Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: www.historisk-samfund.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Yderligere information

Persondatapolitik 2018 for Historisk Samfund for Præstø Amt

I Historisk Samfund for Præstø Amt har vi fokus på, at vi på alle måder lever op til gældende lovgivning og god skik i øvrigt inden for persondatasikkerhed. Denne politik for behandling af persondata sikrer, at vi arbejder målrettet med at sikre behandling af personoplysninger om medlemmer og øvrige personer, hvis personoplysninger opbevares i foreningen med henblik på fx udbetaling af vederlag eller honorar, udsendelse af årsskrift, opkrævning af kontingent og anden kommunikation om arrangementer.

Behandling af data.

I Historisk Samfund for Præstø Amt behandler vi personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når vi bliver bedt om det.

De personer, der indgiver personoplysninger til foreningen, informeres om, hvilke oplysninger Historisk Samfund for Præstø Amt behandler om dem – med hvilket formål, og hvor længe de opbevares. Informationen fremsendes første gang med årbog 2018 og derefter ved indmeldelse i foreningen. Derudover vil informationen altid være tilgængelig på hjemmesiden for Historisk Samfund for Præstø Amt. Informationen skal som minimum indeholde:
• Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til
• Uddybning af hvornår data slettes
• Uddybning af ret til berigtigelse
• Beskrivelse af retten til at begære indsigt og klage over behandlingen af data
• Beskrivelse af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Alle medlemmer af Historisk Samfund for Præstø Amt har ret til at få bekræftelse på, om Historisk Samfund for Præstø Amt behandler personoplysninger vedrørende vedkommende. Medlemmerne har også ret til at vide, hvilke persondata, der er tale om og at få rettet forkerte oplysninger til de korrekte.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemmer:

• navn og adresse
• medlemsnr.
• telefonnummer og mailadresse, hvis medlemmet har oplyst disse

Oplysninger fra honorar og vederlagsmodtagere:


• navn, adresse og telefonnummer
• mailadresse
• Bankkontonummer

Historisk Samfund for Præstø Amt formål med behandling af personoplysninger

 

Formålene med at behandle personoplysninger om medlemmer af Historisk Samfund for Præstø Amt er:
• At kunne administrere foreningen, herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve og andre informationer i relation til Historisk Samfund for Præstø Amts aktiviteter
• At håndtere medlemsrettigheder i henhold til vedtægter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Historisk Samfund for Præstø Amt

Formålene med at behandle oplysninger om honorarmodtagere er:
• At kunne udbetale honoraret og evt. kunne indberette til SKAT

Videregivelse af dine personoplysninger


Historisk Samfund for Præstø Amt videregiver ikke personoplysninger.
Opbevaring og sletning af personoplysninger: Personoplysninger om medlemmer slettes 6 måneder efter, at medlemskabet er ophørt. Personoplysninger om vederlag- og honorarmodtagere slettes efter 5 år.

Klagemulighed

Medlemmer eller vederlag – og honorarmodtagere kan klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af deres personoplysninger.