Link til årbøger

Årbøgerne for Historisk samfund for Præstø Amt findes online.

Tryk på knappen nedenfor for at gå til hjemmesiden med årbøger.

For nemt at finde årbøger for Præstø Amt skriv følgende i søgefeltet øverst på siden: “Historisk Samfund for Præstø Amt” eventuelt efterfulgt af årtal for specifikt år.

Find den ønskede årgang og tryk på “onlineadgang”

Oversigt over årbøger

ÅRBOGSREGISTER 2000 OG FREM
Kilderne til de enkelte artikler findes i den årbog fra Historisk Samfund, hvor den pågældende artikel findes.
Oversigt over årbøgernes indhold fra 1912 til 2002 findes i bogform.
Den kan købes ved henvendelse til formanden.
Pris 20 kr

Salg af årbøger
Se under Salg

Årbogen 2021 har følgende indhold:
Hans Hornemann.
En matador i Næstved i 1600 – årenes sidste halvdel ……………………….. Poul Dedenroth Schou
Lad altid på min stool, een findes af min Ætt
( om rytterskolerne opført i 1720’erne i Vordingborg Rytterdistrikt ) ….. Finn Thorshøj
Clemensminde og Nyråd – gennem mere end 200 år ……………………….. Lene Helt Lund
Skeletter på Bøgebjerg udgravet september 2020 …………………………….. Olav Foged
Olsen
Turbeskrivelser

Årbogen 2020 har følgende indhold:
Indledning ………………………………………………………………….. Mogens Bak-Hansen
Christen Ravns oplevelser i krigen 1864 ………………………… Bodil Madsen
Oberst Svend Paludan-Müller 1885 – 1944 ……………………. Mogens Bak-Hansen
Modstandslederen Åge Holscher …………………………………… Mogens Bak-hansen
Befrielsen ………………………………………………………………….. Gudrun Kindt Jessen
Værnepligtmusiker v. 5. reg. Musikkorps 1950 – 51 ……….. Mogens Bak-Hansen
Radertekniker i Flyvevåbnet 1962 – 1969 ……………………… Poul Ejner Jensen
Oberstløjtnant Karen Schultz ……………………………………….. Mogens Bak-Hansen
Gennem ild og vand – Udsendt af Danmark …………………… Mogens Bak-Hansen
Jugoslaviske krigsflygtninge ………………………………………… Lulu Jensen
Lidt om de seneste års flygtninge i Danmark …………………. Mogens Bak-Hansen
Om Hjemmeværnet …………………………………………………….. Mogens Bak-Hansen
Hjemmeværnskompagni 8101 Vordingborg …………………… Carsten F. H. Pedersen
Sønnerne rejste Flagstang og hejsede Dannebrog …………… Berit M. Christensen
Flyvestation Avnø 1940 – 45 ……………………………………….. Marco Hansen
Boganmeldelse: Den yderste grænse ……………………………. Mogens Bak-Hansen
Styrelsen 
Salg af publikationer
Kort over Præstø Amt 

Årbogen 2019 har følgende indhold:
Middelalderborgen på Jungshoved Slotsbanke …………… Finn Thorshøj
Stensbyforliget og Dannebrog i Estland …………………….. Vagn Boberg Nielsen
Linette Bachs Fensmark fortællinger ………………………… Mogens Bak – Hansen
Som en herregårdsdreng husker sin barndom på
Sydsjælland – 1937 til 1938 og 1941 til 1949 …………….. Villy Blom
Et præstebillede i Køng Kirke …………………………………… Bodil Madsen
Niels Christian og kampen ved Helgoland
den 9. maj 1864 ………………………………………………………. John Vidførle – Pedersen
Distrikt 13 fejrer Zontas 100 – års jubilæum ………………. Eva Nielsen
Styrelsen …………………………………………………………………
Salg af publikationer ………………………………………………..
Kort over Præstø Amt ……………………………………………….

Årbogen 2018 har følgende indhold:
Bryllupstraditioner på Møn ……………… Inge Christiansen
Helligsåndskirken i Vordingborg ……….Berit M. Christensen
Familien Johansen og Villa Galina ……….Gudrun Jessen
Hulveje i  det sydlige Sjælland…….. P. Jensen & H. Jensen
Stor Heddinge Kirke ……………………….Leif Plith Lauritsen
Arven fra 1968 i Vordingborg……………..Ib Brøkner Christiansen
Årsberetning m.v. ………………………….Jens Hallqvist m. fl.
Litteratur om Præstø Amt …………..……… Boganmeldelser

Årbogen 2017 har følgende indhold:
Marienborgs fald ……………………………..Bent Jørgensen
Valdemar Atterdag og Højerup Kirke …….Ebbe Nyborg
En bagerslægt i 100 år ……………………………Erik Rønholt
Kulsbjerg ………………………………….Vagn Bobjerg Nielsen
De fattige i Øster Egesborg i 1800 -tallet ……. Villy Blom
Indre Mission …………………………..Mogens Bak – Hansen
Årsberetning m.v. ………………………….Jens Hallqvist m. fl.
Litteratur om Præstø Amt 2016 / 17 ……… Boganmeldelser

Årbog 2016 har følgende indhold:
Hippiebevægelsen på Møn …… Nina Vrang
Barn af hippietiden på Møn …… Stina Vrang Elias
Spejlsby kloster …… Svend Skov
Brugsforeningerne i den tidligere Langebæk kommune …… N.H.Frandsen
Kählers kander …… Mette Bielefeldt Bruun
Holmegaard Glasværk …… Susanne Outzen
Fodbold og tilskuere sparkede avisens sportsmagasin i gang …… Poul Aage Nielsen
Fra nær og fjern spil banko i Mern …… Holger Fugl Jacobsen
Årsberetning mv. …… Jens Hallqvist m.fl.
Litteratur om Præstø Amt ……. Boganmeldelse

Årbog 2015 har følgende indhold:
Malaria i Danmark og Stormfloderne ……Vagn Boberg Nielsen
Kvindernes kamp for stemmeret …… Anna Sarah Rye Vestergaard
Da Tivoli kom til Næstved …… Knud Erik Antonsen
Kaptajn Borgelin i Estland …… Ann-Mari Borgelin
Husflid …… Jens Hallqvist
Prædikebrødre i Præstø Amt …… Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen
Keld Bak …… Mogens Bak-Hansen
Årsberetning mv. …… Jens Hallqvist m fl.
Litteratur om Præst Amt 2014/2015 …… Carsten Koch

Årbog 2014 har følgende indhold:
Landevejskroer i Danmark …… Knud Erik Antonsen
Kongeduge til Christiansborg Slot …… Per Ole Schovsbo
Danmarks Borgcenter Vordingborg Ryttergods …… Vagn Bobereg Nielsen
Asylere i ældre tid …… Knud Erik Antonsen
Årsberetning mv. …… Jens Hallqvist m.fl.
Litteratur om Præstø amt 2013/14 ….. Carsten Koch

Årbog 2013 har følgende indhold:
Øster Egesborg Kirke og kirkelade …… Olav Foged Olsen
Oremandsgaard …… Anna Sarah Rye Vestergaard
Vordingborg kasrne og garnision 100 år …… Peter Bjørn Jensen
Købstædernes våbenskjolde …… Knud Erik Antonsen
Årsberetning mv. …… Jens Hallqvistm.fl.
Litteratur om Præstø amt 2012/13 …… Carsten Koch

Årbog 2012 har følgende indhold:
Historisk Samfund for Præstø Amt gennem 100 år …… Knud Erik Antonsen
Hvorfor denne pludselige interesse for Fr.VII `s mindesmærker 1870? …… Thomas Nielsen
Lercheslægten i Sydsjælland og Høfdingshus …… Vagn Boberg Nielsen og Lars Skovvang Larsen
”Niels Rybergs Køng” …… Knud Erik Antonsen
Årsberening mv. …… Jens Hallqvist m.fl.
Litteratur om Præstø amt 2011/12 ….. Carsten Koch

Årbog 2011 har følgende indhold:
Kirker og kirkeejere på Sydsjælland i nyere tid …… Berit M.Christensen
Fra Høvdingshus til Høvdingsgaard …… Ib Hjort-Hansen
”Rævehøj” i Vester Egesborg …… Klaus Ebbesen
H. C. Andersen  og Møn …… Aage Jørgensen
Årsberetning m. …… Jens Hallqvist
Litteratur om Præstø amt 2010/11 …… Carsten Koch

Årbog 2010 har følgende indhold:
Gøngehøvdingen …… Gitte Kjær
Hjalet – En historie om en strandvejsvilla ved Bakkebøle Strand  …… Carsten Koch
Åsberetning mv. …… Jens Hallqvist
Litteratur om Præstø amt 2009 …… Carsten Koch

Årbog 2009 har følgende indhold:
Rytterskolerne hed oprindeligt De kongelige Skoler …… Karen Johansson
Et købmandsvarelager fra 1600-tallets Næstved …… Camilla Luise Dahl
Min oldefar og brugsforeningen i Landsled …… Ove Christiansen
Raunstrup lejrskole i 30`erne …… Kund Erik Antonsen
Årsberetning …… Jens Hallqvist m.fl.
Litteratur om Præstø amt 208 …… Carsten Koch

Årbog 2008 har følgende indhold:
Borge og voldsteder i Næstved Kommune …… Susanne Outzen
Vordingborg – en by uden præg af luksus …… Dorthe Wille- Jørgensen
Næstved Jernbeton – skibsbyggeri 191r7 – 1925 …… Ole Nørgaard
Sheriffen fra Lundby ….. Knud Erik Antonsen
Præstø-dreng i spejderuniform …… Nils Hartmann
Årsberetning …… Jens Hallqvist m.fl.
Litteratur om Præstø amt 2007 …… Svend C. Dahl

Årbog 2007 har følgende indhold:
Det 20.århundredes Vordingborg-kunstner Gertrud Boberg…… Henning Gøtz
Barmose I …… Jens Johannsen, Anders Rasmussen & Marie Brinch
Tappernøje …… Jens Beck
Vrangsgaard Voldsted …… Niels Riegels
Syv fod og syv tommer efter sjælandsk mål på Stege borg i 1314 …… Helge Kudahl
Glimt af livet i Næstved 1866 …… Otto Elbo
Årsberetning …… Allis Bro
Litteratur om Præstø amt 2006 …… Svend C. Dahl

Årborg 2006 har følgende indhold:
Tre institutioner på 100 år
Faksinge Sanatorium …… Ole E. Hansen
Evensølund …… Arne Johansen
Tokai Boarding School …… Kai Christiansen
Mødrehjælpen i Næstved …… Mie Andersen
Spil på Stege Borg ….. Helge J. Kudahl
Jens Andersen i Skelby – Bonde og Rigsdagsmand …… Svend B. Jørgensen
Tivoli i Næstved …… Nils Hartmann
Årsberetning …… Allis Bro
Litteratur om Præstø amt 2005 …… Svend C. Dahl

Årbog 2005 har følgende indhold:
Højstrup – en hovedgårds historie …… Rikke Agnete Olsen og Mogens Bencard
Erik Menved og Stegegård …… Mikael Venge
Livet på Sophiehøj 1940 – 45 …… Ida Kindt
Kronprinsesse Louises asyl …… Bent Hansen
Da kalkstenene trillede ned ad bakken ….. Arne Aasbjerg
Hemming Olsens sække ….. Olav Foged Olsen
Årsberetning …… Allis Bro
Litteratur om Præstø amt 2003 …… Svend C. Dahl

Årbog 2004 har følgende indhold:
Maleren L A. Ring – 150 år …… Gertrud Oelsner
Den sidste duel i Danmark …… J.O.Hass
Landmænds nødforsyning af København 1945 …… Jørgen Skovbæk
Velkommen i den grønne lund …… Verner Jensen
Mønske toldere og syndere …… Kirsten Lûtchen-Lehn
Tyge Rothe – en europæer på Tybjerggård …… Bernhard Mortensen
Frihedstræ og tiendesten ….. Thomas Nielsen
Årsberetning …… Allis Bro
Litteratur om Præstø amt 2003 …… Svend C. Dahl

Årbog 2003 har følgende indhold:
I sikre hænder …… Heidi Pfeffer
– men den, som leder, skal finde …… Henning Poulsen
Den lærde Dr. Hammer i Herlufmagle …… Bernhard Mortensen
De Staunstrup bønder og byloven 1725 …… Erling Petersen
Møens Tørmælksfabrik …… Svend Børge Karlsen
Missionshuse på Sydsjælland og Møn …… Hermann Petersen
Årsberetning …… Allis Bro
Litteratur om Præstø Amt 2002 …… Svend C. Dahl

Årbog 2002 har følgende indhold:
Stege Borg 1314 – En tvangsborg på Møn? …… Henriette Rensbro
Vordingborg Slot – fortsat! …… Dorthe Wille- Jøgensen
Skanser i Præstø Amt 1600-1814 …… Ole L. Frantzen
Masnedøfort …… Per Ole Schovsbo
Flyvestation Avnø …… Per Ole Schovsbo
Stevnsfort – Danmarks sidste fort …… Tom Wismann
Beretning for 2002 …… Allis Bro
Litteratur om Præstø Amt 2001 …… Svens C. Dahl

Årbog 2001 har følgende indhold:
Marie Grubbes mønske ti-år …… Kirsten Lütchen-Lehn
En af dem, som var med helt forrest …… J.P. Skou
Præster, kirke  og sogn …… Verner Larsen
Thorvald Staunings yngste år i Østsjælland …… Søren Lindehøj Jensen
En hel jernbane engang – udgiften på 888.400 kr. …… Keld Nørreslet
Den katolske menighed omkring Holmgaards glasærk og Fensmark …… Ole Pilegaard Hansen
Førstelærer fra Lundby samlede sine kolleger ved sin pensionering …… Henning Jessen
”Vestpå” med Historisk Samfund …… Bent Hansen
Beretning for 2001 …… Allis Br
Litteratur om Præstø Amt 2000 …… Svend C. Dahl

Årbog 2000 har følgende indhold:
Elgjægere ved Lundby mose …… Keld Møller Hansen
Sydsjæland-Møn første landsdel med total rationallisereng
af andels-grovvarehandelen ……  Svend Børge Karlsen
Små og store dramaer i hverdagen som lærling …… Viggo Nielsen
Maleren i mosen …… Jette Baagøe
Håndværkeren, der huggede file …… Henning Jessen
Stevnsk stormandsgåd fra senjernalder og vikingeti ….. Svend Åge Tornbjerg
Sommerlig, historisk tur i Halland …… Bent Hansen
Beretning for 2000 …… Allis Bro
Litteratur om Præstø Amt 1999 …… Svend C. Dahl