Referat af bestyrelsesmøde d. 3. okt 2019

BESTYRELSESMØDE DEN 3. OKTOBER 2019 HOS ANETTE. 

TILSTEDE VAR JENS, AASE, MOGENS NISS, LEONI, VAGN, FINN, POUL, BIRGITTE OG ANETTE. 

REFERAT AF SIDSTE MØDE:  Dette blev godkendt 

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER:  Kør-selv-turen til Holsteinborg, Ørslev kirke og Sorø Akademi lørdag den 7. sept. blev en fin tur med 19 deltagere.Madpakker blev indtaget i sol ved Ørslev kirke og guiderne var gode, men dyre (i alt kr. 3000,00)Ribe-turen (25 deltagere) i dagene 26-27. sept. gik også godt. Vi fik set Ribe Vikingecenter med gøgl og falkoneropvisning. Sort sol med 1.2 mill. stære, dog i regn, men et imponerende skue og kyndig guide i Tøndermarsken. Jelling kirke samt skibssætningen omkring denne, museet og bagefter fin platte på Jelling kro. På hjemvejen så vi Fjordenhus,og med god guide, fik set den smukke bygning og 1. salen med udsøgte materialer og smuk udsigt over Vejle lystbådehavn. 

NÆSTE SÆSON:  Den 17/5 2020 planlægger Mogens Bak og Finn en tur til Skovtårnet og Faxe kalkbrud.
Den 3/9 2020 planlægger Mogens Niss og Anette en kør-selv-tur til Damsholte kirke, Liselund samt kinesisk tepavillonKeldby og Fanefjord kirker er også i støbeskeen.
Den 23/9 2020 skal vi med postbåd i Nakskov fjord samt Dodekalitten ved KragenæsI år bliver der ingen flere-dages tur, da vi i 2021 agter at tage til Malbork Borgen i Polen.
Fra Mogens Bak har jeg modtaget oplysninger om, at Peter Bjørn Jensen ikke kan være ankermand på en tur ud blandt de sydsjællandske hulveje, men vil gerne være konsulent, hvis en anden melder sig. 

ÅRBOGEN/ÅRSMØDET:  Årsmødet holdes medio marts 2020, stedet findes senere og som foredragsholder før generalforsamlingen vil Finn Thorshøj fortælle om Jungshoved Slot, som der også vil være en artikel om i Årbogen.
Præsentation af denne vil blive enten den 5/12 eller den 10/12 2019 i Stensbyhus eller Viemose forsamlingshus.
Fra Mogens Bak har jeg modtaget: ”Finns artikel om Jungshoved slot bliver den første i årbogen. Vagns artikel om Stensby-forliget bliver den anden og Villy Bloms artikel om sin barndom i Sydsjælland bliver den tredje. Det er sandsynligt, at disse tre artikler snart går i trykken, og at der dernæst vil blive et mindre ophold i tid, hvor jeg prøver at skaffe yderligere artikler i hus. Mulighederne lige nu er en artikel af John Holmer om Sydsjælland i hans ungdom, en artikel om håndkolorering af billeder af Augusta Toxværd. Jeg har aftalt et møde med sønnen Ole Toxværd, og så prøver jeg at få styr på Kalvehaves fodboldkvinder. Derudover er der enkelte anmeldelser i hus og flere på vej. Jeg skal nok kontakte jer om de øvrige faste punkter med turbeskrivelser, årsberetning osv., men lige pt mangler jeg stadig noget materiale til årbogen og vil nok i weekenden på facebook kontakte historiske grupper i området for at høre om de har noget brugbart”. 

ØKONOMI:  Fra Aase oplyses at økonomien er god og vi har pt. ca. kr. 96.000. Nye regninger fra Ribe-turen er på kr. 64.250 . Vi talte igen om at sælge de værdipapirer vi har i Sparekassen. Udbyttet i år har været på ca. kr. 2.000. Vedr. ”Danmarkhistorien kort” har et underskud på kr. 6.000, hvilket er helt som forventet, da vi forærede studenterne et eksemplar til deres dimission. 

HJEMMESIDEN:  Ifølge Mogens Niss er der rigtig mange, der ser på den. 

MEDLEMSHVERVNING:  Iflg. Leoni og Finn er der to nye medlemmer på vej.
Fra Mogens Bak: ”Jeg forestiller mig, at Pernille og jeg i de kommende måneder skal ud på uddannelsesinstitutioner for dels at gøre opmærksom på vores historiske forening og dels at søge at skaffe bidrag til næste års årbog, så vi ikke kommer i samme situation med for lidt materiale på et set tidspunkt”
Vi talte, om at Pernille Jelsgaard – vores dygtige medredaktør – også skulle have honorar for sit arbejde.
Yderligere hvervning kunne måske opnås ved gratis adgang til vores årsmøde eller ved vores foredrag ved annoncering i f.eks. Jungshoved Bladet og Ugebladet Præstø. 

EVENTUELT:  Aase reklamerede for festen den 31/10 2019, hvor Zonta holder 100 års jubilæum. Dette foregår i det gamle ridehus, Grønnegade Kaserne i Næstved. 

Næste møde er mandag den 20. januar 2020 kl. 19.00 hos Aase Schmidt, Bellisvej 10, Kostræde Banker (tlf. 3053 0307)Referat af Anette C.