Røde Kors Vordingborg, 1919-2019

-Anmeldelse af Røde Kors Vordingborgs 100-års jubilæumsskrift.

Røde Kors fejrer 100-års jubilæum for den første generalforsamling der blev afholdt i foreningen den 28. oktober 1919 (RKV; 8). I den anledning har man udgivet et særskrift med én lang fortælling om Dansk Røde Kors, i et passende format med en masse spændende billeder og illustrationer. Det er fortællingen om udviklingen og arbejdet i foreningen, fra optrapningen til og tiden igennem 2. Verdenskrig, og helt frem til i dag. Den giver et indblik i dansk samfundshistorie, som giver en dybere forståelse for Dansk Røde Kors’ betydningsfulde arbejde. 

Røde Kors er primært drevet af frivillige ildsjæle, der hjælper hvor der er behov. I den forbindelse har Røde Kors lige fra starten haft et tæt samarbejde med militæret, og yder støtte og nødhjælp i krigshærgede områder. Dansk Røde Kors spillede en afgørende faktor under 2. Verdenskrig, hvor de bl.a. sendte nødhjælpspakker til de danske jøder der sad i koncentrationslejr. Derudover udfører Røde Kors en del udviklingsarbejde i ulande og områder som, enten på grund af krig eller hungersnød, har brug for hjælp til stabilisering (jf. hjemmeside). 

Heftet rummer mange spændende historier fra arbejdet i felten gennem de sidste 100 år, men også om hvordan Dansk Røde Kors har udviklet sig til den mangearmede nødhjælpsorganisation den er i dag.

Røde Kors Vordingborg har, foruden publiceringen af jubilæums-heftet, en masse spændende projekter og aktiviteter. Genbrugsbutikken i Algade er velbesøgt, og med dens centrale placering har den en tilgængelighed der gør den til en kendt butik i det Vordingborgske indkøbsmiljø. Derudover har de en møbelbutik, som er baseret på det samme koncept som genbrugsbutikken, hvor man kan købe brugte møbler til billigere penge.

Der er også gang i cafélivet, som f.eks. med deres torsdagscafé, der danner ramme om et fællesskab som når ud til lokalbefolkningen. Der afholdes lektiehjælp og åben café for flygtninge og indvandrerkvinder, der kan komme og være sociale med ligesindede og få hjælp til at danne netværk.

Ydermere administrerer de egne udlejningslokaler, som er tilgængelige for offentligheden, og hver år til december distribuerer de julehjælp til ansøgere, som har behov for hjælp til julen.

Røde Kors Vordingborg er en meget proaktiv afdeling, som ses i bymiljøet og som nu, med jubilæumsheftet, når ud til et bredere publikum. Tag imod det med åbne arme – det en spændende historie.

Røde Kors Vordingborg; Røde Kors Vordingborg 1919-2019, Aarhus, 2019.