REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 5. OKTOBER 2020

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 5. OKTOBER 2020 HOS AASE

Tilstede var: Jens, Aase, Birgitte, Poul, Leoni, Vagn og Anette. Fraværende var Mogens Bak-Hansen og Mogens Niss

GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Denne blev godkendt

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE:  Dette blev godkendt.

TURE DEN 3/9 OG DEN 23/9:  Turen den 3/9 til Damsholte, Keldby og Liselund blev afviklet i egne biler og 18 deltog i denne sommerdagstur med gode guider i begge kirker. På Liselund spiste vi store sandwiches inden guiden fra Nationalmuseet førte os omkring dette smukke sted med mange historiske referencer.

Turen til Dodekalitten den 23/9 måtte desværre aflyses pga. for lidt tilmeldte. Vi anslår, at det er coronaen og ikke prisen, der har afholdt fra deltagelse.

Vi aftalte, at gøre turene billigere ved at  lade vores formue betale  evt. difference, så vi måske får flere tilmeldinger

ÅRBOGEN: Om Soldaterhistorier, evt. med sogne- og feltpræst Jesper Svendsen fra Holsted kirke – og gerne i kirken. Vi venter spændt på Mogens Bak´s  indlæg, derefter talte vi løst og fast om ideér til artikler.

TURE NÆSTE SÆSON:  Vagn og Mogens Niss havde udarbejdet forslag til tur i september til Rügen. Der var lidt kritik over prisen (kr. 3.850,00) da vi syntes, der var for meget kørsel og for lidt interessante og historiske steder.

Vagn havde et forslag til samme steder til kr. 2.999,00 ved 30 pers. med Fladså Turist. De to vil prøve at arrangere en 3-dages tur. Leoni fik til opgave at prøve ”De grønne Busser til de steder.

Til den 22. april  aftalte vi selv at køre til Holmegård Værk til en pris på kr. 300,00 for guidning og smørebrød. Kr. 40,00 for parkering ! I Maj (uge 20) har vi aftalt tur til Skovtårnet og Kalklandet i Faxe. En kør-selv-tur til kr. 350,00 for frokost og rundvisning. Frokosten spises i huset ved museet.

Til sommer har Poul arrangeret tur til Frihedsmuseet og Mosede fort i lejet bus, da parkeringsforhold er svære og foreningen har råd til at supplere, så turen kun koster kr. 400,00

FOLDER:  Dem der arrangerer ture til 2021 skal have takst samt fotos klar til den 1. november. Poul hjælper gerne med opsætning samt andre typografiske opgaver. 

ØKONOMI:  Aase har måtte rykke betalere af Årbøger, mens kontingentbetalere er bedre. Aase har desværre måtte slette 20 personer – ellers er økonomien status quo og der er råd til at give tilskud til nogle af turene.

MEDLEMSAKTIVITETER:  Vi har fået tilbud fra Allan Huglstad om et foredrag om frihedskampen, som vi mener kan afholdes i februar og vi vil gerne høre mest om Næstved og Omegn.

Om Årsmødet kan vi evt få foredrag om Soldaterhistorier, hvis vi får en artikel i Årbogen.  Årsmødet er aftalt til lørdag den 13. marts, men vi ved endnu ikke, hvor vi skal være.

EVENTUELT:  Vi skal aftale hvor pakningen af bøgerne skal foregå, men i uge 49 (30/11 – 5/12 2020) og vi regner med 300 stk. bøger.

Næste møde er den 19. januar 2021 hos Vagn, Askemarksvej 40, Vordingborg, og ved afbud ringes til 5537 7245.

Med venlig hilsen

Anette Christoffersen.