Vordingborgs historie

Vordingborgs historie

Danmarks historien kort, set fra Vordingborg og omegn er indledningen til en lille spændende bog, udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt. Bag udgivelsen står redaktørerne Mogens Bak-Hansen og Pernille Jelsgaard Gram.

Ni forfattere har bidraget med indlæg i bogen, alle i et forsøg på at skrive Danmarks,- og lokalhistorie i en koncentreret form hvor der tages udgangspunkt i egnen, tættest på den gren kommer  Mogens Bak-Hansen med en artikel, Det moderne Vordingborg 1852.- 2019, men også Dorthe Wille- Jørgensen med Dannebrog og Vordingborg, rammer plet med sit indlæg hvor der blandt andet peges på skiftet, fra ophøjet kongefane til Folkeflag i 1807. B.S. Ingemanns hyldest til den danske flåde med digtet: Vift stolt på Kodans bølge.- Kodan latinsk navn for Østersøen. Det er en reaktion på Englændernes bombardement af København og deres ran af den danske flåde. Dorthe Wille kommer med mere også ind på historien om Dannebrogs fald fra Himlen. Vi ved ikke hvornår Dannebrog første gang vajede over Vordingborg, men vi er bekendt med, at det flotteste Dannebrog står på Slotsruinen på en flagstang opsat i 1919,  som afslutning på sin artikel, er Dorthe Wille ganske sikker på at Vordingborg, også om hundrede år, bliver klædt i festdragt for at hylde den danske kongefane, der blev til et folkeligt samlingsmærke.

Bogens mange sjove og spændende artikler med de respektive forfattere kommer også ind på, blandt andet hvad Åbrinken på Nordfalster skjulte. Jyske love og Vordingborg 1241, hvor der gives en flot orientering om helheden.

Historien om Svend Poulsen, fiktion eller virkelighed med Gjøngehøvdingen, snaphanelederen og frihedskæmperen der blev en af helteskikkelserne i dansk historie, fortolkes fint af Gunnar Stobbe.

Michael Bregnsbo peger på grænser for ytringsfrihed under den sene enevælde, afsluttende med, hvordan en håndfuld markante personligheder, med tilknytning til Sydsjælland og Møn medvirkede aktivt.

Pernille Jelsgaard tager læserne med helt tilbage i 1819 hvor vinduerne i jødeejede butikker blev smadret overalt, end ikke Vordingborg gik ram forbi, men set i lyset af at det bedre Borgerskab i byen bestod af Jøder, blev det ikke så voldsomt.

Kvinders valgret – set fra Sydsjælland, skrevet af Maria Kræmer Storm Hansen, fjerner sig lidt fra den del af Sydsjælland vi betegner som Vordingborg. Det gør ikke artiklen mindre spændende, interessant er det da, at hvidklædte kvinder gik i Grundlovsoptog til Amalienborg den 5. juni 1915 for at takke kongen for valgretten.

Vagn Boberg Nielsen, der i øvrigt er flittig medvirkende til at Lokalarkivet i Vordingborg fungerer så perfekt, peger på det interessante ved Lindholms historie, spændende læsning der tager os med inden for murene på Øen ved Kalvehave. Mogens Bak-Hansen fokuserer i en anden artikel om de konsekvenser det ville have taget med sig, hvis Øen efter manges bedste overbevisning, skulle indeholde et flygtningecenter for udviste flygtninge, en ide der gudskelov aldrig blev ført ud i livet.

Bogen der blev præsenteret ved et borgermøde på Vordingborg Bibliotek den 29. august 2019, er uddelt til gymnasie og HF elever der dimitterede i Vordingborg i slutningen af Juni 2019, kan købes til en pris af 70 kroner hos Bog og Ide i Algade 83, eller ved henvendelse til Mogens Bak-Hansen Bygvænget 14 i Vordingborg.

Brian Devantier har oprindelig  anmeldt bogen i Guldgåsen nr. 4 2019. Med hans tilladelse må anmeldelsen bringes her. Guldgåsen udgives af Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, hvor Brian Devantie er formand. Medlemskab af foreningen koster 100 kr. årligt, og de arrangerer foredrag udover at udgive bladet Guldgåsen 4 gange årligt.