesserede i.

  Efter besøget på Skills kører vi til Kompagnistræde, hvor vi først får lidt smørrebrød og senere under foredraget om de gamle håndværkstraditioner og om huset får vi en kop kaffe/the. Øl og vand Kan købes.

  En naver er håndværker, der drog udenlands for at videreuddanne sig.

  Tilmelding senest den 4.februar 2019 til foreningens kasserer Aase Schmidt på mail aase.v.schmidt@gmail.com.

  Man kan også nøjes med at tilmelde sig til foredraget i Navernes hule med kaffe og kage. Så er prisen 50,-kr.

  Mødetid for foredraget er kl 18,30.

  Der er begrænset tilmelding til 25, så det er efter først til mølle-princippet.

 • fre
  10
  maj
  2019

  På denne dag er der mulighed for at opleve historieformidling og moderne arkitektur i absolut særklasse.

  Tilmelding til Aase Schmidt mail : aase.v.schmidt@gmail.com senest den 1.april.

  Vi kører først til Mosede fort. Mosede fort har opbygget en moderne udstilling, hvor alle sanser tages i brug for at formidle historien om danske krigsforberedelser under 1. verdenskrig. Alt fra den europæiske historie ned til soldaternes hverdag bliver formidlet på en måde, så man bliver fanget af det.
  Fra Mosede kører vi til Amager hvor vi Ørestaden aflægger et besøg med guidet tur i byggeriet ”8-Tallet”.

  Byggeriet er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels tegnestue og er nok et af de dristigste byggerier i nyere tid. Under den guidede tur får vi også lejlighed til at se byggeriet indefra.

  Efter rundturen her, kører vi til Dragør og spiser en sen frokost på Cafe Sylten på Søndre Strandvej i Dragør.

  Samlet pris incl samkørsel, guidede ture i Mosede og i 8-tallet samt frokost med kaffe i alt 595 kr/person. Der betales kørselstilskud hvis man stiller bil til rådighed (ca 1 kr/km).

  Turen gennemføres med mindst 16 deltagere.

  Tilmelding til Aase Schmidt mail : aase.v.schmidt@gmail.com senest den 1.april.

  Betaling ved tilmelding på foreningens konto reg.nr 1551 kontonr 8054118

  Nærmere oplysning om kørsel mm efter tilmelding.

 • lør
  07
  sep
  2019

  Turen gennemføres i egne biler – fælleskørsel vil blive organiseret.

  Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt, email aase.v.schmidt@gmail.com – betaling til foreningens konto reg. nr 1551 konto 8054118.

  Vi mødes ved Holsteinborg Gods, Ørslevvej 334, 4243 Rude kl. 10.

  Forventet afslutning ved Akademiet kl. 16.

  Familien Holstein har resideret på Holsteinborg Gods siden 1708. Oprindelig hed godset Troldholm og var ejet af familien Trolle. De fleste af bygningerne er opført af familien Trolle. Vi skal også se Snedinge Hovedgård, der er indlemmet i grevskabet Holsteinborg. Familiens gravmæle findes i kapellet ved Ørslev Kirke, som vi også besøger.

  Vi nyder vores fælles medbragte sandwich i eller ved kirken. Ole G. Nielsen vil være guide på denne del af turen.

  Efter besøget på Holsteinborg kører vi til Sorø Akademi.

  Akademiet blev grundlagt i 1586 af Frederik den II. Hovedbygningen er fra 1826.

  En af Akademiets lektorer vil guide os rundt gennem de historiske lokaler og præsentere historien fra kloster over akademi til det moderne gymnasium det er i dag. Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være lejlighed til at se dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og Jens Juel.

  Pris for turen incl 3 omvisninger, sandwich og kaffe og bidrag til evt. fællestransport 325,-kr

  Tilmelding senest den 1.august 2019 . Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

  Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt, email aase.v.schmidt@gmail.com – betaling til foreningens konto reg. nr 1551 konto 8054118.

 • tors
  26
  sep
  2019
  fre
  27
  sep
  2019

  Efter opsamling (opsamlingssteder og tider meddeles efter tilmelding) kører vi til Ribe.

  De medbragte madpakker spiser vi på Ribe Vikingecenter, hvor færdiggørelsen af Ansgars kirke er et flot udført “vikingearbejde”.

  I Ribe indkvarterer vi os på Hotel Dagmar og ser derefter Domkirken, kirkepladsen efter den store ombygning og den nyudgravede Ansgars (ja, samme navn) kirke.

  Ved aftenstide bliver vi med naturguide kørt til Vadehavet hvor vi håber, at fuglene er klar til at vise os hvad Sort Sol er- og spiser derefter middag på hotellet.

  Fredag morgen kører vi til Bække, hvor en 45 meter lang skibssætning ved Klebæk Høje kan beses. Videre mod Jelling, hvor frokosten indtages på Jelling Kro (fra 1820). I Jelling skal vi beundre kirken, se den enorme skibssætning (udført af Ingvar Cronhammer), runestenene og et besøg i Kongernes Jelling, hvor der er en yderst interessant og interaktiv udstilling.

  Inden hjemturen gøres ophold i Vejle Lystbådehavn, hvor Olafur Eliassons vidunderlige Fjordenhus rejser sig fra vandet i et forbandt af 900.000 mursten, som hver er lagt med omhu for at disse kan reflektere lyset og vandet.

  Vi forventer at være hjemme først på aftenen.

  Pris for turen inkl. bustransport, guidet tur i marsken, middag torsdag aften, ophold på Hotel Dagmar med morgenmad, , frokost fredag i Jelling. Indkvartering i dobbeltværelse kr. 2450 + ekstragebyr kr. 350 for enkeltværelse.

 • man
  28
  okt
  2019
  kl. 19-21Samlingssalen Kulsbjerg Skole

  Byhistorie i Danmark og Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn.

  Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet, fortæller om hvad der definerer en by, byudvikling i Danmark siden Middelalderen, forskning og formidling på området.

  Mogens Bak-Hansen fortæller dernæst om tankerne bag Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn, der udkom denne sommer, og noget om tidligere byhistorie for Vordingborg.

  Indlæggene forventes at vare en halv time hver. Efter kaffe og kage vil der være mulighed for spørgsmål.

  Der kan købes kaffe/the og kage for kr. 20,- pr. person. Alle er velkomne.

  Danmarkshistorien kort - set fra Vordingborg og omegn kan også købes for 70 kr.

  Sted: Samlingssalen Kulsbjerg Skole, Nyråd afd., Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg.

 • lør
  09
  nov
  2019
  kl. 10-16Kulturarkaden, Vordingborg

  VordingBOGmesse 2019

  Bogmesse med lokale forfattere, hvor der vil være foredrag og cafésnak

  Hovednavnene er Lisbeth Zornig & Mikael Lindholm, som i foråret udgav krimien "Et ubetydeligt mord". Du kan også opleve Mathilde Walter Clark, som blev nomineret til DR's Romanpris 2019 for "Lone Star" og derudover kommer Lotte Kaa Andersen, der med sine romaner "Hambros Allé 7-9-13", "100 dage" og "Syv sind" har skabt sit eget læserpublikum.

  Der vil være forfattere fra Sydsjælland og Lolland Falster, hvoraf nogle af dem er med i NewPub Sydsjælland og/eller forfattergruppen StORDstrømmen. Der er både forfattere, der har en enkelt udgivelse med, men også forfattere med flere udgivelser bag sig.
  Det vil være muligt at gå rundt mellem standene og tale med de lokale forfattere samt købe deres bøger til en fordelagtig pris og få dem signeret.
   
  Du kan møde disse forfattere: Manfred Johannsen, Lone Rytsel, Ida Eowyn, Marianne Rasmussen Lindegaard, Marianne Christensen, Anna Prai Olsen, Lene Elise Andersen, Else Lefmann, Hans-Willy Bautz, Forlaget på Tredje v. Tolstrup og Pryds, Abelone Glahn, Peter Abrahamsen, Bent Christensen, Kia Lundsgaard, Historisk Samfund for Præstø Amt, Middelalderhaven v. Lars Larsen, Susan Nielsen, Sørren Levin, Jørgen Munck Rasmussen, Susan Hemmingsen, Hanne Børner, Kat Lassen, Frank Gravesen, Michael Næsted Nielsen, Mona Hvid, Farmorhuset v. Gitte Stolberg, Bog & idé Vordingborg.
   
  Vordingborgskolen er klar med en lille cafe, hvor der kan købes kaffe, kage og sandwich. De lokale boghandlere har også en stand og er klar med gode tilbud.
   
  VordingBOGmessen foregår lørdag d. 9. november kl. 10-16 i Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg.
   
  I samarbejde med foreningen VordingBOGmesse
 • man
  09
  dec
  2019
  Kl. 16-17.30Lundby bibliotek

  Præsentation af Historisk Samfund for Præstø Amts Årbog 2019

  Mandag den 9. december kl. 16-17.30 på Lundby bibliotek.

  Program:

  16-16.15 Redaktør Mogens Bak-Hansen fortæller generelt om årbogen

  16.15-16.25 Vagn Boberg Nielsen om Stensbyforliget i 1238 og forholdet til Estland

  16.25-16.40 Linette Bach om Fensmark fortællinger

  Gratis kaffe og brød og mulighed for at se/købe ny årbog og andre materialer fra foreningen.

  17.10-17.25 Villy Blom fortæller om sin barndom på Lundbygaard.

   

  Årbogen bliver sidst i november/først i december bragt ud eller leveret med posten til foreningens medlemmer.

 • lør
  14
  mar
  2020
  Kl. 14Egnshuset Jungshoved skole

  Yderligere information udgives senere.

 • søn
  17
  maj
  2020
  kl. 10Start Geomuseet Faxe

  Denne tur byder på en fantastisk naturoplevelse, hvor vi begynder med en guidet rundvisning på Geomuseet i Faxe kl. 10. Her kan man opleve, hvordan livet i ´kalkhavet´ så ud for 66 millioner år siden og få et indblik i det liv med omkring 500 forskellige dyrearter, der voksede frem i det oprindelige hav med det mangfoldige koralrev, som ligger netop dér, hvor Faxe ligger i dag. Det imponerende kalkbrud er stadig en travl arbejdsplads. Efter rundvisningen på Geomuseet går turen gennem Kalkparken til udsigtsplatformen Prismet, som med sin konstruktion giver den besøgende en fornemmelse af at træde direkte ud i intetheden over Europas største kalkbrud, og hvor der bliver mulighed for at høre historien om bruddets 900 år lange kulturhistorie, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Turen er ca. 300 meter lang og varer med rundvisningen på museet i alt ca. 1½ time. Det maksimale deltagerantal på rundvisningen er 30 personer.

  Efter besøget på Geomuseet og Prismet bliver der mulighed for at indtage sandwich og drikkevarer ved Prismet, hvor der er et overdækket spisested med borde og bænke få meter fra kalkbruddet.

  Turen fortsætter til Camp Adventure ved Rønnede - ca. 15 minutters kørsel -, hvor vi forventer at kunne være fremme og parkere omkring kl. 13. Der udleveres en kørselsvejledning, hvis det ønskes.

  Herfra går vi ad den 1 kilometer lang boardwalk i træ, som snor sig gennem bøgeskoven, til det 45 meter høje Skovtårn, hvorfra der på en klar dag er en imponerende udsigt over skovene ved Gisselfeld.
  Skovtårnet, som åbnede den 21. marts 2019, har siden været et populært turistmål. Spadsereturen fra parkeringspladsen, op og ned ad rampen i tårnet og tilbage igen er i alt 3,2 km. lang og varer ca. 2 timer.

  Der er aftalt samkørsel i egne biler på hele turen, som kræver, at mindst 12 personer tilmelder sig. Den samlede pris pr. person, som omfatter entréer, guidet tur i Geomuseet og Prismet i Faxe, entré og parkering i Camp Adventure og kørsel samt sandwich udgør i alt 425 kr. pr. person.

  Nærmere om fælles transport og mødested efter tilmelding.

  Tilmelding senest 1.april 2020 til foreningens kasserer Aase Schmidt på mail : aase.v.schmidt@gmail.com. Prisen 425,-kr pr person indbetales på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 8054118. Oplys venligst ved tilmelding om du/I kører selv og evt. hvor mange pladser der er i bilen.

 • tors
  03
  sep
  2020
  kl. 10Damsholte kirke

  Torsdag den 3. september 2020 – turen gennemføres i egne biler, fællestransport vil blive organiseret

  Vi mødes ved Damsholte kirke kl 10.00.

  Damsholte kirke

   – en rokokoperle på Møn. Vi får en guidet omvisning i kirken, som er den yngste af de mønske kirker, bygget i Rokokostil i 1743. K

  irkerummet er pietitisk indrettet. P

  rædikestolen er indbygget i selve alteret. Kirken rummer gravkammer for indehaverne af Marienborg og Liselund lystslot. Bl.a. Elsa Gress er begravet på kirkegården.

  Keldby kirke

  Kirken er såvidt vides påbeyndt allerede i 1175. Bygget i røde munkesten.

  Keldby betyder KIldeby og kirken er bygget i nærheden af en hellig kilde. I 1372 blev det bestemt, at alle der skænkede gaver kunne opnå en særlig aflad – det gav kirken store rigdomme. Omkring 1480 blev kirken overhvælvet og koret forhøjet med skifter af kridtsten. Kirken har en sengotisk fløjaltertavle og prædikestolen er fra 1586. Kalkmalerierne er udført af den berømte Elmelundemester - det vil vores guide Sven Skov fortælle mere om.

  Fra Keldby kører vi til Liselund Lystslot, som er skabt af Antoine og Lisa de Calmette i slutningen af 1700-tallet.

  Vi skal bl.a. se den rummelige spisesal og spøgelsesværelset. Efter den guidede omvisning fortsætter vi i parken, hvor vi skal se Det norske Hus og Det kinesiske Lysthus (dog kun udefra).

  Sandwich og kaffe n

  ydes når det passer i dagens program.

  Prisen for turen inkl. 3 omvisninger, sandwich med øl eller vand og kaffe samt bidrag til fælles transport er 250 kr pr person. Turen gennemføres ved mindst 15 deltagere – dog max 25.

  Tilmelding senest den 1.august 2020 . Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt, email aase.v.schmidt@gmail.com – betaling til foreningens konto reg. nr 1551 konto 8054118. Angiv ved tilmelding om I kører selv og evt. hvor mange pladser der er i bilen, samt tlf.nr og/eller mailadresse.

 • ons
  23
  sep
  2020
  TilgårDodekalitten

  – turen gennemføres i egne biler – tilskud til fælles transport.

  Dodekalitten ved Kragenæs er et kæmpestort udendørs kunstværk, skabt af billedhuggeren Thoms Kadziola og placeret mellem gravhøje ved Glentenæs tæt på Kragenæs havn.

  Det består af 12 stenstøtter på 7-9 meter og en vægt på 25 -45 ton. De øverste to meter er udhugget som ansigter. Desuden er der et 12 kanals lydanlæg, så der er både noget for øjet og for øret.

  Vi får en guidet tur ved kunstværket.

  Fra Kragenæs fortsætter vi til Nakskov, som er Lollands største by. Nakskov var tidligere en betydelig værftsby. Det var her nakskovitten H.N.Andersen i slutningen af 1800-tallet stiftede søtransportvirksomheden Østasiatisk Kompagni.

  Trods industrialisering har Nakskov bevaret en del gamle bygninger – bl.a. mange gamle bindingsværkshuse, pakhuse og købmandsgårde.

  I dag er det industrier af forskellig art, der udgør Nakskovs erhvervsliv og skibsfarten har fået mindre betydning

  Vi får en guidet rundtur i byen med fortælling om Nakskov før og nu.

  På et passende tidspunkt i programmet nyder vi sandwich med drikkevarer (inkl. i prisen)

  Tilmelding senest 20.august 2020 til foreningens kasserer Aase Schmidt på mail : aase.v.schmidt@gmail.com. Prisen 275,-kr pr person indbetales på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 8054118. . Angiv ved tilmelding om I kører selv og evt. hvor mange pladser der er i bilen samt tlf.nr og eller mailadresse.

  Turen gennemføres med min 15 deltagere

 • tors
  24
  jun
  2021
  kl. 10Kulsbjergvej 2, 4773 Stensved

  Tur til Kulsbjerg og Beværterhuset

  Kør/selv tur med madpakke torsdag 24. juni kl. 10.00 : Kulsbjergvej 2 (indgang øvelsesplads).

  Vi kan desværre ikke komme op til selve Kulsbjerg, da Hjemmeværnet har øvelser på bjerget det meste af juni. Men vi får fortællingen om de 85 ejendomme, der blev til øvelsespladsen

  Vi gør et kort stop ved Mallings Kløft på vej til Beværterhuset. Hør Mallings hemmelighed.

  Vi nyder den medbragte mad ved Beværterhuset. Der er borde og bænke til 20. – Vi skal også have fortællingen om Linnedfabrikken Blegen og naturkløften.

  Man medbringer madpakke og godt humør. Ellers er turen gratis.

   Tilmelding til turleder Vagn Boberg Nielsen: Tlf. : 40 37 72 45 sen. 22/6.

 • tors
  12
  aug
  2021
  kl. 0930Mosede Fort, Greve og København

  Bustur til Mosede fort og Frihedsmuseet – torsdag den 12.august 2021

  Bussen kører fra parkeringspladsen bag Næstved station – ved Rugvænget – kl. 9.30 og der er mulighed for opsamling i Rønnede.

  Vi kører først til Mosede fort. Fortet har opbygget en moderne udstilling, hvor alle sanser tages i brug, for at formidle historien om danske krigsforberedelser under 1.verdenskrig.

  Alt fra den europæiske historie ned til soldaternes hverdag bliver formidlet, så man ikke kan undgå at blive fanget af det.

  Efter besøget på fortet kører vi få hundrede meter til den hyggelige Mosede havn, hvor vi spiser en lækker frokost (drikkevarer for egen regning) på restaurant Jenners Seaside, hvor der en smuk udsigt over Køge bugt.

  Herfra kører vi til Frihedsmuseet ved Kastellet i København. Frihedsmuseet nedbrændte i april 2013 ved en pyromanbrand, men det lykkedes at redde alle kulturhistoriske genstande ud af bygningen. Åbningen af det nye frihedsmuseum skete i juli 2020. 

  Hvad kan vi opleve på museet ?

  Du kan gå med under jorden i det besatte Danmark, og komme helt tæt på den danske modstandskamp. I besættelsestidens skyggefulde gader møder du 5 historiske personer, som på hver sin måde, har valgt side i den barske modstandskamp under 2.verdenskrig.

  Du bliver inviteret indenfor i deres svære valg og dilemmaer.

  Med billetten følger en audio-guide, som vækker fortidens stemmer til live og guider dig gennem udstillingen – audio-guiden er på dansk og nem at bruge.

  Hvis tiden tillader det, kører vi til Mindelunden i Ryvangen og går en tur inden vi returnerer til Næstved, med mulighed for afstigning i Rønnede.

   

  Samlet pris for turen incl. bus, entreer og frokost er i alt 425 kr /person. Turen gennemføres med mindst 25 personer.

  Tilmelding til foreningens kasserer Aase Schmidt – mail aase.v.schmidt@gmail.com senest 12.juli.

  Betaling ved tilmelding på foreningens konto regnr. 1551 konto 8054118

 • man
  13
  sep
  2021
  ons
  15
  sep
  2021
  kl. 0700Rügen

  Rügen - 3 dage med skønne oplevelser

  Oplev historiens vingesus med Historisk samfund for Præstø Amt på en spændende 3 dages tur til Rügen. På turen skal vi på "sporet" af fortiden, vi skal opleve "61 minutter" i timen, vi skal slappe af og opleve skøn natur.

  Efterårstur til Rügen og Stralsund, mandag 13.-onsdag 15.september 2021 .

  I samarbejde med De grønne busser inviterer vi til efterårstur til Rügen og Stralsund.

  Start fra Næstved kl. 7.00 – opsamling i Præstø og Stensved. Herfra kører vi til Gedser og tager færgen til Rostock. På færgen kan vi enten spise den medbragte madpakke eller spise på færgen. Fra Rostock kører vi ad den gamle vej mod Stralsund. Vi passerer jagtslottet Gelbensande, der blev brugt af bl.a. Dronning Aleksandrines forældre.

  Vi kører i gammelt DDR-område, og passerer byen hvor den sidste DDR-generalsekretær bor, på vej ud til kysten – gennem Nationalparken. Selvfølgelig med pauser og buskaffe undervejs.

  Videre ad de små veje over højbroen ved Stralsund. Middagen venter på vores hotel – Hotel Sassnitz.

  Tirsdag morgen er der morgenmad på 9.etage på hotellet. Derefter heldagsudflugt på Rügen. Vi skal med traktortog til Kap Arkona. Derfra sydpå til Putbus, hvor vi skal på udflugt med Rasende Roland, et smalsporet damptog – her er der lejlighed til frokost på egen hånd (ikke incl.).

  Vi skal også opleve Prora, en af verdens største bygninger, der blev opført af Alber Speer under Hitler. Bygningen skulle være ferieparadis for bl. a. Berlins befolkning, men den kom aldrig i brug.

  Derefter er der middag på hotellet.

  Onsdag morgen efter morgemaden tager vi til Mariakirche i Bergen på Rügen og turen går tilbage til fastlander. Vi har et par timer i byen Stralsund på egen hånd. Stralsund har en lang historie og var på et tidspunkt svensk.

  Sidst på eftermiddagen kører vi mod Rostock. På færgen hjem er der aftenbuffet.

  Prisen for hele turen 2756 kr per person i dobbeltværelse – tillæg for enkeltværelse 345 kr.

  Prisen inkluderer : bus, færgeoverfart, hotel moms og trafikafgifter, 2 x morgenmad, 2x 3 retters aftenmenu, 1 aftenbuffet på færgen hjem, 2 udflugter og bidrag til Rejsegarantifonden.

  Tilmelding til De grønne busser – mail: info@de-gronne-busser.dk. Ved tilmelding udstedes rejsebevis. Depositum forfalder efter 8 dage. Restbeløbet skal være betalt senest 30.juli 2021.

  Turen gennemføres med min. 25 personer. Nærmere om opsamling og hjemkomst efter tilmelding.