Link til årbøger

Årbøgerne for Historisk samfund for Præstø Amt findes online.

Tryk på knappen nedenfor for at gå til hjemmesiden med årbøger.

For nemt at finde årbøger for Præstø Amt skriv følgende i søgefeltet øverst på siden: “Historisk Samfund for Præstø Amt” eventuelt efterfulgt af årtal for specifikt år.

Find den ønskede årgang og tryk på “onlineadgang”

Oversigt over årbøger

ÅRBOGSREGISTER 2000 OG FREM
Kilderne til de enkelte artikler findes i den årbog fra Historisk Samfund, hvor den pågældende artikel findes.
Oversigt over årbøgernes indhold fra 1912 til 2002 findes i bogform.
Den kan købes ved henvendelse til formanden.
Pris 20 kr

Salg af årbøger
Se under Salg

 • Årbogen 2023 har følgende indhold:
  Kort over Præstø Amt 1920
  Lidt om den gamle årbog…..Sven-Erik Olsen
  Rasmus Berg…..Sven-Erik Olsen
  Af Præstø bys historie…..Rasmus Berg
  Bøger fra Årbogens område
  Et hanefjed om året var ikke nok…..Finn Thorshøj
  Næstveds musikalske bysbarn…..Jørgen Hansen
  Den alsidige præst i Everdrup…..Sven-Erik Olsen
 • Årbogen 2022 har følgende indhold:
  Brændehøjehavnen. En østmønsk naturhavn …………………………………………………Peter Bjørn Jensen
  Axel Fugl og Raade Mølle i Everdrup sogn
  – med træk af møllevæsenets historie ……………………………………………………………Anders Villadsen
  Tilføjelse til artikel bragt i årbogen 2021.
  Skeletter på Bøgebjerg udgravet i september 2020.
  Den 5. arkælogiske udgravning på bakken i løbet af 37 år…………………………………Olav Foged Olsen
  Fantatisk vikinge-sværd…………………………………………………………………………………Vagn Boberg Nielsen
  Med svar fra Museumsdirektør Keld Møller Hansen.
  Museumsfrivillige og kulturarven på Sydsjælland , Møn, Bogø og Nyord…………….John Holmer
  Kalvehaves kvindefodboldhold i 50’erne…………………………………………………………..Mogens Bak-Hansen
  Turbeskrivelser.
  Referat af årlig generalforsamling.
  Boganmeldelser.
 • Årbogen 2021 har følgende indhold:
  Hans Hornemann.
  En matador i Næstved i 1600 – årenes sidste halvdel ……………………….. Poul Dedenroth Schou
  Lad altid på min stool, een findes af min Ætt
  ( om rytterskolerne opført i 1720’erne i Vordingborg Rytterdistrikt ) ….. Finn Thorshøj
  Clemensminde og Nyråd – gennem mere end 200 år ……………………….. Lene Helt Lund
  Skeletter på Bøgebjerg udgravet september 2020 …………………………….. Olav Foged
  Olsen
  Turbeskrivelser
 • Årbogen 2020 har følgende indhold:
  Indledning ………………………………………………………………….. Mogens Bak-Hansen
  Christen Ravns oplevelser i krigen 1864 ………………………… Bodil Madsen
  Oberst Svend Paludan-Müller 1885 – 1944 ……………………. Mogens Bak-Hansen
  Modstandslederen Åge Holscher …………………………………… Mogens Bak-hansen
  Befrielsen ………………………………………………………………….. Gudrun Kindt Jessen
  Værnepligtmusiker v. 5. reg. Musikkorps 1950 – 51 ……….. Mogens Bak-Hansen
  Radertekniker i Flyvevåbnet 1962 – 1969 ……………………… Poul Ejner Jensen
  Oberstløjtnant Karen Schultz ……………………………………….. Mogens Bak-Hansen
  Gennem ild og vand – Udsendt af Danmark …………………… Mogens Bak-Hansen
  Jugoslaviske krigsflygtninge ………………………………………… Lulu Jensen
  Lidt om de seneste års flygtninge i Danmark …………………. Mogens Bak-Hansen
  Om Hjemmeværnet …………………………………………………….. Mogens Bak-Hansen
  Hjemmeværnskompagni 8101 Vordingborg …………………… Carsten F. H. Pedersen
  Sønnerne rejste Flagstang og hejsede Dannebrog …………… Berit M. Christensen
  Flyvestation Avnø 1940 – 45 ……………………………………….. Marco Hansen
  Boganmeldelse: Den yderste grænse ……………………………. Mogens Bak-Hansen
  Styrelsen
  Salg af publikationer
  Kort over Præstø Amt
 • Årbogen 2019 har følgende indhold:
  Middelalderborgen på Jungshoved Slotsbanke …………… Finn Thorshøj
  Stensbyforliget og Dannebrog i Estland …………………….. Vagn Boberg Nielsen
  Linette Bachs Fensmark fortællinger ………………………… Mogens Bak – Hansen
  Som en herregårdsdreng husker sin barndom på
  Sydsjælland – 1937 til 1938 og 1941 til 1949 …………….. Villy Blom
  Et præstebillede i Køng Kirke …………………………………… Bodil Madsen
  Niels Christian og kampen ved Helgoland
  den 9. maj 1864 ………………………………………………………. John Vidførle – Pedersen
  Distrikt 13 fejrer Zontas 100 – års jubilæum ………………. Eva Nielsen
  Styrelsen …………………………………………………………………
  Salg af publikationer ………………………………………………..
  Kort over Præstø Amt ……………………………………………….
 • Årbogen 2018 har følgende indhold:
  Bryllupstraditioner på Møn ……………… Inge Christiansen
  Helligsåndskirken i Vordingborg ……….Berit M. Christensen
  Familien Johansen og Villa Galina ……….Gudrun Jessen
  Hulveje i  det sydlige Sjælland…….. P. Jensen & H. Jensen
  Stor Heddinge Kirke ……………………….Leif Plith Lauritsen
  Arven fra 1968 i Vordingborg……………..Ib Brøkner Christiansen
  Årsberetning m.v. ………………………….Jens Hallqvist m. fl.
  Litteratur om Præstø Amt …………..……… Boganmeldelser
 • Årbogen 2017 har følgende indhold:
  Marienborgs fald ……………………………..Bent Jørgensen
  Valdemar Atterdag og Højerup Kirke …….Ebbe Nyborg
  En bagerslægt i 100 år ……………………………Erik Rønholt
  Kulsbjerg ………………………………….Vagn Bobjerg Nielsen
  De fattige i Øster Egesborg i 1800 -tallet ……. Villy Blom
  Indre Mission …………………………..Mogens Bak – Hansen
  Årsberetning m.v. ………………………….Jens Hallqvist m. fl.
  Litteratur om Præstø Amt 2016 / 17 ……… Boganmeldelser
 • Årbog 2016 har følgende indhold:
  Hippiebevægelsen på Møn …… Nina Vrang
  Barn af hippietiden på Møn …… Stina Vrang Elias
  Spejlsby kloster …… Svend Skov
  Brugsforeningerne i den tidligere Langebæk kommune …… N.H.Frandsen
  Kählers kander …… Mette Bielefeldt Bruun
  Holmegaard Glasværk …… Susanne Outzen
  Fodbold og tilskuere sparkede avisens sportsmagasin i gang …… Poul Aage Nielsen
  Fra nær og fjern spil banko i Mern …… Holger Fugl Jacobsen
  Årsberetning mv. …… Jens Hallqvist m.fl.
  Litteratur om Præstø Amt ……. Boganmeldelse
 • Årbog 2015 har følgende indhold:
  Malaria i Danmark og Stormfloderne ……Vagn Boberg Nielsen
  Kvindernes kamp for stemmeret …… Anna Sarah Rye Vestergaard
  Da Tivoli kom til Næstved …… Knud Erik Antonsen
  Kaptajn Borgelin i Estland …… Ann-Mari Borgelin
  Husflid …… Jens Hallqvist
  Prædikebrødre i Præstø Amt …… Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen
  Keld Bak …… Mogens Bak-Hansen
  Årsberetning mv. …… Jens Hallqvist m fl.
  Litteratur om Præst Amt 2014/2015 …… Carsten Koch
 • Årbog 2014 har følgende indhold:
  Landevejskroer i Danmark …… Knud Erik Antonsen
  Kongeduge til Christiansborg Slot …… Per Ole Schovsbo
  Danmarks Borgcenter Vordingborg Ryttergods …… Vagn Bobereg Nielsen
  Asylere i ældre tid …… Knud Erik Antonsen
  Årsberetning mv. …… Jens Hallqvist m.fl.
  Litteratur om Præstø amt 2013/14 ….. Carsten Koch
 • Årbog 2013 har følgende indhold:
  Øster Egesborg Kirke og kirkelade …… Olav Foged Olsen
  Oremandsgaard …… Anna Sarah Rye Vestergaard
  Vordingborg kasrne og garnision 100 år …… Peter Bjørn Jensen
  Købstædernes våbenskjolde …… Knud Erik Antonsen
  Årsberetning mv. …… Jens Hallqvistm.fl.
  Litteratur om Præstø amt 2012/13 …… Carsten Koch
 • Årbog 2012 har følgende indhold:
  Historisk Samfund for Præstø Amt gennem 100 år …… Knud Erik Antonsen
  Hvorfor denne pludselige interesse for Fr.VII `s mindesmærker 1870? …… Thomas Nielsen
  Lercheslægten i Sydsjælland og Høfdingshus …… Vagn Boberg Nielsen og Lars Skovvang Larsen
  ”Niels Rybergs Køng” …… Knud Erik Antonsen
  Årsberening mv. …… Jens Hallqvist m.fl.
  Litteratur om Præstø amt 2011/12 ….. Carsten Koch
 • Årbog 2011 har følgende indhold:
  Kirker og kirkeejere på Sydsjælland i nyere tid …… Berit M.Christensen
  Fra Høvdingshus til Høvdingsgaard …… Ib Hjort-Hansen
  ”Rævehøj” i Vester Egesborg …… Klaus Ebbesen
  H. C. Andersen  og Møn …… Aage Jørgensen
  Årsberetning m. …… Jens Hallqvist
  Litteratur om Præstø amt 2010/11 …… Carsten Koch
 • Årbog 2010 har følgende indhold:
  Gøngehøvdingen …… Gitte Kjær
  Hjalet – En historie om en strandvejsvilla ved Bakkebøle Strand  …… Carsten Koch
  Åsberetning mv. …… Jens Hallqvist
  Litteratur om Præstø amt 2009 …… Carsten Koch
 • Årbog 2009 har følgende indhold:
  Rytterskolerne hed oprindeligt De kongelige Skoler …… Karen Johansson
  Et købmandsvarelager fra 1600-tallets Næstved …… Camilla Luise Dahl
  Min oldefar og brugsforeningen i Landsled …… Ove Christiansen
  Raunstrup lejrskole i 30`erne …… Kund Erik Antonsen
  Årsberetning …… Jens Hallqvist m.fl.
  Litteratur om Præstø amt 208 …… Carsten Koch
 • Årbog 2008 har følgende indhold:
  Borge og voldsteder i Næstved Kommune …… Susanne Outzen
  Vordingborg – en by uden præg af luksus …… Dorthe Wille- Jørgensen
  Næstved Jernbeton – skibsbyggeri 191r7 – 1925 …… Ole Nørgaard
  Sheriffen fra Lundby ….. Knud Erik Antonsen
  Præstø-dreng i spejderuniform …… Nils Hartmann
  Årsberetning …… Jens Hallqvist m.fl.
  Litteratur om Præstø amt 2007 …… Svend C. Dahl
 • Årbog 2007 har følgende indhold:
  Det 20.århundredes Vordingborg-kunstner Gertrud Boberg…… Henning Gøtz
  Barmose I …… Jens Johannsen, Anders Rasmussen & Marie Brinch
  Tappernøje …… Jens Beck
  Vrangsgaard Voldsted …… Niels Riegels
  Syv fod og syv tommer efter sjælandsk mål på Stege borg i 1314 …… Helge Kudahl
  Glimt af livet i Næstved 1866 …… Otto Elbo
  Årsberetning …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø amt 2006 …… Svend C. Dahl
 • Årborg 2006 har følgende indhold:
  Tre institutioner på 100 år
  Faksinge Sanatorium …… Ole E. Hansen
  Evensølund …… Arne Johansen
  Tokai Boarding School …… Kai Christiansen
  Mødrehjælpen i Næstved …… Mie Andersen
  Spil på Stege Borg ….. Helge J. Kudahl
  Jens Andersen i Skelby – Bonde og Rigsdagsmand …… Svend B. Jørgensen
  Tivoli i Næstved …… Nils Hartmann
  Årsberetning …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø amt 2005 …… Svend C. Dahl
 • Årbog 2005 har følgende indhold:
  Højstrup – en hovedgårds historie …… Rikke Agnete Olsen og Mogens Bencard
  Erik Menved og Stegegård …… Mikael Venge
  Livet på Sophiehøj 1940 – 45 …… Ida Kindt
  Kronprinsesse Louises asyl …… Bent Hansen
  Da kalkstenene trillede ned ad bakken ….. Arne Aasbjerg
  Hemming Olsens sække ….. Olav Foged Olsen
  Årsberetning …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø amt 2003 …… Svend C. Dahl
 • Årbog 2004 har følgende indhold:
  Maleren L A. Ring – 150 år …… Gertrud Oelsner
  Den sidste duel i Danmark …… J.O.Hass
  Landmænds nødforsyning af København 1945 …… Jørgen Skovbæk
  Velkommen i den grønne lund …… Verner Jensen
  Mønske toldere og syndere …… Kirsten Lûtchen-Lehn
  Tyge Rothe – en europæer på Tybjerggård …… Bernhard Mortensen
  Frihedstræ og tiendesten ….. Thomas Nielsen
  Årsberetning …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø amt 2003 …… Svend C. Dahl
 • Årbog 2003 har følgende indhold:
  I sikre hænder …… Heidi Pfeffer
  – men den, som leder, skal finde …… Henning Poulsen
  Den lærde Dr. Hammer i Herlufmagle …… Bernhard Mortensen
  De Staunstrup bønder og byloven 1725 …… Erling Petersen
  Møens Tørmælksfabrik …… Svend Børge Karlsen
  Missionshuse på Sydsjælland og Møn …… Hermann Petersen
  Årsberetning …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø Amt 2002 …… Svend C. Dahl
 • Årbog 2002 har følgende indhold:
  Stege Borg 1314 – En tvangsborg på Møn? …… Henriette Rensbro
  Vordingborg Slot – fortsat! …… Dorthe Wille- Jøgensen
  Skanser i Præstø Amt 1600-1814 …… Ole L. Frantzen
  Masnedøfort …… Per Ole Schovsbo
  Flyvestation Avnø …… Per Ole Schovsbo
  Stevnsfort – Danmarks sidste fort …… Tom Wismann
  Beretning for 2002 …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø Amt 2001 …… Svens C. Dahl
 • Årbog 2001 har følgende indhold:
  Marie Grubbes mønske ti-år …… Kirsten Lütchen-Lehn
  En af dem, som var med helt forrest …… J.P. Skou
  Præster, kirke  og sogn …… Verner Larsen
  Thorvald Staunings yngste år i Østsjælland …… Søren Lindehøj Jensen
  En hel jernbane engang – udgiften på 888.400 kr. …… Keld Nørreslet
  Den katolske menighed omkring Holmgaards glasærk og Fensmark …… Ole Pilegaard Hansen
  Førstelærer fra Lundby samlede sine kolleger ved sin pensionering …… Henning Jessen
  ”Vestpå” med Historisk Samfund …… Bent Hansen
  Beretning for 2001 …… Allis Br
  Litteratur om Præstø Amt 2000 …… Svend C. Dahl
 • Årbog 2000 har følgende indhold:
  Elgjægere ved Lundby mose …… Keld Møller Hansen
  Sydsjæland-Møn første landsdel med total rationallisereng
  af andels-grovvarehandelen ……  Svend Børge Karlsen
  Små og store dramaer i hverdagen som lærling …… Viggo Nielsen
  Maleren i mosen …… Jette Baagøe
  Håndværkeren, der huggede file …… Henning Jessen
  Stevnsk stormandsgåd fra senjernalder og vikingeti ….. Svend Åge Tornbjerg
  Sommerlig, historisk tur i Halland …… Bent Hansen
  Beretning for 2000 …… Allis Bro
  Litteratur om Præstø Amt 1999 …… Svend C. Dahl